*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


17.503 doden en 1.687.527 gewonden in Europese database met bijwerkingen van COVID-19-injecties

0

17.503 doden en 1.687.527 verwondingen zijn gedocumenteerd als gevolg van injecties van vier experimentele COVID-19-vaccins tot 3 juli 2021, volgens EudraVigilance, een database van de Europese Unie met vermoedelijke medicijnreacties:

Covid-19 mrna vaccin pfizer-biontech
Covid-19 mrna-vaccin moderna (cx-024414)
Covid-19 vaccin astrazeneca (chadox1 ncov-19)
Covid-19 vaccin janssen (ad26.cov2.S)

Tot en met 3 juli 2021 zijn de gegevens over sterfte en letselreacties voor elk van de vier COVID-19-injecties hieronder samengevat. De sterfgevallen zijn ingedeeld naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen zijn veroorzaakt door een combinatie van symptomen.

8.426 doden en 632.623 gewonden zijn allemaal reacties op BioNTech/experimenteel Pfizer’s mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty).

Er waren 17.754 aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel, met 99 dodelijke slachtoffers.
Hartproblemen waren goed voor 14.858 gevallen, met 1.165 dodelijke slachtoffers.
Er waren 126 gevallen van aangeboren, familiale en genetische aandoeningen, met 12 doden.
Er waren 7.951 gevallen van oor- en labyrintproblemen, waaronder 5 doden.
2 dodelijke slachtoffers onder 324 endocriene ziekten
Er werden 9.319 oogproblemen gemeld, waarvan 19 met de dood tot gevolg.
Er waren 57.599 gastro-intestinale ziekten, met 388 dodelijke slachtoffers.
Er waren 2.510 sterfgevallen onder 173.572 gevallen van algemene ziekten en aandoeningen op de toedieningsplaats.
Er waren 558 lever- en galaandoeningen, met 33 dodelijke slachtoffers.
Immuunsysteemziekten waren goed voor 6.948 gevallen, met 42 dodelijke slachtoffers.
Infecties en parasitaire aandoeningen waren goed voor 19.780 gevallen, met 834 doden.
7.204 verwondingen, vergiftigingen en procedurecomplicaties werden gemeld, met 124 doden.
Er zijn 15.281 onderzoeken geweest, waaronder 296 doden.
4.721 stofwisselings- en voedingsstoornissen, waaronder 164 dodelijke slachtoffers
88.638 problemen met het bewegingsapparaat en het bindweefsel werden gemeld, met 103 dodelijke slachtoffers.
386 neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en onbepaald (inclusief cysten en poliepen), met 26 sterfgevallen.
Er waren 114.125 aandoeningen van het zenuwstelsel, met 902 doden
478 gevallen van zwangerschappen, puerperium en prenatale ziekten, waaronder 18 dodelijke slachtoffers
Er waren 124 productproblemen.
Er waren 11.148 psychiatrische ziekten, met 117 doden.
Nier- en urinewegaandoeningen waren goed voor 2.005 gevallen, met 132 dodelijke slachtoffers
3.597 aandoeningen van het voortplantingssysteem en borsten, waarvan 2 met dodelijke afloop
Er werden 27.121 aandoeningen van de luchtwegen, de borstkas en het mediastinum gemeld, met 989 doden.
Huid- en onderhuidaandoeningen waren goed voor 30.404 gevallen, met 79 dodelijke slachtoffers
Er waren 979 sociale omstandigheden, waaronder 12 doden.
Er werden 392 chirurgische en medische operaties uitgevoerd, waarbij 21 mensen stierven
Er waren 17.231 vasculaire aandoeningen, met 332 sterfgevallen

Moderna’s experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) resulteerde in in totaal 4.605 doden en 157.802 verwondingen.

Er waren 2.890 aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel, met 35 dodelijke slachtoffers
Hartproblemen waren goed voor 4.491 gevallen, met 503 dodelijke slachtoffers
Er waren 66 gevallen van aangeboren, familiale en genetische aandoeningen, met 4 sterfgevallen
Er waren 1.972 gevallen van oor- en labyrintproblemen
1 sterfgevallen onder 110 endocriene ziekten
Er werden 2.498 oogproblemen gemeld, waarvan er 9 de dood tot gevolg hadden
Er waren 13.626 gastro-intestinale ziekten, met 161 dodelijke slachtoffers
Er waren 1.928 sterfgevallen onder 42.716 gevallen van algemene ziekten en aandoeningen op de toedieningsplaats
Er waren 269 lever- en galaandoeningen, met 17 dodelijke slachtoffers
Er waren 1.349 ziekten van het immuunsysteem, met 5 dodelijke slachtoffers
Infecties en parasitaire aandoeningen waren goed voor 4.793 gevallen, met 259 doden
Er waren 3.378 verwondingen, vergiftigingen en procedureproblemen, waaronder 92 doden
Er zijn 3.359 onderzoeken geweest, waaronder 93 doden
Er waren 1.616 stofwisselings- en voedingsproblemen, met 94 dodelijke slachtoffers
In totaal werden 19.416 aandoeningen van het bewegingsapparaat en het bindweefsel gemeld, met 88 dodelijke slachtoffers
18 mensen stierven als gevolg van goedaardige, kwaadaardige en niet-gespecificeerde neoplasmata (inclusief cysten en poliepen) onder 175 gevallen
Er waren 28.239 ziekten van het zenuwstelsel, met 465 doden
338 zwangerschappen, puerperium en prerinatale ziekten, waaronder 2 dodelijke slachtoffers
24 problemen met het product
Er waren 3.193 psychiatrische problemen, met 75 doden
Nier- en urinewegaandoeningen waren goed voor 1.061 gevallen, met 66 dodelijke slachtoffers
723 ziekten van het voortplantingssysteem en borsten, waaronder 2 sterfgevallen
Ademhalings-, borstkas- en mediastinumaandoeningen waren goed voor 7.268 gevallen, met 438 sterfgevallen
Er waren 8.400 gevallen van huid- en onderhuidproblemen, waaronder 32 sterfgevallen
Er waren 690 sociale omstandigheden, waaronder 16 sterfgevallen
42 sterfgevallen werden gemeld als gevolg van 540 gevallen van chirurgische en medische operaties
Er waren 4.602 vaatziekten, met 160 dodelijke slachtoffers

3.871 doden en 852.616 gewonden zijn gemeld als gevolg van de experimentele vaccinatie AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) uit Oxford/AstraZeneca.

Er waren 9.950 afwijkingen van het bloed- en lymfestelsel, waaronder 160 dodelijke slachtoffers
Hartproblemen troffen 13.336 mensen, met als gevolg dat 454 mensen stierven
3 sterfgevallen als gevolg van 115 aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
Oor- en labyrintproblemen treffen 9.712 mensen
Drie mensen stierven als gevolg van endocriene ziekten onder 355 gevallen
Er werden 14.641 oogproblemen gemeld, waarvan 15 met de dood tot gevolg
86.515 gastro-intestinale ziekten werden gemeld, met 184 sterfgevallen onder hen
1 009 doden onder 227.408 algemene aandoeningen en problemen op de toedieningsplaats
32 mensen stierven onder 607 gevallen van lever- en galaandoeningen
Immuunsysteemziekten waren goed voor 3.359 gevallen, waaronder 14 sterfgevallen
247 mensen overleden als gevolg van 19.508 infecties en plagen
Verwonding, vergiftiging en procedurele complicaties resulteerden in 8.912 gevallen, waaronder 94 doden
Er zijn 18.352 onderzoeken geweest, waaronder 88 doden
10.315 Metabolisme en voedingsproblemen resulteerden in 50 doden
50 mensen stierven als gevolg van 131.547 gevallen van musculoskeletale en bindweefselproblemen
379 zijn geclassificeerd als neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig of onbepaald (incl. cysten en poliepen) met 9 doden
Ziekten van het zenuwstelsel waren goed voor 180.575 gevallen, met 612 doden
279 tijdens zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen met 5 sterfgevallen
117 Problemen met het product
33 mensen stierven als gevolg van psychiatrische problemen onder 16.000 gevallen
3.045 Nier- en urinewegproblemen resulteerden in 33 doden
8.593 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten
Er werden 28.994 aandoeningen van de luchtwegen, de borstkas en het mediastinum gemeld, met 447 doden
Er waren in totaal 39.173 huid- en onderhuidproblemen, met 25 doden
Er waren 866 sociale omstandigheden, waaronder 5 doden
Er werden 754 chirurgische en medicinale operaties uitgevoerd, met 16 doden
Er waren 19.209 gevallen van vaatziekten, waaronder 283 sterfgevallen

Er werden 601 doden en 44.486 gewonden gemeld als gevolg van Johnson & Johnson’s experimentele COVID-19-vaccinatie JANSSEN (AD26.COV2.S).

Er waren 405 afwijkingen van het bloed- en lymfestelsel, met 18 dodelijke slachtoffers
Hartproblemen waren goed voor 659 gevallen, met 73 dodelijke slachtoffers
16 genetische, familie- en aangeboren ziekten
Oor- en labyrintproblemen treffen 250 mensen
Er waren tien endocriene ziekten, waarvan er één de dood tot gevolg had
Er werden 518 oogproblemen gemeld, waaronder drie doden
Er waren 4.283 gastro-intestinale ziekten, met 25 dodelijke slachtoffers
Er waren 11.832 algemene aandoeningen en problemen met de administratieve plaats, met 150 doden onder hen
58 lever- en galaandoeningen, waaronder 4 dodelijke slachtoffers
598 Infecties en parasitaire aandoeningen, waaronder 16 doden
161 Immuunsysteemziekten, waaronder 1 overlijden
Er waren 413 verwondingen, vergiftigingen en procedurele problemen, met acht doden
Er zijn 2.420 onderzoeken geweest, met 39 doden
225 ziekten van stofwisseling en voeding, met 11 dodelijke slachtoffers
Er werden 7.687 problemen met het bewegingsapparaat en het bindweefsel gemeld, met 17 doden gemeld
18 neoplasmata, goedaardig, kwaadaardig en niet-geclassificeerd (inclusief cysten en poliepen)
Zenuwstelselaandoeningen waren goed voor 9.547 gevallen, met 76 dodelijke slachtoffers
15 aandoeningen die verband houden met zwangerschap, kraamperiode en perinataal leven, waaronder één overlijden
Er zijn 11 gevallen met de productproblemen.
Psychiatrische problemen waren goed voor 459 gevallen, met vijf doden.
150 nier- en urinewegaandoeningen, waaronder 8 dodelijke slachtoffers
166 problemen met het voortplantingssysteem en borsten, 1 overlijden
47 sterfgevallen onder 1.453 gevallen van aandoeningen van de luchtwegen, de borstkas en het mediastinum
Er werden 1.125 huid- en onderhuidproblemen gemeld, waaronder twee sterfgevallen
3 doden onder 91 sociale omstandigheden
393 chirurgische en medische operaties werden uitgevoerd, met 27 doden
65 sterfgevallen onder 1.523 vaataandoeningen werden gemeld
Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens die bij EudraVigilance zijn ingediend en zijn schattingen. Op basis van het percentage gemelde bijwerkingen zouden de totalen aanzienlijk hoger kunnen zijn.

Van het totaal aantal geregistreerde verwondingen is de helft (837.588) ernstig gewond. Volgens Health Impact News kan het als “ernstig” worden bestempeld als het betrekking heeft op een medische incidentie die de dood veroorzaakt, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, een andere medisch essentiële aandoening of verlenging van een bestaande ziekenhuisopname, aanhoudende of opmerkelijke handicap of onbekwaamheid, of een aangeboren afwijking/aangeboren afwijking veroorzaakt.

EudraVigilance is het systeem voor het beheren en analyseren van informatie over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn goedgekeurd of worden onderzocht in klinische onderzoeken in de Europese Economische Ruimte (EER). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beheert het systeem namens het regelgevende netwerk voor geneesmiddelen van de Europese Unie (EU).

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard