*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


432 Hertz, de natuurlijke geluidsfrequentie

0

In april 2008 heb ik, Richard Huisken, het initiatief genomen voor het comité ‘Terug naar 432 Hz’ en de daarbij behorende website: www.terugnaar432hz.org. Ik ben met 432 Hertz in aanraking gekomen door een artikel hierover op de website van Anton Teuben. Met het comité wil ik meer bekendheid geven aan 432 Hz als “stemtoonhoogte”, in plaats van het nu nog gebruikelijke 440 Hz. Uiteindelijk hoop ik dat de muziekindustrie de standaard van 440 Hz gaat veranderen naar 432 Hz, al kan dat misschien nog lang duren.

Veel mensen zullen niet weten wat de zogeheten stemtoonhoogte precies inhoudt, laat ik dat eerst uitleggen:

Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

Met de stemtoonhoogte wordt bedoeld de vaste toonhoogte bij muziekinstrumenten van de “kamertoon”, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, wetenschappelijk A4 genoemd.

Natuurlijke stemming
432 Hz is de natuurlijke stemtoonhoogte in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijv. muziekcd’s en mp3’tjes. Waarom is 432 Hz eigenlijk de natuurlijke stemming? Musicus René Klever legt dat zo uit:

“Wie kent niet het kinderliedje “do re mi fa sol la si do”. Het is eigenlijk niet zomaar een wijsje, het is de toonladder. Het begint laag en eindigt precies twee keer zo hoog. De laatste noot, de do, klinkt precies als de eerste maar is hoger. In de muziek heet dat een octaaf. Elke toon heeft een toonhoogte, kan hoog zijn of laag of daar tussenin. Die toonhoogte noemen wij frequentie of trilling, en bestaat uit een bepaald aantal trillingen per seconde. Denk maar aan de slinger van een klok, die gaat zoveel keer per minuut heen en weer, of kijk maar eens naar een snaar van een gitaar. De dikste snaar kun je nog met het blote oog zien trillen, die gaat een aantal keer per seconde heen en weer. Wel heel snel, maar je kunt het nog zien.
Als we terug gaan naar het wijsje, dan is de “do” de eerste toon, de grondtoon. Die eerste toon is van oudsher 432 trillingen per seconde, oftewel 432 Hertz met een moeilijk woord. Die 432 trillingen per seconde is een toon die nauw verband houdt met het universum om ons heen. Die toon zit verweven in de natuur, in de wiskunde, in de planeetbanen, in het hele universum. Dat is ook de reden dat muziek normaal zo goed voor ons is, die muziek stemt ons als het ware af op het universum. Wij weten dat al heel lang. Dat is al heel oude kennis.
Alle klassieke muziek van Bach, Brahms enzovoorts tot en met Verdi is gecomponeerd en uitgevoerd met gebruik van deze standaard, een A op 432Hz. In deze standaard is de C 512Hz of in een lager octaaf 256 Hz, maar in steeds lagere octaven (512-256-128-64-32-16-8-4-2-1) komt de C uit op precies 1 trilling per seconde, de zogenaamde “oertoon”. Ze noemen deze stemming ook wel “wetenschappelijke stemming” omdat deze stemming ook wetenschappelijk gezien past bij het universum. De oudst bekende voorstander van deze stemming is Plato, de wijsgeer uit Griekenland.

Invoering van 440 Hz
De standaard is nu dus 440 Hz, hoe is dat zo gekomen? Op internet en onder musici zelf is veel onduidelijkheid over hoe 440 Hz nu precies is ingevoerd, maar volgens het “Schiller Institute” is het zo gegaan:

In 1939 is in Duitsland en Engeland besloten om de frequentie van 440 Hz als stemtoonhoogte in de muziek in te voeren, nadat de eerste aanzet hiertoe al in de 19e eeuw werd gegeven. Hun poging om dit wereldwijd te laten overnemen mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

Muziekinstrumenten op 432 Hz
De meeste muziekinstrumenten zijn hierdoor tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden (zoals van de oude Grieken en Egyptenaren), en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Helaas doet via onder meer de TV en de radio in deze afgelegen gebieden nu ook 440 Hz haar intrede.

De meeste muziekinstrumenten zijn ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat voor het ene instrument makkelijker te doen dan voor de ander. Bij electronische instrumenten is de stemtoonhoogte vrij eenvoudig te veranderen, maar bij bijvoorbeeld de piano is het veel lastiger, die moet 2 tot 3 keer gestemd worden om dit te bereiken. Bij blaasinstrumenten is de omzetting helemaal lastig, daar je het instrument niet domweg gewoon maar langer kunt maken om het lager te laten klinken. De speelgaten – de gaten die je met je vingers afdicht om een bepaalde toon te spelen – intoneren niet meer, deze moeten hiervoor op een andere plaats geboord worden.

Voordelen van 432 Hz
Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz?

1. Muziek in 432 Hz ligt volgens de meerderheid van de muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan muziek in 440 Hz. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Nederlandse studenten Ginger en Sandy Breeveld. Het is wel zo dat je over een goed gehoor moet beschikken om dit verschil te kunnen ervaren. Het volledige rapport van de studenten is te lezen op de website van het comité. In de praktijk blijkt dat het verschil bij rustige en klassieke muziek beter te horen dan bij harde muziek.

2. Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt.
Verder zijn er aanwijzingen, dat als je bepaalde muziek in 440 Hz zo hard afspeelt dat het pijn aan je oren doet, deze pijn niet optreedt als je dezelfde muziek in 432 Hz op dit harde volume hoort. De geluidsdruk lijkt bij 432 Hz wat minder dan bij 440 Hz.

3. Ook heeft 432 Hz een gunstiger invloed op de chakra’s. 440 Hz werkt op de voorhoofdchakra, “het denken”, terwijl 432 Hz werkt op de hartchakra, het “voelen”. Het luisteren van muziek in 432 Hz versnelt daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber, maar niet iedereen merkt dit effect direct. Sommige mensen merken het meteen, anderen pas na langere tijd bij het luisteren naar muziek in 432 Hz. Het tempo van deze spirituele ontwikkeling is dus bij iedereen verschillend.

Deze 3 redenen zijn voor mijn comité aanleiding geweest om meer ruchtbaarheid te geven aan 432 Hz, onder meer via de eerder genoemde website.

Muziek omzetten naar 432 Hz
Op de website van het comité kunt u zelf het verschil beluisteren tussen 440 Hz en 432 Hz, en kunt u ook muziek dat origineel is opgenomen in 432 Hz (gratis) downloaden. Verder is het ook mogelijk om via een geluidsbewerkingsprogramma als bijvoorbeeld “Audacity” of “Adobe Audition” mp3’tjes en cd-muziek te converteren naar 432 Hz, zie daarvoor ook de website.
Wel is het zo dat bij deze omzetting naar 432 Hz alle “boventonen” en andere gewaarwordingen die bij 440 Hz op een “bepaalde manier” zijn gevormd, nog steeds zo “vervormd” zijn. Dit probleem ontstaat natuurlijk niet als de muziekinstrumenten vanaf het begin naar 432 Hz gestemd worden. De omzetting naar 432 Hz geeft daarom slechts een indruk van de betere kwaliteit van “echte” 432 Hz muziek.

Steeds meer aandacht voor 432 Hz
Op internet is de laatste tijd steeds meer informatie over dit onderwerp verschenen, en dat is volgens mij een goede ontwikkeling, gelukkig is mijn comité niet de enige die aandacht aan 432 Hz besteedt. 432 Hz raakt dus steeds bekender, ook in de muziekindustrie zelf.
Tot slot wil ik nog vermelden dat er ook steeds meer musici zijn die in 432 Hz (gaan) produceren, verder zijn er al een aantal internet-radiostations met muziek geheel op 432 Hz, waaronder mijn eigen zender! De ontwikkelingen rondom dit fenomeen volgen elkaar dus op, vooral dankzij internet!

Terug dus maar naar 432 Hz !!!

Richard Huisken,
Initiatiefnemer comité ‘Terug naar 432 Hz’
E-mail: [email protected]

Persbericht

Comité ‘Terug naar 432 Hz’ lanceert petities voor verandering muziekfrequentie naar A=432 Hz

Het comité ‘Terug naar 432 Hz’, dat 10 jaar geleden is opgericht door de Enschedese muziekliefhebber Richard Huisken, is onlangs 2 petities gestart, waarmee het comité wil bereiken dat de zogeheten stemtoonhoogte in de muziekwereld wordt veranderd van 440 Hertz naar 432 Hz.

De stemtoonhoogte, een afspraak in de internationale muziekwereld, is de vaste toonhoogte bij instrumenten van de ‘kamertoon’, dat is de muzieknoot A boven de middelste C, A4 genoemd.

In de 10 jaar van het comité, en de daarbijbehorende website, http://www.terugnaar432hz.org, is het begrip 432 Hz als het natuurlijke alternatief voor 440 Hz steeds bekender geworden bij (Nederlandse) musici en het grote publiek als muziekliefhebbers.

Richard Huisken heeft nu 2 petities gemaakt, één voor Nederland alleen, en de ander in het Engels voor de hele wereld. Deze petities zijn te vinden op: https://terugnaar432hz.petities.nl/ en: https://secure.avaaz.org/nl/petition/The_musicians_and_the_music_industry_world_wide_Change_of_the_standard_musical_pitch_in_A432_Hz

Het comité hoopt dat veel (Nederlandse) muziekliefhebbers deze petitie(s) gaan ondertekenen, om zo te bereiken dat de (internationale) musici en muziekindustrie de huidige standaard van 440 Hz gaan wijzigen naar 432 Hz.

Waarom is deze verandering zo belangrijk? 432 Hz heeft 3 grote voordelen t.o.v. 440 Hz, namelijk:

1. Muziek in 432 Hz klinkt mooier en zachter dan muziek in 440 Hz. Bovendien zijn de noten en/of instrumenten véél beter te onderscheiden. Eerder onderzoek en veel ervaringen van muzieklief-hebbers in Nederland en ook wereldwijd tonen deze voordelen aan.

2. Verder is de geluidsdruk van muziek in 432 Hz wat lager dan bij muziek in 440 Hz, waardoor het erop lijkt dat je minder snel hoorschade oploopt als je muziek in 432 Hz heel hard hoort (bijvoor-beeld bij concerten). Wetenschappelijk moet dit nog verder worden onderzocht.

3. Ook zijn er genoeg aanwijzingen dat muziek in 432 Hz gunstiger inwerkt op de chakra’s van de mens dan muziek in 440 Hz. Terwijl 440 Hz vooral de voorhoofdchakra beïnvloedt, “het denken”, wat veel mensen als vermoeiend ervaren, werkt 432 Hz daarentegen meer in op de hartchakra, “het voelen”. Veel muziekliefhebbers ervaren dit laatste als prettiger, zeker door hooggevoelige mensen.

Al in de tijd van de oude Grieken en Egyptenaren, maar ook tegenwoordig in nog afgelegen gebieden, vind je instrumenten die afgestemd zijn op 432 Hz. Het is pas sinds 1953 dat de standaard voor 440 Hz is ingevoerd, geheel tegen de zin in van onder meer de Fransen.

Meer informatie over 432 Hz en de 2 nieuwe petities is te lezen en te ervaren op de eerder genoemde website. Ook heeft Richard Huisken sinds een aantal jaren een eigen internet-radiozender, met (pop)muziek waarvan de stemtoonhoogte is veranderd naar 432 Hz. Op YouTube.com is trouwens ook steeds meer muziek in 432 Hz te horen.

 

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard