*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Aartsengel Azrael – Het Proces van het Sterven – 16 Oktober 2015 / Natalie Glasson

0

Het proces van het sterven is iets waar alle menselijke wezen verplicht toe zijn om over na te denken in talrijke vormen alsook ervaringen. Voor sommigen kan het proces van het sterven een diep gezetelde angst voort trekken, of zij zich er nu wel of niet bewust van zijn, veroorzaakt door pijnlijke vroegere leven-dood ervaringen. De angst kan ook van het onbekende zijn alsook van herinneringen van een vorig leven van verlies herbekrachtigd door huidige werkelijkheidservaringen. Het proces van het sterven is iets dat niet vermeden kan worden wanneer in de fysieke vorm en is verplicht ervaren te worden wanneer je eenmaal deel uitmaakt van de Aardse ervaring. Het zou toeschijnen alsof menselijke wezens niet voorbereid zijn op het proces van het sterven, en toch wanneer je begint je ziel en spirituele pad te erkennen herken je dat iedere dag jou aanmoedigt om na te denken over een vorm van dood en het te ervaren. Wanneer een spiritueel pad bewandeld wordt doen de grootste ervaringen van het sterven zich voor binnenin jou als een proces van de spirituele evolutie voordat je fysieke lichaam sterft.

Jullie worden iedere dag in jullie fysieke werkelijkheid uitgenodigd om na te denken over gehechtheid en onthechting, herkennend dat gehechtheid een illusie is terwijl onthechting de Liefde van jullie Ziel toestaat te groeien in/naar diens schoonheid en overvloed binnenin jullie fysieke lichaam. Jullie worden voortdurend uitgenodigd om je te onthechten van jullie werkelijkheid, materiële objecten, geliefden en zelfs dromen of wensen, dit is om de behoefte voor dit alles los te laten, in plaats van banden op te bouwen van eeuwige Liefde en mededogen wat voorbij de fysieke werkelijkheid stamt. Wanneer jij jezelf toestaat je te onthechten en onvoorwaardelijk lief te hebben accepteer je dat de essentie van een Ziel eeuwig is, en dus kan een verbinding nooit verbroken worden, en dat alles dat je nodig hebt binnenin jou gereed en beschikbaar is voor jou om te accepteren en dat de Aarde een onderdeel is van een onophoudelijke reis, hetgeen je Ziel volledig begrijpt. Je mag ook beginnen te beseffen dat er een reden voor alles en een groter Goddelijk Plan aan het ontrafelen is, welke ontworpen is om vervulling voort te brengen voor jou, jouw werkelijkheid en iedere ziel, als je dit toestaat zich voor te doen. Met begrippen zoals deze wordt het proces van het sterven meer acceptabel om angsten toe te staan op te lossen. Je begint ook te begrijpen dat het proces van onthechting de illusie toestaat te sterven, daarom voltooien, eindigen en sterven energieën binnenin jou onophoudelijk.

Veel van je werkelijkheid is ontworpen om jou aan te moedigen gehechtheden los te laten en om onvoorwaardelijk lief te hebben, dit labelen we als onthechting. Als je in je dagelijkse werkelijkheid in staat bent om binnenin je wezen, perspectief en energieën van alle vormen van gehechtheden op te lossen, beseffend dat om onvoorwaardelijk lief te hebben een sterkere meer zuivere band en verbinding is, dan, wanneer het sterven van een geliefde arriveert of zelfs het prospect van je eigen fysieke lichamelijk sterven, zal je beseffen dat alles dat je hebt te delen in dat moment Liefde is. Iedere andere reactie zoals gevoelens van verlies, pijn, kwaadheid of lijden zouden lang geleden uitgewist en genezen zijn (of je zou kunnen zeggen dat het voorheen diens sterven had) en daarom is er alleen Liefde over om te delen. Om dergelijke gevoelens van verlies, pijn, kwaadheid of lijden te ervaren is natuurlijk en vermindert op geen enkele manier jouw niveau van spirituele groei, want in waarheid is onthechting een proces van genezing binnenin dat alleen Liefde als een bron van reactie creëert voor iedere situatie. Als dergelijke gevoelens wel naar boven komen, is het belangrijk om hen te ervaren als een pad naar Liefde, in plaats van jezelf te forceren te bestaan in Liefde wanneer dit niet de manier mag zijn waarop jij je waarheidsgetrouw voelt. Onthechting is de bereidheid om je aan de Schepper over te geven, het kan als een verlies van aspecten van jezelf waargenomen worden zoals je identiteit, karakter of persoonlijkheid, echter onthechting gaat niet geheel over verlies, eerder staat het jou toe om grotere vervulling en Liefde te ontvangen.

Het is belangrijk om iedere situatie binnenin je fysieke werkelijkheid toe te staan een begeleiding te zijn om binnenin je wezen te kijken om meer over jezelf en de waarheid te ontdekken. Zelfs in de meest uitdagende tijden en omstandigheden blijft dit waar; iedere situatie moedigt je aan om de overvloed van Liefde binnenin je wezen te vinden, je bekwaamheid om Liefde te delen, je eeuwige verbinding met de eenheid met alle zielen en je bekwaamheid om Liefde te ontvangen. Door de ervaring van het loslaten of onthechten breng je jouw natuurlijke kracht, begrip en genezende vibraties voort welke jou toestaan voorbij de sluiers van de illusie te zien, te voelen en deze te erkennen, welke de Aarde schijnbaar vasthouden.

Wanneer het fysieke lichaam sterft zou het gezien kunnen worden als het einde van een illusie, het fysieke lichaam is per slot van rekening een illusie terwijl de ziel waarheid en eeuwig is. Het fysieke lichaam herbergt de ziel en ondersteund ook de creatie van andere illusies zoals het ego, de persoonlijkheid en de identiteit, en gedurende je volledige leven ervaar je de transformatie (het sterven) hiervan, de waarheid van je wezen toestaand naar voren te stappen wat zich ook voordoet bij het sterven van het fysieke lichaam.

Het Goddelijke Plan van de Schepper is krachtig invloedrijk wanneer het aankomt op het sterven van het fysieke lichaam en het einde van een leven. De ziel van elk menselijk wezen creëert ook een reiscontract voorafgaand aan de geboorte, zo de ziel het moment van geboorte al weet in diens fysieke lichaam alsook het moment dat het diens fysieke lichaam zal verlaten, werd dit al voorbereid. De tijd van geboorte en het sterven wordt in overeenstemming gecreëerd met de Ziel diens grotere beeld van diens reis doorheen levens. Stel je alle zielen voor die aanwezig zijn en wensen om de Aarde te ervaren. De Aarde wordt gezien als een afstamming van de tijd en toch gebeurt het allemaal gelijktijdig. Stel je nu voor dat elke ziel een lijst heeft van ervaringen en rollen die zij wensen tegen te komen om hun zelfontdekking te verbeteren. Al deze rollen en ervaringen moeten ineen gelegd worden als een puzzel, wat betekent dat soms één aardse ervaring kort is vanwege een op handen zijnde opening voor volgende aardse ervaring, terwijl andere aardse ervaringen lang zijn vanwege de rijkdom van beschikbare ontdekkingen in dat leven.

Soms als zielen op de Aarde is er geen noodzaak om een geheel leven te leven als de ontdekking die vereist is snel begrepen kan worden in de geschikte omstandigheden met de geschikte mensen er rondom heen. Als je het grotere plaatje zou kunnen zien van je vele levensspannen op de Aarde, zou je beseffen dat je iedere keer weer bij je geliefden aanwezig bent geweest in alle andere scenario’s en ervaringen. Je zou beseffen dat je in feite nooit het contact verloren hebt en dat al je vele levensspannen verwant zijn aan een lange dag samen waar jullie in en uit de ervaring ploppen van uiteenlopende zaken.

Je ervaringen op de Aarde worden gecreëerd door de geloofsystemen die je van je ouders en je voorbije levens adopteerde alsook wat de ziel wenst om te ervaren. Wat voor ervaringen, emoties, overtuigingen of lijden dan ook onopgelost zijn in één leven, wordt in/naar een volgend leven gedragen. Het hoeft niet je volgende leven te zijn, zoals in je toekomst, het zou in/naar een leven in de voorbije geschiedenis van de Aarde gedragen kunnen worden. Terwijl je door levensspannen heengaat, opent de oplossing van sommige ervaringen om nieuwe ervaringen toe te staan zodat een proces van evolutie en zelfontdekking of schepper-ontdekking plaats kan vinden. Wanneer een ziel op een pijnlijke manier van de Aarde vertrekt, of het nu een ongeluk of zelf-toegebracht is zoals zelfdoding, gaat de ziel niet door met de pijn op de innerlijke vlakken te ervaren. Het is alleen wanneer de ziel terugtreedt in een fysiek lichaam dat de fysieke, mentale of emotionele pijn wederom manifesteert om opgelost en doorheen gewerkt te worden. Heel veel zelfdodingen vinden plaats omdat de ziel op een krachtige reis van ontdekking van zelfliefde is, terwijl zij ook degenen rondom hen heen aanmoedigen om in/naar een ruimte van zelfliefde te verhuizen. In het leven waarin de zelfdoding plaatsvindt, beseft de persoon niet dat diens ziels grootste wens is om zelfliefde te ervaren, het is vaak dat het tegenovergestelde van wat de ziel wenst ervaren wordt, om de ziel in/naar diens gewenste uitkomst te stuwen zelfs als het in een ander leven is.

Een verbinding en visie van Liefde vasthoudend voor diegenen die overgegaan zijn, staat voor je eigen groei en die van hen toe om door te gaan met het ondersteunen van de eeuwige waarheid dat alle zielen verbonden zijn en in eenheid bestaan. Als een geliefde diens fysieke lichaam verlaten heeft, dan mag je wensen om deze oefening te gebruiken om de waarheid van de Schepper binnen jezelf en de ander te herbevestigen.

Sta jezelf eerst toe om in meditatie te gaan zitten, adem in en uit doorheen de voorzijde van je hartchakra het Licht van je ziel aanmoedigend om je hartchakra te vullen. Voel je Ziel Licht als een baken van Liefde.

Doe een beroep op de Schepper om jou te omringen met heilige zuivere Liefde dat geen grenzen kent en alle illusies kan penetreren. Stel je de Liefde van de Schepper voor jouw hart te penetreren en met je Ziel te vermengen. Voel de omvang van Liefde binnenin je hartchakra toenemen en intensiveren. Stel jezelf voor als een miniatuur versie van jezelf bestaand binnenin je hartchakra, alsof in een heilige kamer van Liefde.

Denk aan de persoon die diens fysieke lichaam verlaten heeft, ofwel recentelijk of een tijd geleden, en nodig hen uit om binnenin je hartchakra aanwezig te zijn. Stel je de persoon recht voor jou zittend voor. Zeg tegen de persoon voor jou:

“De waarheid van de Schepper is Liefde, wij zijn eeuwig door de Liefde van de Schepper verbonden welke beschermt, ondersteunt en jou eeuwig begeleidt. Ik houd onvoorwaardelijke van jou vrij van gehechtheden, en alle negatieve invloeden van dit of ieder ander leven wordt losgelaten. De Liefde die ik met jou deel is eeuwig aanwezig binnenin je Hart en Ziel.”

Stel je Liefde voor stromend vanuit de hartchakra van de miniatuurversie van jezelf, stromend in/naar het Hart en de Ziel van de persoon.

Je mag een antwoord van de persoon ontvangen, laat alle verwachtingen los en de behoefte voor een antwoord, jezelf toestaand om eenvoudigweg de Liefde te ervaren. Voel de Liefde die je aan het creëren bent genezing, ondersteuning en een gevoel van de eenheid van de Schepper in jullie beide manifesteren. Adem diepgaand uit alsof je adem de persoon en de energie draagt naar waar het ook maar is waar zij op dit moment aanwezig zijn, ofwel op de innerlijke vlakken of op de Aarde ervaring in een ander leven. Houd eenvoudig de intentie vast van het loslaten met je volgende diepe uitademing. Deze uitoefening kan bereikt worden voor ieder persoon of dier, wat de omstandigheid van het overgaan of hun verbinding met jou ook maar is.

Jullie leven is eeuwig,
Aartsengel Azrael

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/aartsengel-azrael-het-proces-van-het.html

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard