*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Aartsengel Michael – “De Kracht van Liefde Omhelzen” – Mei 2016 / Ronna Herman

0

Geliefde meesters, de gehele Schepping breidt buitenwaarts uit vanuit het centrum van de Hartkern van de Allerhoogste Schepper. Hoe dichterbij je aangetrokken wordt richting het Centrum van de Kern van de Schepping, hoe meer God Macht en uitstraling jullie zullen bezitten. Terwijl je vooruitgaat op het pad van het hogere Zelf-besef als een stralend Wezen van Licht, zal je meer Heilige Liefde en een vreugdevolle, serene gedragswijze belichamen, en samen met een intens verlangen om van dienstverlening aan anderen te zijn zal zegevieren.

Jullie zijn samengesteld van EENHEDEN VAN ENERGIE. Jullie magnetiseren energie naar jullie toe, en jullie stralen gekwalificeerde energie uit jullie vandaan in een Oneindig patroon. Het is belangrijk voor jullie om het verschil te leren herkennen tussen gemanifesteerde energiepatronen – het verschil tussen het gebruik van de GODDELIJKE WILSKRACHT en HEILIGE LIEFDE, bekrachtigd door zuiver Schepper Licht, en het gebruik van MACHT, de Oer Levenskracht Substantie of de verminderde spectrums van Licht te werk stellend, in het manifestatieproces in de lagere dichtheden van de expressie. Er is een groot verschil tussen de uiteenlopende types van energie. De mensheid is in het midden van een herverdeling van Straal potenties, kwaliteiten en aspecten. De ego-verlangende persoonlijkheid gebruikt kennis en macht in de Derde-/lagere Vierde Dimensionale wereld van de vorm; terwijl de Ziel-aangestuurde persoonlijkheid de intuïtie/inspiratie/Heilige Liefde gebruikt, van brandstof voorzien door de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht, in het Zelfexpressie- en manifestatieproces.

De Spirit/Essentie van onze Moeder/Vader God stroomt en werkt via het God Zaad-Atoom van je geïndividualiseerde Ziel Zelf. Wanneer je de fluisteringen van de Ziel negeert, negeer je je God-Zelf. Wanneer je waarlijk OverLicht bent door je God-Zaad Atoom, mag je reizen tussen de vele stromen van negatief bewustzijn en op geen enkele manier beïnvloed worden. Je wordt volledig beschut door de Heilige Liefde, het Licht van onze Vader/Moeder God.

Er zijn drie punten van gevoeligheid binnenin het brein van een Zelfmeester: de Pijnappelklier, Hypofyse en Carotid Artery Glandeen Etherische Klier welke actief wordt als je begint toegang te verkrijgen tot de frequenties van de Vijfde Dimensie. De Adamantine Deeltjes van Goddelijke Lichtsubstantie worden doorheen de lichamelijk vorm via de bloedstroom getransporteerd. Het is door deze meester-klieren dat de hogere frequenties van Goddelijke Licht de Zaad Atomen aansteken binnenin het fysieke voertuig, daardoor het proces van ver-Licht-ing activerend. Denk eraan, jullie zijn spiritueel verantwoordelijk voor het Schepper Licht dat jullie integreren en naar buiten uitstralen de wereld van de vorm in.

De HEILIGE GEEST is een opslagplaats voor de geschiedenis en volledige reis van de vele Facetten van de Ziel binnenin de Derde/Vierde Dimensies. Je Heilige Geest is je directe verbinding met de talrijke Facetten van je OverZiel/Hogere Zelven, en uiteindelijk met de talrijke Heilige Triades binnenin de Vijfde Dimensie. Geleidelijk zullen de Piramides van Licht, waar je Etherische Replica’s (Heilige Triades) opgeslagen zijn, ieder niveau van je Zijnheid vanuit de lagere Dimensies integreren.

Je onmiddellijke doel voor deze ronde van Ascentie is voor al je Zielfragmenten om gere-integreerd te worden binnenin het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie. Je zult dan het proces beginnen van je opnieuw aan te sluiten bij je talrijke Heilige Triades doorheen alle uiteenlopende dimensies binnenin deze galaxy; echter, je uiteindelijke bestemming is de Heilige Vereniging met je IK BEN God-Zaad Atoom van dit Sub-Universum. Eenmaal daar, zal je genieten in de vreugde van de hereniging met alle dierbare facetten van je God-Zelf, in vol bewust besef, in afwachting van de tijd van het volgende Klaroen Geschal. Je zult dan voorbereid zijn om, wederom voort naar buiten te reizen in/naar de grote leegte om een grootse, nieuwe Goddelijke Blauwdruk te vervullen.

Een substantieel gedeelte van de mensheid is in een fase van overgang van een externe focus op de materiële wereld naar een innerlijke focus op Spirit en Zelf-besef. Je zult de innerlijke stem van je intuïtie horen, en je zult heel veel nieuwe trillingsgolven voelen. Aspiratie zal her/erkenning worden, en geloof/vertrouwen zal vermengen met je nieuwe, hogere waarheden. Je zult staan op een hoogtepunt van verworvenheid, starend naar de volgende verheven piek. Niettemin, zal je bewust zijn dat je de vallei van schaduwen moet bereizen voordat je, wederom, je opwaarts gaande reis mag beginnen. Diegenen die stevig op het pad van Ascentie zijn, zijn middenin de integratie van de overblijvende aspecten van hun Hogere Zelf, hetgeen bestaat uit het opruimen van alle lagere frequentie aspecten, alsook het accommoderen van de hogere frequentie expressies van Zelf. Dit werd genoemd de “verloochening” in de esoterische leringen van het verleden, want het omvat vaak het loslaten van die dingen welke niet passen in je evoluerende trillingspatronen. Daarom, zal er een niveau van ongemak binnenin zijn, alsook een bepaald niveau van chaos in je externe wereld, terwijl het zich opnieuw aanpast om te passen bij de tevoorschijn komende, verfijnde Jij.

Je hebt een rijkdom aan ervaringen en wijsheid te delen met de talrijke Facetten van je Zelf, en je successen werden stipt opgenomen in de Kosmische Archieven voor toekomstige naslag. Jullie zijn aan het leren om jullie geheugen te wissen en jullie zelf te bevrijden van de beperkingen van het collectieve bewustzijn’ geloofsysteem; en via jullie Piramides van Licht in de Hogere Dimensies, leren jullie ook te vliegen in/naar de meer verfijnde rijken van bewustzijn. Iedere keer dat jullie dat aldus doen, brengen jullie geleidelijk met jullie mee terug in/naar jullie fysieke voertuig en jullie auragebied een gedeelte van de verheffende, harmonieuze frequenties van de hogere rijken, welke een sterker, meer stralend en uitgebreid krachtveld om jullie heen bouwt.

Geloof is een intrinsiek facet van vertrouwen: geloof in jezelf en je oordeel, geloof in diegenen om je heen die zichzelf als vertrouwenswaardig en eerbaar bewezen hebben, geloof in onze Vader/Moeder God, de Universele Wetten, en de Goddelijke Blauwdruk voor de toekomst van de mensheid. We spreken niet over blind vertrouwen, want dat is een andere manier van je macht weg te geven aan iemand anders – hun leringen of regels. In jullie materiële wereld, wordt vertrouwen opgebouwd door acties en positieve uitkomsten, een functie van het verstand gefilterd doorheen het hart. Het hart is zowel een magnetische als een uitstralende draaikolk, en het is de opslagplaats voor de ware bron van de menselijke kracht.

Je Heilige Geest houd de Zaadgedachten van je verleden en de toekomst vast, en het is je persoonlijke bron van de Goddelijke Wil en Macht van onze hemelse Vader/Moeder God. Je Zaadgedachten voor de toekomst moeten geïncubeerd zijn binnenin het Heilige Hart, en de Adamantine Deeltjes van Schepper Licht aangestoken door je onzelfzuchtige Liefde. Daardoor worden zij, door je pure intentie en acties, gemanifesteerd in de wereld van de vorm. Overvloed van allerlei soorten is een natuurlijke manifestatie wanneer je in harmonieuze afstemming bent met Spirit en het Goddelijke Plan voor het grootste goede van allen.

In de Derde-/Vierde Dimensionale werkelijkheid, is er een bewust besef van de tijd. Tijd is gerelateerd aan ruimte en afstand. Als je verhuist in/naar de Zesde en Zevende subniveaus van de Vierde Dimensie, wordt de tijd meer vloeibaar een kneedbaar. Zoals jullie je bewust zijn, jullie gevoel van de tijd die passeert is dramatisch gedurende de laatste paar jaren versneld. Dat is omdat de Aarde en een goed percentage van de mensheid verhuisd zijn in/naar de hogere frequenties van de Vierde Dimensie; daarom, is jullie bewuste besef van de tijd ook versneld. Het is belangrijker dan ooit dat jullie leren om het verstand te verstillen en te focussen op het Stiltepunt van het besef – het NU moment – totdat het een diepgezetelde gewoonte wordt.

Een nul zone pauze, een tijd van zelfcontemplatie, wordt opgelegd door het Ziel Zelf ter voorbereiding op ieder nieuw niveau van hoger besef. Het is een beschermend apparaat om jullie tegen te houden van het maken van een te snelle of oppervlakkige vooruitgang. Er is een ritme aangaande de Ziel-uitbreiding: een tijd van leren, groeien en integratie, gevolgd door een tijd van eenzaamheid en zelfcontemplatie, en dan een fase of een uitbarsting van groei, uitbreiding en hogere activiteit. De cyclus herhaalt zichzelf steeds weer opnieuw terwijl je het nauwe, steile pad van Ascentie bereist in/naar de hogere rijken van het Licht.

De luister van je fysieke voertuig wordt bepaald door de energiegraad die je geïntegreerd hebt. De aura is samengesteld van de frequentiepatronen die uitstralen uit het Etherische Voertuig – het tempo van je vibraties of je Energetische Handtekening – en de zuiverheid en duidelijkheid van de kleuren die je uitstraalt. Het hoofdcentrum is de bewaarder van het Goddelijke Doel. Jij bent een planetaire Lichtdrager. De wezens vanuit de hogere rijken zijn Hemelse Lichtdragers.

Er is een MACHT IN DE REDEVOERING en een MACHT IN DE STILTE. Heilige geluiden zijn samengesteld van hogere frequentie woorden met kracht uitgesproken – uitgesproken met een positieve, dynamische intentie. Je moet de kunst ontwikkelen van de juiste interpretatie van geopenbaarde hogere waarheden, en dan je intentie formuleren om deze nieuwe wijsheid zo efficiënt als mogelijk is te manifesteren. Roep voort je Heilige Wilskracht om openbaring te brengen in/naar de materiële manifestatie. De Goddelijke Wil Blauwdruk van een meester is opgeslagen binnenin één van de Kundalini Zaad Atomen binnenin de Wortel Chakra. Je zult niet in staat zijn om toegang te verkrijgen tot dit heilige geschenk, totdat je de frequentiepatronen van de Vierde Dimensie geharmoniseerd/gebalanceerd hebt, door je vierde Dimensionale omgeving naar het geschikte spectrum van Licht en schaduw genaamd de “dualiteit” terug te keren.

In feite is de dualiteit een systeem van uitbreiding. Het is de vermenging van Spirit met de materie in/naar diens hoogste vorm (een Ziel-bezielde persoonlijkheid) totdat het één eenheid van geperfectioneerd bewustzijn is. Om in/naar de hogere frequentieniveaus van het bewustzijn te evolueren/ascenderen, moet je stevig staan en gecentreerd functioneren binnenin het Pad van Licht en Schaduw, terwijl je de rijken van de dualiteit bereist. Je moet toegang verkrijgen tot de Zaad Atomen van hoop, inspiratie en intuïtie, welke opgeslagen zijn binnenin je Heilige Geest en Heilige Hart. Als je de nevel van negativiteit uit je Etherische lichaam verwijdert, je geest en je emotionele Lichaam, beginnen deze kostbare Zaad Atomen geleidelijk te pulseren en laten de krachtige, kosmische kennis/waarheden/attributen los die daarin opgeslagen zijn. Je moet proberen om jezelf te ontkoppelen van de glamour van de materiële wereld en van de dominante, uit-het-evenwicht zijnde krachten van de materie.

Jullie zijn aan het leren om jullie spirituele krachten te verzamelen door stevig binnenin het Licht vast te houden. Een Zelfmeester leert te concentreren op het creëren van een punt van SPANNING (In-spanning), en door het gebruik van de creatieve verbeeldingskracht, plant hij/zij de nieuwe Zaden van Creatie voor een specifieke inspanning. Focus je gedachten op je hogere mentale bewustzijn, en houd het daar dan in een staat van spanning, ondertussen voort brengend de geactiveerde Adamantine Deeltjes van Schepper Licht van binnenuit de opslagplaats van je Heilige Hart. Je zult dan gereed zijn om de Zelf-gecreëerde poel van energie in/naar je persoonlijke Bloem-van-het-Leven/Schepper Wiel uit te ademen, en naar buiten de wereld van de oorzaak in door je bewuste intentie en Heilige Ademhaling.

Mijn dapperen, maak het ijverig een gewoonte om te focussen op wat goed/juist is in jullie alledaagse leven en jullie persoonlijke wereld, en visualiseer jezelf altijd zoals je wenst om te worden. Wij hebben benadrukt dat jullie geen-oordeel moeten oefenen en dat omvat oordeel van Zelf. Denk eraan, jullie hebben nu toegang tot alle Schepper Deeltjes van Licht/Leven die jullie voort kunnen trekken in/naar jullie Heilige Hart. Houd altijd in gedachten dat deze Adamantine Deeltjes van Creatie alleen geactiveerd kunnen worden door jullie pure liefdevolle intentie.

Velen van jullie zijn begonnen, of zijn gereed om in te schepen op, jullie ware missie, wat dat ook mag zijn. Herinner je alsjeblieft dat het uiteindelijke doel is om een doorgever van Liefde/Licht te worden. Jullie moeten je waarheid leven terwijl jullie leren om het hoger Pad te bereizen, zodat jullie je visioen mogen vliegen. Jullie moeten ieder Facet van jullie Wezen opeisen en erkennen als jullie streven naar harmonie en het verenigde bewustzijn.

Dierbaren, wanneer jullie twijfelen, inspiratie of kracht nodig hebben, kom in/naar jullie Piramide van Licht en wij zullen jullie moed geven, jullie verheffen en jullie inspireren. Wanneer jullie je eenzaam en ongeliefd voelen, verhuis in/naar jullie Heilige Hartcentrum, en wij zullen daar wachtende zijn om jullie te vullen met de stralende Liefde van onze Moeder/Vader God.

IK BEN Aartsengel Michael.

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/05/aartsengel-michael-de-kracht-van-liefde.html

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard