*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Aartsengel Michael – Heilige Vereniging: De Balans Keert Terug na de Aarding van de Heilige Mannelijke Klaarheid – 14 Oktober 2015 / Celia Fenn

0

Geliefde Familie van het Licht, het is een tumultueuze tijd geweest deze laatste maand aangezien Golven van Lichtgevend Licht over jullie Geliefde Planeet Aarde heen gespoeld hebben, en geïntegreerd werden in de Kristallijnen Rasters van de Nieuwe Aarde haar Heilige Geometrische Structuren. Het is een moment van Grote Vreugde aangezien de Nieuwe Frequenties van Licht jullie herverbinden met de Oude Licht Codes van de Goddelijke God Kracht of Creatieve Intelligentie.

Het meest opwindende aspect hiervan voor Ons, in de Engelachtige Rijken van het Licht, is het aarden geweest van het Goddelijke Heilige Mannelijke in diens nieuwe frequenties. Dit aarden van het Goddelijke Heilige Mannelijke werd geactiveerd en ingeschakeld door de prachtige en liefdevolle energieën van het Goddelijke Vrouwelijke zoals zij tot uitdrukking gebracht worden in de Nieuwe Aarde frequentie van de Vijfde Dimensie.

Deze golven van Licht Codes die geïnitieerd werden op de 8/8/8 in Augustus zullen hun hoogtepunt bereiken in een moment van Heilige Vereniging van het Heilige Huwelijk op de 11de van November, of de 11/11/8. In deze tijd, zullen de Goddelijke Frequenties van het Mannelijke en Vrouwelijke in hun nieuwe klaarheid komen in/naar Balans in Heilige Vereniging en zullen de Heilige God Kracht in de Hogere Dimensionale energieën tot uitdrukking brengen.

Wat dit betekent, Geliefden, is dat het stromen van de energie, dat chaos op de Aarde gecreëerd heeft, in/naar een meer gebalanceerde vorm zal verhuizen, zowel binnenin jullie zelf als in jullie Lichtlichamen, en ook binnenin het Planetaire Lichaam. Dit zal een stijging geven aan een meer gebalanceerde energie die een Nieuwe Aarde zal creëren waar er Balans, Harmonie en Meedogende Liefde is. De oude derde dimensionale energieën van overheersing en controle zullen in toenemende mate niet plaatsvinden om te zijn op de Nieuwe Aarde terwijl de oude energievormen desintegreren.

De Derde Dimensionale Aarde naar de Vijfde Dimensionale Aarde – Wat is het Verschil

Geliefden, velen van jullie hebben ons gevraagd hoe jullie kunnen weten waar jullie jezelf gewaarworden in deze voortdurende veranderingen van energie en hoe jullie kunnen zeggen dat jullie in de Vijfde Dimensie zijn?

In de Derde Dimensie, leefden jullie in een dualistische wereld en dit dualisme was de fundering van machtstructuren en onevenwichtigheden die gebruikt werden om controle te creëren. Bijvoorbeeld, in de dualiteit van mannelijk en vrouwelijk, is er een lange geschiedenis van onevenwichtigheid en controle.

Eerst, was daar een Matriarchale maatschappij waar het Vrouwelijke gezien werd als almachtig, en vrouwen in controle waren van de sociale structuren en de macht. Dit werd vervangen door Patriarchale structuren waar het Mannelijke overheersend werd en de controle over de maatschappij nam. In beide gevallen, wat er een gebrek aan evenwicht, en een overheersing van de ene door de andere.

Geen van deze beide vormen was in evenwicht, en als zodanig reflecteerden geen van beide het stromen van het Goddelijke Licht en de licht Codes vanuit het Kosmische Hart.

In de Nieuwe Aarde, zullen deze Goddelijke God Krachten, bekend als Mannelijk en Vrouwelijk, vastgehouden worden in absoluut evenwicht in een Vijfde Dimensionale Maatschappij. Er zal geen overheersing van wie dan ook door wie dan ook zijn, en er zullen geen sociale structuren zijn die grote groepen van mensen ontkrachten.

De Vijfde Dimensie is een Structuur van Eenheid, Harmonie, Eensgezindheid en Balans

Als je ontwaakt jegens de Werkelijkheid van de Vijfde Dimensies begin je gewaar te worden hoe diepgaand “uit het evenwicht” jullie maatschappij geworden is, en hoe chaotisch het voelt als het oude begint weg te vallen terwijl jullie langzaam richting balans verhuizen.

Het eerste teken dat dit proces onderweg is, is wanneer je begint te voelen alsof de wereld gek geworden is en jij worstelt om je innerlijke vrede te bewaren. Geliefden, dat is omdat jullie ‘centrum’ opnieuw uitgelijnd wordt en jullie in echte innerlijke balans komen na jaren van werk. Wat zo “echt” scheen te zijn daarbuiten in de wereld lijkt nu niet meer dan een chaotische bende te zijn. En jullie vinden het moeilijk om jullie “plaats” in deze chaos en bende te zien. Dat is omdat jullie plaats in de Nieuwe Aarde van het Hogere Bewustzijn is dat in/naar de manifestatie aan het komen is. Jullie werk is om jullie Innerlijke Vrede te behouden en om de Hogere Frequenties vast te houden zodat jullie een “punt van manifestatie” mogen zijn voor de Nieuwe Aarde. Nieuwe ideeën en nieuwe leringen zullen om jullie heen kristalliseren en manifesteren en door jullie heen in/naar het bestaan stromen wanneer jullie in jullie Vijfde Dimensionale Lichaam en Vorm zijn.

Dus, hoe je omgaat met de chaos is om je te herinneren dat jij een Baken of Zender bent van Innerlijk Evenwicht. Dit betekent om innerlijke Heilige Vereniging te bereiken, zodat de Licht Codes van de Vijfde Dimensionale Vrede en Harmonie verzonden mogen worden in/naar jullie omgeving doorheen jullie Lichtlichaam. De omvang waartoe jullie kiezen om dat te doen is aan jullie, aangezien een ieder van jullie een Lichtwerker of een Lichtstrijder is die naar de Aarde kwam om aan dit proces deel te nemen.

De Goddelijke Mannelijke Klaarheid: Wat het voor de Planeet Aarde Betekent

Als de Heilige Goddelijke Mannelijke Verhelderende frequenties geaard zijn in de Nieuwe Aarde, kunnen jullie een zeer nieuw en ander soort van Mannelijke energie verwachten te beginnen op te komen.

Dit zal tot uitdrukking gebracht worden door Mannen die in uitlijning zijn met hun Goddelijke Heilige Energie, en die ervoor kiezen om met vrouwen om te gaan die in de Goddelijke Vrouwelijke Godin expressie in Heilige Vereniging zijn. Maar het zal ook een aspect worden van vrouwen die ernaar streven om het Goddelijke Mannelijke tot uitdrukking te brengen als onderdeel van hun Innerlijke Heilige Vereniging.

Het Nieuwe Goddelijke Mannelijke is een energie die gebaseerd is op het Stromen van Licht en Manifestatie in Liefde. Het wordt het beste gerepresenteerd door de “Vogel Man”. In Inheemse culturen was de Vogel Man een Sjamaan figuur die zoals een Adelaar was, wiens werk was om de gebeden en wensen van de mensen aan het hart van het Goddelijke te verbinden. In de Christelijke traditie en theologie, waren de “Vogel Mannen” de Engelen die de boodschappers en bemiddelaars waren tussen het Goddelijke en de Mensheid.

Dus, is het duidelijk dat wanneer de Vogel Stammen naar het Menselijke Bewustzijn terugkeren en het Heilige Goddelijke Mannelijke wederom op de Aarde verankerd is, er dan een directe brug of buis zal zijn tussen de mensheid en het Goddelijke Hart. Diegenen die het Heilige Goddelijke mannelijke dragen zullen de “bruggen” zijn tussen de Menselijke Gemeenschap en het Goddelijke Hart.

Deze zullen mensen zijn die voor hun Gemeenschappen en voor hun culturen zorgen. Zij zullen de Aarde beheren omdat zij weten hoe kostbaar het is en omdat zij het in commissie nemen voor toekomstige generaties.

Zij eren alle levende wezens en respecteren alle vormen van relatie in Liefde en Licht. Hun focus is op Liefde, Ondersteuning, en Verantwoordelijke Sociale en Gemeenschappelijke activiteiten. Zij zijn eerbaar, en zij wandelen in Integriteit en Waarheid. Zij handelen naar wat zij zeggen en hun kracht straalt vanuit hun Oprechtheid en Integriteit. Zij stralen vanuit hun Harten en hun Lichtlichamen en worden geëerd voor wie en wat zij in hun Gemeenschappen zijn.

Fysieke “Symptomen” van het Balancerende Proces: Wat jullie Mogen Voelen

Geliefden, vergis je niet, dit is een krachtig proces. De recente Maansverduistering met de September Equinox hielpen om deze energieën naar de Aarde te brengen. En, terwijl deze krachtige golf van Oer God Codes over jullie en door de Kristallijnen Rasters spoelden, voelden jullie je fysiek, mentaal en emotioneel over-gestimuleerd, en toen zeer vermoeid tot aan het punt van uitputting.

De “over-stimulatie” fase zou heel veel energie omvat kunnen hebben en een overvloed aan ideeën en nieuwe mogelijkheden. In feite, mogen er zoveel nieuwe ideeën en mogelijkheden geweest zijn dat jullie niet zeker waren welke als eerste te nemen, of hoe jullie hen allemaal zouden kunnen besturen.

Deze fase mocht opgevolgd worden door een zeer “platte” periode waarin jullie je te moe voelden om erom te geven en slechts wilden rusten. Dit zou een goed idee geweest zijn terwijl jullie lichaam gewend raakte aan dit krachtige stromen van energie en Licht dat het nieuwe Goddelijke mannelijke Heilige Energie Stromen is.

Terwijl jullie in Balans komen, zullen jullie het gemakkelijker vinden om in Vrede en Harmonie te blijven terwijl jullie nog steeds in staat zijn om passievol over het leven te zijn. Jullie zullen diepe beroeringen voelen van Mededogen en een verlangen om met de Aarde te werken ter wille van jullie kinderen en de komende generaties. Jullie zullen je positief en opgetild voelen als jullie gebeden en wensen die brug van Licht naar het Goddelijke Hart oversteken!

Het Heilige Huwelijk en de Heilige Vereniging en de Zegeningen van de Goddelijke Bewuste Relatie

Op de 11/11/8, zullen de nieuwe energieën in balans komen met de 11/11 Sterrenpoort of het Portaal. De 11/11 is een moment van krachtige initiatie wanneer het Diamanten Licht Portaal tussen Hemel en Aarde volledig open is en de Aarde kan ascenderen in/naar de Hogere Frequenties die meer nauwkeurig met het Goddelijke Hart uitlijnen. Elkeen van jullie kan ook jullie Heilige en goddelijke Harten uitlijnen met het Goddelijke Hart van de Kosmos.

Dit jaar, op de 11/11, zullen jullie de Kosmische Zegening ervaren van de “Heilige Vereniging” zowel in Galactische Termen als op het persoonlijke Niveau. Op het Galactische Niveau, zal de Planeet volledig uitlijnen met de Twee Oer krachten van het Goddelijke Hart dat jullie noemen het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke. Dit zal dienen om de Aarde richting het Vijfde Dimensionale Eenheidsbewustzijn te magnetiseren.

Op het Persoonlijke niveau, zal het ook een ieder van jullie in staat stellen om toegang te verkrijgen tot diens Innerlijke Kracht, Integriteit en Gevoel van Gemeenschap. Jullie harten zullen geopend zijn voor beide stromen van God Bron Energie.

En, in jullie relaties, zullen jullie de kracht en de balans vinden die jullie in Goddelijke Bewuste Relaties zoeken. Deze relaties zijn waar de basis Heilige Vereniging is en een expressie van Goddelijke Heilige Liefde. Dit is een grote Zegen vanuit het Goddelijke Hart en wij zullen meer te zeggen hebben aangaande dit onderwerp in de maanden die komen.

Wij wensen jullie veel Vreugde en Liefde terwijl jullie uitgenodigd zijn voor de Heilige Vereniging van de 11/11!

© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/aartsengel-michael-heilige-vereniging.html

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard