Fact Checked

Apenpokken: hebben we te maken met een bewuste moedwillige virus verspreiding?

0

Toen kritische denkers snel suggereerden dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, ontsnapt zou kunnen zijn uit een laboratorium in Wuhan, China – de ziekte werd voor het eerst geïdentificeerd in Wuhan, immers exact dezelfde locatie van een bioveiligheidsniveau 4-lab verbonden aan het Wuhan Institute of Virology, waren volksgezondheidsfunctionarissen maar al te snel geneigd om die suggestie als een ‘samenzweringstheorie’ te bestempelen. Toch duurde het niet lang voordat zelfs de reguliere kanalen geloof hechtten aan de ‘lablektheorie’ als een plausibele verklaring voor het oorsprongsverhaal van COVID.

Nu blijft het onbewezen of het SARS-CoV-2-virus opzettelijk is vrijgelaten uit het Wuhan-lab (als het virus daar inderdaad vandaan kwam) of dat het per ongeluk werd vrijgegeven in een ondenkbare schending van het bioveiligheidsgedrag. Maar een nieuwe studie uit Portugal suggereert dat de huidige en zeer verdachte wereldwijde uitbraak van apenpokken ook een donkere oorsprong kan hebben gehad.

Is de huidige wereldwijde uitbraak van apenpokken onderdeel van een gemene truc die rechtstreeks uit het speelboek van de wereldelites komt?

Het lijkt te ongelooflijk om ‘toeval’ te zijn, nietwaar?

In maart vorig jaar werkte de non-profit, onpartijdige wereldwijde beveiligingsorganisatie Nuclear Threat Initiative (NTI) samen met een groep genaamd de Munich Security Conference om een ​​”oefening” uit te voeren om “biologische bedreigingen met grote gevolgen” te voorkomen en te verminderen.

Volgens hun officiële rapport van november 2021 van de oefening, wilden NTI en de Münchense Veiligheidsconferentie “hiaten in nationale en internationale bioveiligheids- en pandemische paraatheidsarchitecturen onderzoeken – en mogelijkheden verkennen om de preventie- en reactiecapaciteiten voor biologische gebeurtenissen met grote gevolgen te verbeteren.”

In figuur 1 van dit rapport ziet u de verwachte “scenario-ontwikkelingen” van de groep voor de fictieve landen Arnica en Brinia die werden getroffen door de “theoretische” uitbraak. Belangrijkste onder hen:

Een uitbraak van apenpokken begon op 15 mei 2022
De uitbraak begon toen een groep terroristen de “zeer besmettelijke en dodelijke” ziekteverwekker vrijliet (een opzettelijke vrijlating)
Tegen december 2023 zullen er naar schatting 3,2 miljard gevallen en 271 miljoen doden zijn geweest

Laten we nu naar het echte leven kijken:

De wereld  ervaart naar verluidt een uitbraak van apenpokken, met de eerste rapporten aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die op 13 mei 2022 binnenkomen
Er komen meldingen van apenpokken uit verschillende landen, waaronder de VS, Canada, het VK, Australië, Zweden, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland – dit is ZEER ongekend wat dit virus betreft
Levensechte apenpokken zijn zelden dodelijk en zijn bestempeld als een veel mildere versie van pokken – tenminste, zo is het tot nu toe door de geschiedenis heen geweest…
Dus, vreselijk toeval – of het teken van iets sinisters?

Portugees onderzoek suggereert dat er in een laboratorium zwaar is gesleuteld aan het huidige apenpokkenvirus dat een wereldwijde uitbraak veroorzaakt

Een groep onderzoekers van het Portugese National Institute of Health (NIH) publiceerde onlangs een studie waarin ze klinische monsters van 9 mensen met apenpokken analyseerden tussen 15 mei en 17 mei 2022. Hun analyse leidde tot verschillende belangrijke conclusies. Hier zijn een paar:

  • De “uitbraak in meerdere landen heeft hoogstwaarschijnlijk een enkele oorsprong, met alle virussen waarvan de sequentie tot nu toe is vrijgegeven.”
  • Het “uitbraakvirus behoort tot de West-Afrikaanse groep en is het nauwst verwant aan virussen (op basis van beschikbare genoomgegevens) die verband houden met de export van het apenpokkenvirus vanuit Nigeria naar verschillende landen in 2018 en 2019, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Israël en Singapore
  • Dit punt verhoogt meteen de aannemelijkheid dat er een laboratoriumlek is geweest.
  • Vreemd genoeg vertoont het “uitbraakvirus” een gemiddelde van 50 unieke genetische variaties (ook bekend als single nucleotide polymorphisms of SNP’s) die het onderscheiden van de 2018/19-virussen, “die”, zoals de auteurs waarschuwen, “veel meer is dan men zou verwachten.” Een plausibele verklaring voor deze ongewoon hoge mate van genetische variatie is dat er in een laboratorium genetisch aan het huidige “uitbraakvirus” is gesleuteld.

Dr. Robert Malone, uitvinder van mRNA-technologie en een fervent pleitbezorger tegen verplichte COVID-injecties, vooral voor kinderen, is geciteerd als te zeggen dat het huidige apenpokkenvirus “meer lijkt op een door laboratorium gemanipuleerde stam dan een natuurlijk ontwikkelde stam.”

“Bovendien”, voegt hij eraan toe, “lijkt dit dubbelstrengs DNA-virus, infecties die in het verleden zelfbeperkend waren, te evolueren (gedurende de laatste paar dagen!) tot een vorm die gemakkelijker van mens op mens kan worden overgedragen.”

Zal de waarheid zegevieren als er meer onderzoek wordt gedaan naar de huidige uitbraak? Zullen volksgezondheidsfunctionarissen leren van fouten uit het verleden tijdens de COVID-19-pandemie en meer bereid zijn om te kijken naar de oorsprong van laboratoriumlekken – al dan niet opzettelijk – als mogelijke bron?

Of is dit allemaal slechts onderdeel van één groot plan?

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap