*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Blossom Goodchild en White Cloud – Geef Niet Toe aan de Negatieve Energieën die Jullie Opgelegd zijn – 20 Oktober 2015

0

Blossom: Hallo mijn vrienden in de Hoogte! Hoe meer er door klokkenluiders e.d. wordt onthuld … hoe wanhopiger men zou kunnen worden … en toch … overwint LIEFDE alles … en we MOETEN dat WETEN … in onze kern … vinden jullie ook niet?

GFL: Wij zijn het daar ‘Helemaal’ mee eens, lieve Blossom. Goedemorgen. Wij zouden het buitengewoon appreciëren wanneer je jouw opnameapparatuur zou willen aanzetten.

Alles staat er klaar voor om het feest te laten beginnen. (En wat een geweldige verrassing dat White Cloud zich aandiende voor deze sessie, wat de Federatie van Licht natuurlijk een eer vond.)

Transcriptie.

Een heel warm welkom aan EenIeder van Jullie, waar jullie in deze tijd jullie levensreis vervullen. Hoe goed is IederEen van jullie iedere stap van de weg aan het zetten.

Geliefde Vrienden op het Aardoppervlak … weet hoezeer degenen van ons die niet in de dichtheid van jullie Planeet verkeren … voor jullie applaudisseren … jullie eren … jullie danken voor het brengen van jullie aandeel … waarvan wij begrijpen dat het niet altijd een makkelijke weg is.

Maar jullie blijven maar door en doorgaan. Nietwaar? Omdat jullie in je ziel WETEN … jullie begrijpen alsmaar beter … dat dit is wat jullie kwamen doen. De Trilling van jezelf te doen stijgen en inderdaad, die van de Planeet … zoals jullie het noemen … Zelf.

 

Blossom vermeldde … en heeft erover nagedacht … dat hoe meer ze hoort van Waarheden die aan het licht komen … hoe meer het haar gaat duizelen. Omdat dat wat ze is gaan begrijpen … zo heel erg ver verwijderd is van hetgeen haar geleerd werd in haar schooltijd.

Evenals vele anderen denkt zij soms dat het leven veel simpeler was toen ze nog niet zoveel wist. Maar ze WEET ook dat de groei … de expansie … binnen haar hartruimte … verder gaat dan alles dat ze voorheen zou hebben herkend … vanwege alles wat ze geleerd en begrepen heeft over zichzelf en over AL DAT IS. Hetzelfde gaat op voor IederEen van jullie, nietwaar mijn vrienden? En ik kom vandaag door … wat een leuke verrassing voor Blossom was, zegt ze … omdat ook ik het fijn vind om door te komen en mijn wijsheid te delen en een beetje Lichtactiviteit aan het plan toe te voegen … zogezegd.

Hoe meer jullie begrijpen … hoe meer jullie je realiseren dat er steeds weer meer is om te begrijpen … en vrienden … dit zal nooit afnemen. Want het kleine deel van jullie Universum waarin jullie wonen, is voor jullie weliswaar omvangrijk … en [ook]alle nieuwe dingen die jullie leerden begrijpen … en toch is het natuurlijk niet meer dan een speldenprik in het Grootse plan. Maar deze speldenprik is even belangrijk als alle andere speldenprikken die ALLES EN ALLES maken tot DAT WAT HET IS.

Wij spreken altijd weer over Liefde, omdat dit ons doel is. De Federatie Van Licht en ook ikzelf … die via Blossom op deze wijze doorkomen … hebben geen andere agenda, mijn vrienden, dan jullie bij te staan bij het gaan begrijpen van wie je bent.

Velen raken gefrustreerd omdat we niet altijd antwoord geven op vragen die in iemands hoofd opkomen met betrekking tot een zekere boodschap die we zouden hebben doorgegeven. Maar zien jullie, mijn vrienden? Zien jullie niet dat we niet met alle antwoorden op jullie vragen hóeven door te komen? Hoeveel nut hebben jullie daarvan?

“Heel veel”, zegt Blossom. Toch zeggen we … wij brengen slechts woorden die belangrijk zijn.

WOORDEN DIE EEN … DIEPE BETEKENIS IN ZICH HEBBEN … WAARDOOR JULLIE DE GROOTSHEID VAN WIE JE BENT KUNNEN VOELEN.

De eenvoud van dat wat we brengen is al wat nodig is, wat ons betreft. We hebben niet op het oog om universele vragen te beantwoorden aangaande dit of dat. Wat voor goeds zou dat brengen … in alle eerlijkheid, behalve verwarring? En begrijp alsjeblieft … dat jullie geesten op dit moment maar een zeker niveau van begrip kunnen bevatten … vanwege de resonantie waarin jullie verblijven.

Hoe meer Blossom van dingen hoort … hoe minder haar hersenen het kunnen bevatten … zoals zij zou zeggen. En dat, willen wij wel zeggen … nu zij in haar Wezen een plaats heeft bereikt … waar ze het eindelijk ‘snapt’ … In de zin … dat het focussen op al die Nieuwe Waarheden die naar buiten komen … niet per se weldadig is. Zeker, wees je ervan bewust, maar kan men deze dingen veranderen? Tot op zekere hoogte niet … want wat gebeurd is, is gebeurd. Maar ze WEET nu … net als jullie, mijn vrienden … dat wat ze kan veranderen haar Trilling is. Zij is aan het leren … net als jullie … hoe ze dat Hoger en Hoger kan laten worden …

DOOR ZICH TE FOCUSSEN OP DAT WAT GOED IS.

DOOR HAAR HART TE FOCUSSEN OP DE GEVOELENS VAN LIEFDE VOOR ELKAAR.

DOOR ZICH TE FOCUSSEN OP HET CREËREN VAN HET VERLANGEN VAN HAAR HART EN HET TE REALISEREN …

In het WETEN dat ze, door zo te doen … de Trilling van de Planeet laat stijgen … en ik verkies aan het eind van die zin te zeggen … ‘Helemaal zelf’.

Blossom kiest er nu voor om de Trilling van de Planeet helemaal zelf te laten stijgen!

Op eendere wijze KIEST … EenIeder van jullie ervoor … door in jullie Zuiverste, Hoogste Energie van LichtLiefde te blijven, om de Trilling van de Planeet … helemaal zelf … te laten stijgen.

ZO MACHTIG ALS JULLIE ZIJN!

ZO GODDELIJK ALS JULLIE ZIJN!

WETEN jullie in deze tijd … VOELEN jullie … de LichtLiefde die jullie zijn? De LichtLiefde die naar buiten gaat vanuit de diepste plaats in jullie Wezen … tot in de Planeet … alleen door jezelf te Zijn?

Alleen door te leven naar je Waarheid … De Waarheid van wie je bent EN plezier te hebben.

Ik heb vaak gesproken over zaken die er niet toe doen en toch kan men nog wel ervoor kiezen om de aandacht op zulke zaken te richten. Door te oefenen … door te erkennen dat deze zaken niet nuttig zijn voor het zelf en het geheel. En door te leren om negatieve gedachten snel te veranderen in positieve gedachten … dat het karakter laat zien dat jullie gaan worden.

Geef niet toe aan de negatieve Energieën die jullie opgelegd zijn.

JULLIE ZIJN GROTER DAN DAT.

JULLIE WETEN BETER DAN DAT.

JULLIE STAAN DAARBOVEN.

Nu deze Hogere Energieën letterlijk in jullie Planeet worden gegoten en jullie jezelf toestaan om deze te ontmoeten en te begroeten … kunnen jullie … het verschil in jullie zelf … nu VOELEN, mijn vrienden? Als jullie jezelf toestaan om dat verschil te VOELEN … dat WETEN dat jullie zo goed WETEN. Dat WETEN dat jullie niet WETEN wat het WETEN is … maar toch zo goed WETEN. Is het nu niet sterker dan ooit, hoewel jullie het niet in woorden kunnen uitdrukken?

Het is het GEVOEL. Het GEVOEL van dat WETEN. En nu kunnen jullie misschien begrijpen waarom het soms zo moeilijk is, want diegenen van ons die op een … zogezegd, met alle respect … Hogere Trilling verblijven … vinden het soms heel moeilijk om dingen in woorden uit te drukken. Omdat ze gewoon niet toereikend zijn … of de exacte betekenis van wat wij VOELEN … en hopen JULLIE te kunnen laten VOELEN … niet over kunnen brengen.

Dat jullie Trilling hoger en hoger en hoger is geworden kunnen jullie helemaal niet in woorden uitdrukken … maar [wel]door hoe je je VOELT. En hoe hoger jullie Trilling komt, des te beter jullie je VOELEN. En hoe beter jullie je VOELEN naarmate jullie Trilling stijgt … en hoe hoger jullie Trilling stijgt … des te beter de PLANEET en Alles erop zich VOELT.

Zien jullie het nu? Daarom is het van belang … zou ik zeggen … dat jullie genieten van jullie leven. Zodat je je Goed VOELT … want door je Goed te VOELEN … maak je het mogelijk dat Alles zich deel kan VOELEN van wat jij VOELT … omdat JULLIE ALLEMAAL ÉÉN ZIJN.

Echter, heb je een keer een down-dag … geef jezelf dan niet op je kop. Wanneer jullie een down-dag hebben, vrienden, haal dan wellicht een keer diep adem en stem je af op iemand anders die mogelijk een buitengewoon Goede dag heeft … en ontvang dat GEVOEL dat een ander die dag heeft … die jij niet hebt … in LIEFDE.

[De weg gaat] met kronkels en lussen, mijn vrienden … kronkels en lussen. En terwijl ik dit zeg, zegt Blossom tegen mij … ‘Maar waarom moet het zo gaan? Waarom kunnen down-dagen ons soms zo zwaar vallen? Waarom moeten sommigen zo zwaar lijden? Soms lijkt het zo uit balans! Het lijkt soms een beetje oneerlijk dat de één zwemt in vreugde, terwijl een ander zwemt in de eigen tranen’ … en wij zeggen dat dit dingen zijn die jullie vanuit jullie positie niet kunnen begrijpen … jullie kunnen het Grotere Perspectief van de dingen niet zien. En anderen kunnen argumenteren ‘Maar waarom? Want als we dat wel konden, zou het ons heel erg helpen’… En dan zeggen wij … Mijn vrienden, er zijn bepaalde zaken die jullie moeten accepteren. Jullie accepteerden de ‘condities’ van deze realiteit, waarin jullie verblijven, voor jullie erin kwamen. Het was alsof er een kleine knop was … als op jullie computers … die zegt ‘Klik hierop om de voorwaarden te accepteren’. Voordat jullie kwamen deden jullie iets dergelijks. Omdat jullie het begrepen. Jullie hadden het contract gelezen … zogezegd.

Toch geeft dat WETEN binnenin … jullie VERTROUWEN. Vertrouwen in jezelf dat je hier bent gekomen om LIEFDE te ZIJN. Om van jullie leven te genieten … en Alles in jullie leven te brengen dat Groots en Goed is voor ALLEN.

Velen van jullie kiezen ervoor, wanneer ze om zich heen kijken, om de verwoestingen en de wanhoop en de hebzucht en de haat en het verdriet te zien. Ik wil jullie graag zeggen … Het is goed om je van deze zaken bewust te zijn, maar het is aan jullie om je te focussen op alles dat van Liefde is. Jullie vergeten … of negeren … niet degenen die dakloos zijn … degenen die honger hebben, enz. Jullie drukken hen niet weg en zeggen ‘Daar heb ik niets mee te maken’. Echter, door in het WETEN van jullie leren te Zijn … van jullie KENNIS … van jullie WIJSHEID … en ALLES aan te trekken dat van de Hoogste, Zuiverste LiefdesEnergie is … help je hen. Ondersteunen jullie hen.

In jullie levens gaat een ander soort van leven komen. Het soort leven dat jullie zien in jullie fantasieën. Het soort leven waar LIEFDE straalt uit Ieder Hart. Waar het water Zuiver is. Kristalhelder zuiver water, dat van berghellingen stroomt. Waar kinderen Lachen en spelen. Vogels vrij in de lucht vliegen … omdat de lucht vrij is van alle vervuiling, enz. Houd vast aan de visioenen die jullie hebben, Geliefden … van de wereld waarin je verlangt te leven … en MAAK HET ZO.

DAT IS JULLIE DOEL.

DAT IS WAARVOOR JULLIE KWAMEN.

LEVEN, LIEFDE, LACHEN.

JE LICHT LATEN SCHIJNEN.

Doe dit, zoals jullie bij het tekenen van het contract overeenkwamen … het ‘Wees gelukkig en laat je Licht schijnen’-contract … Tussen aanhalingstekens (om het even wat!)

Wij in de andere rijken staan naast jullie … om jullie te helpen en te dienen … zoals jullie anderen dienen.

Wees opgewekt, Dierbare Zielen … want ALLES GAAT GOED.

ALLES GAAT ZOALS HET MOET ZIJN.

ALLES IS ÉÉN LIEFDE.

Wij Danken de Goddelijke Eenheid … die het mogelijk maakt dat deze boodschappen doorkomen. Wij vragen altijd dat we nederig mogen blijven … zodat we kunnen dienen en ontvangen … en dat we dapper mogen blijven doorlopen als het Licht en de Liefde. In Liefde en Dank. Adieu, mijn vrienden … Adieu.

Einde van de sessie.

***

Bezoek nog eens De Invocatie ‘We are the Game Changers’ wanneer je je daartoe geroepen voelt … zodat we de Energie zo HOOG mogelijk houden.

****

http://www.blossomgoodchild.com/

Vertaling: Lia – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/blossom-goodchild-en-white-cloud-geef.html

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard