Fact Checked

Crisis bij Big Pharma: Driedubbel-Gevaccineerden blijken 391% meer kans te hebben om COVID te krijgen

0

Het heeft een paar jaar geduurd, maar Big Pharma Covid-19-vaccins zijn eindelijk ontmaskerd als de zwendel die ze altijd al waren.

Officiële gegevens die zijn gepubliceerd door de UK Health Security Agency (UKHSA) bevestigen dat de werkzaamheid van het COVID-19-vaccin door de grond is gedaald, vooral onder degenen die twee doses plus een booster hebben ondergaan.

Volgens de gegevens is de doeltreffendheid van het vaccin bij de bescherming tegen infectie gedaald tot een punt waarop de kans groter is dat u een COVID-19-infectie oploopt dan dat u waarschijnlijk door het vaccin wordt beschermd. Dit wordt negatieve werkzaamheid genoemd.

De effectiviteit van het vaccin tegen infectie is gedaald tot -391% bij mensen van in de zestig die driemaal een prik hebben gekregen.

De effectiviteit lag tussen de -298% en -324% bij de 30- tot 59-jarigen.

Dat betekent dat als je in de 60 bent, je bijna vier keer zoveel kans hebt om besmet te raken dan een niet-gevaccineerde persoon van dezelfde leeftijd.

Western Standard-meldt: Andere leeftijdsgroepen hebben ook te lijden gehad van een statistisch significante daling van de vaccineffectiviteit, met cijfers die aantonen dat alle drievoudig gevaccineerde volwassenen nu drie tot vijf keer meer kans hebben om besmet te raken met COVID-19 dan niet-gevaccineerde volwassenen.

Grafiek 1 hieronder toont de werkelijke effectiviteit van het COVID-19-vaccin – in termen van infectie – onder de drievoudig gevaccineerde populatie naar leeftijd en weeknummer in Engeland tussen 3 januari en 27 maart 2022. De berekeningen zijn gemaakt met behulp van Pfizer’s eigen vaccineffectiviteit formule op basis van het aantal casussen (vermeld in grafiek 3 verderop).

De volgende grafiek (grafiek 2) geeft het totale aantal COVID-19-gevallen aan per vaccinatiestatus in Engeland.

De gegevens zijn gescheiden per leeftijd, groep en per week en zijn rechtstreeks overgenomen uit de UKHSA Covid-19 Vaccine Surveillance-rapporten van week 5, 9 en 13.

Grafiek 2 geeft aan dat het aantal besmettingen voor de gevaccineerden aanzienlijk hoger is dan die voor de niet-gevaccineerden. Van alle leeftijdsgroepen die drievoudig gevaccineerd zijn, zijn infecties het hoogst sinds begin 2022.

Paradoxaal genoeg was de kans dat de 30-59 drievoudig gevaccineerde leeftijdsgroepen besmet raakten met COVID-19 significant hoger dan voor 70-plussers.

De gegevens geven aan dat mensen die driemaal zijn gevaccineerd tegen Covid-19 aanzienlijk meer kans hebben om besmet te raken met het coronavirus dan niet-gevaccineerde mensen.

Grafiek 3 hieronder toont het aantal gevallen per 100.000 per vaccinatiestatus voor dezelfde periode van januari tot 27 maart 2022.

Het aantal gevallen is hier het grootst onder de drievoudig gevaccineerde en veel groter dan die van de niet-gevaccineerde in alle leeftijdsgroepen.

De UKHSA meldt dat het vergelijken van infectiepercentages tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties om de werkzaamheid van een vaccin te bepalen niet per se zo eenvoudig is als het lijkt.

“Het vergelijken van het aantal gevallen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties mag niet worden gebruikt om de effectiviteit van vaccins tegen COVID-19-infectie te schatten”, zei de UKHSA.

“De effectiviteit van vaccins is formeel geschat op basis van een aantal verschillende bronnen en wordt samengevat op pagina’s vier tot en met 15 in dit rapport.”

De UKHSA zei dat het aantal gevallen in de gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties niet-aangepaste ruwe percentages zijn en geen rekening houden met onderliggende statistische vooroordelen in de gegevens en dat er waarschijnlijk systematische verschillen zijn tussen de twee bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld:

• Het testgedrag is waarschijnlijk verschillend tussen mensen met een verschillende vaccinatiestatus, wat resulteert in verschillen in de kans om als een geval te worden geïdentificeerd.
• Veel van degenen die vooraan in de rij stonden voor vaccinatie, lopen een hoger risico op COVID-19 vanwege hun leeftijd, hun beroep, hun familieomstandigheden of vanwege onderliggende gezondheidsproblemen.
• Mensen die volledig zijn gevaccineerd en mensen die niet zijn gevaccineerd, kunnen zich anders gedragen, met name met betrekking tot sociale interacties, en kunnen daarom verschillende niveaus van blootstelling aan COVID-19 hebben.
• Mensen die nog nooit zijn gevaccineerd, hebben een grotere kans om COVID-19 op te lopen in de weken of maanden voorafgaand aan de periode van de gevallen die in het rapport worden behandeld. Dit geeft hen een natuurlijke immuniteit tegen het virus, wat de afgelopen weken mogelijk heeft bijgedragen aan een lager aantal gevallen.

Een groot prospectief onderzoek van Pfizer onder bijna 4.000 mensen in 2021 naar de effectiviteit van zijn vaccin wees uit dat een dubbele dosis 91% effectief was bij het voorkomen van SARS-CoV-2-infectie, terwijl een enkele dosis 81% effectief was.

Hun studie zei dat degenen die besmet raakten – gedeeltelijk of volledig gevaccineerde personen – een lager niveau van viraal RNA hadden, een lager risico op het ontwikkelen van koortssymptomen en een kortere ziekteduur in vergelijking met niet-gevaccineerde personen.

Een studie die in september 2021 door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werd vrijgegeven, meldde dat het vaccin van Johnson & Johnson voor 71% effectief was in het voorkomen van ziekenhuisopname door het virus, terwijl de vaccins met twee doses van Pfizer en Moderna 88% en 93% bescherming boden , respectievelijk.

Afnemende immuniteit in de loop van de tijd, nieuwe varianten van het virus en specifieke medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op hoe de vaccins werken – infecties bij volledig gevaccineerde mensen zijn een grimmige realiteit geworden.

WE HEBBEN JE HULP DRINGEND NODIG!


Op 4 april werd World Unity onbereikbaar voor alles buiten Wit Rusland en waren we bijna 2 dagen uit de lucht. Deze hele kwestie stinkt! Er wordt op ons gejaagd! Het is slechts een kwestie van tijd  dat de backbone die we nu gebruiken van een  bevriende host die zijn nek uitsteekt door ons te helpen hierdoor ook de nek om wordt gedraaid. De enige manier om dat te voorkomen, is hosting op te zetten in een ander land met vrijwel dezelfde reguleringen en wetgeving, maar zonder sancties, en dat is wanneer het aankomt op hosting Latvia. Tot zover is alles gedekt. Echter, de server die wij draaien kan niet met ons mee. Het beestje draait al sinds 2014 en is te sterk verouderd om aan te sluiten in het veel modernere datacenter in Latvia. Deze server kost € 3000. Mijn huidige host is bereid het oude beestje voor € 1000 over te nemen en dus heb ik nog € 2000 over waar ik financiering voor moet vinden. Ik hoop dat jullie allen mij kunnen helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Doneren kan nog steeds hier en voor bedragen kleiner dan € 5 is er nog Paypal. Er wordt op ons gejaagd, en dat op zichzelf laat al zien hoe hard we nodig zijn. Laat onze strijd niet voor niets zijn. Help World Unity naar Latvia waar de site veilig is.

STEUN JE ONS?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.


WE HEBBEN JE HULP DRINGEND NODIG!


Op 4 april werd World Unity onbereikbaar voor alles buiten Wit Rusland en waren we bijna 2 dagen uit de lucht. Deze hele kwestie stinkt! Er wordt op ons gejaagd!

Het is slechts een kwestie van tijd  dat de backbone die we nu gebruiken van een  bevriende host die zijn nek uitsteekt door ons te helpen hierdoor ook de nek om wordt gedraaid.

De enige manier om dat te voorkomen, is hosting op te zetten in een ander land met vrijwel dezelfde reguleringen en wetgeving, maar zonder sancties, en dat is wanneer het aankomt op hosting Latvia. Tot zover is alles gedekt. Echter, de server die wij draaien kan niet met ons mee. Het beestje draait al sinds 2014 en is te sterk verouderd om aan te sluiten in het veel modernere datacenter in Latvia. Deze server kost € 3000. Mijn huidige host is bereid het oude beestje voor € 1000 over te nemen en dus heb ik nog € 2000 over waar ik financiering voor moet vinden.

Ik hoop dat jullie allen mij kunnen helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Doneren kan nog steeds hier en voor bedragen kleiner dan € 5 is er nog Paypal.

Er wordt op ons gejaagd, en dat op zichzelf laat al zien hoe hard we nodig zijn. Laat onze strijd niet voor niets zijn. Help World Unity naar Latvia waar de site veilig is.

STEUN JE ONS?

 

Sluit Venster
Share via
Copy link
Powered by Social Snap