*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


De Arcturiaanse Groep – Verkeerd Begrepen Kwesties Aangaande Voedsel en Seks – 18 Oktober 2015 / Marilyn Rafaelle

0

Welkom dierbaren, welkom naar deze tijden van nieuwe energieën en Onvoorwaardelijke Liefde.

Jullie verhuizen snel in/naar “nieuwheid” en ervaren nu diens energie in vele vormen. Twijfel er niet aan dat jullie in het midden van grote verandering zijn, oordeel niet wat jullie buitenwaarts in de wereld gewaarworden als gevolg van de driedimensionale standaards, want zij dienen niet langer meer als een accurate maatstaf.

Velen van jullie worden gewaar dat jullie niet in staat zijn om bepaald voedsel te tolereren (specifiek junk voedsel) en ook dat jullie veel minder nodig zijn van wat jullie wel eten. Dit is omdat jullie hogere resonerende lichamen ermee beginnen om de pure energie als voedsel te assimileren, iets waartoe jullie lichamen niet in staat waren om te doen in de dichtere energieën. Materieel voedsel is in feite het materiële gevoel van de Goddelijke energie dat jullie eeuwig in stand houdt en onderhoudt.

Heel veel gewone dingen waarvan eerder geloofd werd dat deze belangrijk waren voor jullie geluk zijn schaars en onbetekenend geworden, vaak zonder dat jullie het zelf opmerkten. Vertrouw, dierbaren, vertrouw. Jullie zijn niet gek aan het worden, noch raken jullie gereed om te sterven behalve uit de oude energie. Jullie zitten middenin het Ascentieproces van Gaia en jullie zelf, of jullie nu wel of niet in staat zijn om dit volledig te accepteren.

Wij wensen te spreken over twee vaak verkeerd begrepen kwesties van het leven op Aarde — voedsel en seks.

Daar is en is altijd geweest, alleen de ENE die ZICHZELF manifesteert in eindeloze vormen en variëteiten. Iedere plant is levend met het ene leven en zelfs stenen hebben bewustzijn. De mens heeft abusievelijk gedacht dat hij superieur is jegens alle andere levensvormen en dus een recht heeft om te overheersen. Dit is een onjuiste interpretatie van de geschriften. De mens heeft de bekwaamheid om andere levensvormen te helpen, te ondersteunen en met hen samen te werken door zijn kennis en gaven, maar werd nooit toestemming gegeven om te overheersen, misbruiken of lijden te veroorzaken — acties die de dualiteit en afscheiding op diens volste representeren.

Dit besef brengt frequent een innerlijke worsteling op gang met betrekking tot voedsel en speciaal het eten van vlees. De meerderheid van de fysieke lichamen zijn nog steeds vanuit levensspannen geprogrammeerd om vlees nodig te hebben als een proteïnebron, hoewel, als iemand diens energie lichter en lichter wordt, dit verandert. Vele serieuze studenten zullen proberen om al het vlees te elimineren om alleen te ontdekken dat zij, om vele redenen, niet in staat zijn om dat aldus te doen. Mislukkend om de omschakeling te maken, beschouwen zij zichzelf spirituele mislukkelingen te zijn. Als dit jouw ervaring geweest is, begrijp eenvoudig zonder schuldgevoel, dat je lichaam nog niet energetisch gereed is voor de complete verwijdering van het vlees.

Ga door met vlees toe te voegen als een onderdeel (niet het geheel) van je dieet, maar begin bewust te eten. Kies vlees vanuit bronnen waar de dieren geen lijden en mishandeling ervaren hebben, want het vlees van deze dierbare dieren draagt nog steeds de energie van angst en lijden. Denk er ook aan dat jullie aankopen dienen om de acties te promoten van welke onderneming dan ook die het vlees verstrekte. In vele culturen van het verleden, werd een dier bedankt en geëerd voor diens opoffering, en werd zelfs gevraagd te verschijnen als het zichzelf wilde verstrekken voor voedsel. Deze hogere manieren van wederzijds respect en eer zijn veranderd en het eten van vlees is eenvoudig een zwaar gepromote ‘big business’ geworden.

Velen werken er nu aan om respect, consideratie en geluk in de levens van dieren te brengen die groot gebracht worden voor het voedsel. Gebruik deze bronnen. Jullie verhuizen energetisch richting een op planten gebaseerd dieet van granen en groenten, wat meer overeenkomt met de lichtere energieën van jullie ascenderende lichamen wat het waarom is dat heel veel van de zwaardere etenswaren die jullie gewend waren om te eten, niet langer met jullie instemmen. Jullie zullen bij jezelf gewaarworden automatisch aangetrokken te worden naar Lichter, schoner voedsel zonder inspanning aan jullie zijde. Er is geen noodzaak voor voedsel zoals jullie het kennen in de hogere dimensies — het voedsel is licht gevuld in kleine hoeveelheden.

Eer de planten levensvormen ook voor hun opoffering. De oorsprong van het zeggen van dank voorafgaand aan de maaltijden, is niet alleen om de één of andere God in de Hemel te bedanken, maar ook om de opoffering van het voedsel te eren. Zegenen, eren, en Licht sturen naar alles dat je eet zal de energie verlichten van wat er op je bord ligt, het meer overeenkomend makend met je nieuwe ascentie lichaamstatus. Vergeet nooit wat voedsel werkelijk representeert op een dieper niveau en weet ook dat de energie van degene die het voedsel bereidt een deel wordt van de energie van het voedsel.

Allen moeten ertoe komen te weten en te begrijpen dat er een hogere werkelijkheid is voor al het materiële en alledaagse — voedsel is slechts één van hen. Draag spiritueel besef bij je in iedere ondernomen actie gedurende de dag. Er is nooit spiritueel versus niet-spiritueel geweest, zij zijn NIET gescheiden. Alles is puur een spiritueel Idee, maar op de Aarde wordt het geïnterpreteerd overeenkomstig aan de staat van het bewustzijn van het individu.

Bijvoorbeeld: Commercie/aangelegenheden zijn in werkelijkheid het materiële gevoel van Liefde en dankbaarheid — (Ik geef aan jou, jij geeft dankbaarheid aan mij terug). Auto’s, treinen, vliegtuigen, schepen enzovoorts zijn driedimensionale concepten van Alomtegenwoordigheid, mettertijd veranderend terwijl het bewustzijn van de mens geëvolueerd is. De genezing en het nastreven ervan op alle niveaus representeert de nastreving van die aangeboren perfectie die al immer binnenin ieder individu aanwezig is.

Zoals met zoveel andere dingen, wordt de seksuele expressie op het menselijke niveau misbruikt, verkeerd begrepen, en doorzeeft met concepten van schuldgevoel en schaamte. Seks wordt gewoonlijk ofwel omhelsd met onthecht en onpersoonlijk vertier als de ultieme ervaring of wordt beschouwd als taboe, kwaad en iets om te vermijden als een “zonde”. Geen van beide is waar. De seksuele ervaring op het menselijke vlak is noch een antwoord op alles, noch is het een kwaad dat vermeden moet worden.

Daar zijn diegenen die de ervaringen nodig zijn van seksuele aantrekking om te groeien en te evolueren in/naar een hogere gevoel van liefde/seks. Anderen hebben deze ervaringen niet nodig, en incarneerden om andere redenen. De contracten van vele zielen omvatten de noodzaak voor een afsluiting van vroegere levens, met het één of andere individu of met seksuele ervaringen, en daarom zullen zij aan de ervaringen van dit leven toegevoegd worden.

Zoals met alles, is seks zoals het in de menselijke ervaring begrepen wordt representatief voor een hogere waarheid — een stap richting de spirituele voltooiing. De spirituele werkelijkheid is het buitenwaarts verenigen en balanceren van de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de ziel welke gewoonlijk niet herkend worden maar volledig aanwezig zijn binnenin elk individu ofwel in een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Op het één of andere punt in de spirituele reis, worden de twee aspecten één, de ziel is compleet en manifesteert buitenwaarts als een nieuw en verlicht individu in staat zijnde om zowel de mannelijk krachten als de vrouwelijke vriendelijkheid te manifesteren zoals nodig is in het alledaagse leven. Op het menselijke niveau het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke resulteert in een nieuw persoon.

Al het materiële moet begrepen worden werkelijkheid, spiritueel te zijn. Alles dat een driedimensionaal bewustzijn ziet, hoort en zich bewust van wordt, wordt begrepen doorheen de filters van de dualiteit en afscheiding. Denk eraan naar de wereld en alles erin te kijken, zoals het gezien wordt door een smerig glazen raam — dat wat je ziet is perfect, maar je bent niet in staat om het waar te nemen zoals het echt is.

Seks is heilig, niet om egoïstisch gebruikt te worden. Seksuele acties moeten altijd liefdevol en met respect omhelst worden, alsook moet de wederzijdse overeenkomst tussen de partners of zij nu man/vrouw, man/man of vrouw/vrouw dat zijn. Laat intuïtie altijd je gids zijn, niet wat voor huidige populaire gedachten er ook maar mogen zijn of de regels en voorschriften die door anderen worden gepromoot. Seksuele aantrekking geeft niet de noodzaak aan voor een seksuele relatie.

Liefde en spiritueel besef zijn een energie die de seksuele ervaring naar niveaus op kan tillen die nooit ervaren werden door willekeurige seksuele ontmoetingen. Zoals met alle dingen, zijn er niveaus en meer niveaus … In vroeger tijden, werden de seksualiteit, diens uitoefening en de hogere waarheden in de tempels onderwezen om de mensen een juist gevoel van de seksualiteit te geven. Deze leringen raakten voor het overgrote deel verloren, een wereld van individuen achterlatend die vaak verward en gekwetst waren door een onwetendheid van de diepere mysteries van de seksualiteit.

Velen staan zichzelf toe seksueel gebruikt te worden, het met Liefde verwarrend. De intense energieën van de seksuele ervaring blijven in het energiegebied van het individu — goed om te herinneren wanneer je uitgedaagd wordt door de één of andere willekeurige ontmoeting gebaseerd op alleen de fysieke aantrekkingskracht.

Velen van jullie hadden deze ervaringstypen in vroegere levensspannen en hebben die energie met jullie mee gedragen doorheen levensspannen en zij mogen zich nu manifesteren als onopgeloste kwaadheid of seksuele verwarring, samen met andere mentale en emotionele kwesties. Het is naar de oppervlakte aan het komen omdat jullie nu gereed zijn om het voor eens en voor altijd, op te ruimen.

Verzet je er niet tegen, maar in plaats daarvan sta jezelf toe het te voelen. Houd van jezelf en het dierbare gekwetste kind binnenin jou, geen schaamte of beschuldiging toestaand om het proces binnen te komen, de gehele tijd herinnerend dat je in werkelijkheid een spiritueel wezen bent die menselijke ervaringen heeft. Deze ervaringen zijn afgelopen en het is tijd om verder te gaan, hen achterlatend in het stof van de nietsheid die zij werkelijk zijn.

Sommigen blijven verleid om in de waargenomen “speciaalheid” van het slachtofferschap te blijven, want het voorziet vaak in liefdevolle ondersteuning, sympathie en een excuus om in wat oud en afgelopen is te blijven. Een periode van genezing mag vereist zijn, maar blijf niet voor altijd in die fase, want te kiezen om in ervaringen van het verleden te blijven zal je stevig daar houden en zal je doorgaan om te hercreëren in plaats van op te ruimen.

Bestudeer de informatie kanalen van Mary Magdalene voor meer over Goddelijke Seksualiteit en laat wat voor schuldgevoel of schaamte dan ook los dat je verzameld mag hebben met betrekking tot seks. Seksualiteit is een facet van de menselijke ervaring, en schuldgevoel erover is een oude en zinloze energie gecreëerd en vereeuwigd door onwetende overtuigingen.

Deze energetische nieuwe tijden stellen allen in staat die kiezen, om volle, verantwoordelijke, gelukkige en schuldvrije levens te leven. Deze zijn de vruchten die eindeloos en automatisch stromen vanuit een ontwaakte staat van bewustzijn, eentje dat zich ontwikkeld heeft voorbij de illusies van het gevoel dat nog steeds veel van de derde dimensionale wereld in knechtschap houdt.

Dit is Ascentie.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

http://www.onenessofall.com

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-arcturiaanse-groep-verkeerd-begrepen.html

 

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard