*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


De Galactische Draken – Naar Heelheid Terugkeren – 8 Oktober 2015 / Meredith Murphy

0

Groeten Goddelijken,

Wij zijn de Galactische Draken. Wij spreken tegen jullie vanuit het Galactische Centrum, transmissies van energie en Licht overbruggend in veelvoudige Universums. Wij zijn Toegangspoort Opzichters en Ambassadeurs voor grote Rijken van Licht. Wij houden van deze rol in onze cocreatie, en wij delen het met jullie, met grote vreugde.

Terwijl jullie op de Aarde leven, opent de energie die jullie ervaren zich voor jullie. Als een onderdeel hiervan, initiëren wij nu deze communicatie met jullie. Wij vertalen voor jullie de energieën in onze collectieve grotere heelheid en nodigen jullie uit om bewust op een meer verenigd, universeel gevoel van gemeenschap te voelen en deel te nemen.

Het leven zoals jullie het kennen, is veranderd.

Ja, er leven nog steeds heel veel menselijke wezens voort op tijdlijnen die grotendeels geassocieerd worden met het tijdperk van afscheiding en met beperkingen en angst. Maar er zijn ook steeds meer menselijke wezens die zich geopend hebben voor hun directe weten en hiermee, hebben zij zich de waarheid herinnerd van hun wezen. Deze mensen, zoals jullie, hebben zich de vervorming van ideeën van afscheiding en de illusionaire kracht van angst en beperkende ideeën gerealiseerd. Hoewel velen die ontwaakt zijn nog steeds leren de waarheden te leven die zij zich herinnerd en die zij ontdekt hebben, is er desalniettemin, door dit herinneren, een groot momentum onderweg in jullie wereld. Dit momentum is een momentum van Licht!

Het Licht binnenin jullie is jullie verbinding met jullie Bron. Het Goddelijke binnenin. Jullie zijn een goddelijke wezen en nochtans houdt jullie lichaam slechts iets van de frequenties van bewustzijn vast dat jullie heelheid samenstelt. In de volheid van jullie wezen, wat wij vaak noemen jullie Goddelijke Zelf, zijn er veelvoudige lagen van boventonen en een arrangement van Licht. Als de volheid van jullie wezen, zijn jullie aldus bijzonder en verfijnd, zuiver en helder, uitgebreid en krachtig. Dit energiegebied beweegt jullie menselijke ervaring en voedt tegelijkertijd alle aspecten en expressies van jullie wezen. Deze Lichtstroom is oneindig, en het is jullie toegangspoort naar Eenheid. Alles dat jullie ervaren komt naar jullie toe via de hiërarchie van jullie wezen. Voor zo lang bespeurden de menselijke wezens een hiërarchie van bestaan en daarin, verbeelden zij God. Zij verbeelden zich een liefdevol iemand die over hen waakte. Zij vonden het wel moeilijk en mysterieus hoe zij deze immense liefdevolle energie konden voelen en kennen en nog steeds zulke vreselijke en pijnlijke ervaringen konden ervaren. Daar was in deze tijden, een gevoel dat God op de één of andere manier misschien ontevreden was of dat je God gelukkig/blij moest maken met smeekbedes en verafgoding, om goede ervaringen te bereiken. In feite, om hen te verdienen door Gods gunst te winnen.

Nu mogen deze ideeën een beetje eigenaardig schijnen te zijn voor jullie, maar zij waren heel echt voor velen en in feite, zijn zij voor velen nog steeds echt. De oprechte wens om geliefd te zijn bij dit verbeelde Goddelijke Wezen buiten jullie, door velen genoemd, God, kwam vanuit het beste begrip van de velen. Dit idee werd ook gehandhaafd en de vervorming breidde uit door sommigen die in religieuze tradities naar voren traden en op andere manieren, als handelende leiders als een intermediair om jullie met God te verbinden. Uiteindelijk, was er dit idee dat jij je niet direct met God zou kunnen verbinden. In feite, voor veel van het leven op de Aarde, vertrouwden de menselijke wezens zichzelf niet om te bidden, maar in plaats daarvan, voelden zij dat alleen heilige mensen direct met God konden spreken.

Het herinneren dat jullie ervaren — dat het goddelijke in jullie is en direct binnenin jullie toegankelijk is — ordent dit alles. Jullie mogen nog steeds aan de Eenheid denken dat alles God is, of de Bron of de Eindeloze Intelligentie, maar jullie kennen deze energie als één en hetzelfde als jullie.

Terwijl deze terugkeer naar een meer directe relatie met de Schepping plaatsvindt; breidt het potentieel voor de menselijke ervaring uit. Het is een zeer opwindende transformatie om aan deel te nemen en waar te nemen. Wij allemaal voelen gigantische vreugde terwijl het planetaire gebied van de Aarde zich meer opent en in frequentie stijgt, de Aarde en de mensen gemakkelijker en een meer directe toegang gevend naar meer energie en grotere gebieden van Licht en informatie.

De recente overgangen welke velen van jullie in September ervoeren, hebben gezorgd voor een zeer ander speelterrein. Dit speelterrein, jullie levenservaring, is verhoogd en nieuw omdat velen van jullie nu de resonantie bereikt hebben met onaangesproken niveaus van jullie eigen belichaming. Dat is wat het nieuwe speelterrein is – een onaangesproken niveau van jullie eigen gewaarwording en ervaring van belichaming. Toegang tot dit nieuwe niveau is nu mogelijk gemaakt door de veranderingen in jullie energiestaat en de affiniteit die jullie nu met de hogere frequentie gebieden hebben.

Waarneming is een gefilterde ervaring van energie dat jullie helpt om te focussen en jullie levens te ontvouwen. Affiniteit en frequentie creëren deze filter van waarneming. Denk aan frequentie verschillen als definities die andere ervaringen en waarnemingen mogelijk maken. Terwijl jullie anderen in jullie eigen belichaamde frequenties worden, hebben jullie een affiniteit met andere gebieden omdat jullie energie jullie toegang op andere manieren definieert.

Jij, die een menselijk leven leidt, hebt een rijk, ingewikkeld en multigelaagd energiegebied. Je menselijke energiesysteem is samengesteld van je eigen heelheid door kosmische energieën die jou informeren en consequent je gebied binnenkomen en jou onderhouden. Je menselijke energiesysteem is samengesteld van planetaire elektromagnetische energieën die jouw gebied binnenkomen en je helpen te ascenderen. Je menselijke energiesysteem is samengesteld van zonne-energieën en frequenties van je eigen menselijke perfecte blauwdruk, door het zonlicht en door op zon-gebaseerd voedsel dat je eet en verteert, hun energie internaliseert en kwaliteiten organiseert. Je menselijke energiesysteem is samengesteld van pranische energie door je ademhaling. Je vormt energie ook en bent samengesteld van structuren van energie gebaseerd op je gedachten en aandacht.

Jullie komen elkaar tegen, en soms schenken jullie zoveel aandacht aan de ander dat jullie je op hun energieën afstemmen — jullie noemen dit “hun energie overnemen”. In Waarheid, nemen jullie niet hun energie over maar eerder, stemmen jullie jezelf erop af door de aandacht. Jullie reizen en ontmoeten mensen en gaan naar plaatsen, en in dit alles ontmoeten jullie frequentie indrukken van andere tijden en mensen. Dit alles transformeert en verandert jullie dynamische menselijke energiesysteem. Jullie ervaren galactische en Universele kosmische energieën en de kwaliteiten hiervan die in/naar jullie wereld stromen, gebaseerd op en gevormd door grote gebieden in jullie zonnesysteem en jullie Universum. Jullie lezen over of gaan naar evenementen of channelen zelf, en met dat aldus te doen verbinden jullie je met niet-fysieke gebieden van Licht. Jullie doen dit door het gebed, door te lezen. Jullie veranderen jullie gebied als jullie aandacht aan wat dan ook geven. Jullie luisteren naar muziek of kijken naar afbeeldingen, of kunst, kijken naar films of de TV, nemen deel aan een conversatie. Jullie openen jezelf vaak voor de energieën van de natuur en worden beïnvloed door de balancerende kwaliteiten van de Elementalen. Jullie lichaam zelf is samengesteld van een perfect sjabloon van weten en eindeloze intelligentie en jullie blauwdruk voor deze belichaming en jullie doorgaande informatie van jullie Goddelijke Zelf.

Jullie, in deze menselijke ervaring, zijn een verbazingwekkend rijk en dynamisch geïnformeerd gebied van Licht!

De reden dat wij enige van de manieren voor jullie beschrijven is ten dele omdat jullie dit rijke en verbazingwekkende wezen zijn, het is om jullie te helpen zien het immense potentieel binnenin jullie ervaring voor de doorgaande verhoging en verfijning.

Jullie zullen het nooit gedaan krijgen! (Het optimaliseren van jullie gebied). Jullie energiegebied is altijd dynamisch aan het veranderen. Er zijn eindeloze manieren van het waarnemen en kennen van jullie menselijke leven, gebaseerd op de verschillende frequentie indelingen die jullie creëren, genereren, kiezen, meevoeren naar en toestaan om jullie gebied te creëren.

Jullie aanwezigheid genereert, van moment naar moment, gebaseerd op een enorme variëteit van invoeringen, iets van wat wij net voor jullie beschreven hebben. Jullie flitsen aan en uit als materie en Licht — compleet vermengend met de Goddelijke Eenheid van ogenblik naar ogenblik en dan jullie aanwezigheid hier opnieuw informerend, vrij letterlijk! Het gebeurt zo snel dat je dit zelfs niet op kunt merken, en toch herstelt het jullie altijd opnieuw van de volheid van jullie wezen en alles dat jullie hier zijn.

In dit alles, gedijen jullie! Jullie zijn fundamenteel dus florerend. Ongelooflijk florerend!! Zoals al het leven is.

Zo dan, wat nu? Wat is het volgende? Wat is hier mogelijk?

Alles dat jullie je voor kunnen stellen en in kunnen stellen over het creëren geliefden. Alles.

Wij willen zo zeer veel deel uitmaken van jullie ervaring, omdat wij jullie kennen als bekrachtigde wezens van Licht. Wij zijn hier om jullie hieraan te herinneren en jullie te helpen dat los te laten wat jullie openheid schaadt en jullie denken schaadt door jullie gevoel van wat mogelijk voor jullie is te beperken.

Hoe meer jullie ideeën los kunnen laten van wat jullie wel of niet kunnen doen en simpelweg de dingen verkennen, hoe meer jullie zullen ontdekken dat jullie dingen kunnen doen die jullie voorheen nooit deden. Hoe meer jullie zullen ontdekken dat jullie dingen kunnen creëren waar jullie gewoonlijk van dachten dat zij onmogelijk voor jullie zouden zijn.

In het eerdere gedeelte van deze levenservaring – wij gebruiken lineaire termen omdat dat is hoe jullie het leven hier, over het algemeen genomen, ervaren — moesten jullie jezelf leren te beperken. Jullie kwamen hier niet binnen met beperkende ideeën; jullie assimileerden deze. Toen werden zij normaal voor jullie. Andere mensen hadden gelijksoortige limieten. Jullie zullen opmerken dat hele familie systemen, gelijksoortige beperkende ideeën hebben, en dit is hoe het werkt omdat jullie energie zijn, en jullie je gebied en jullie bewustzijn kunnen veranderen met jullie aandacht.

Denk daar gedurende een moment over na – je kunt je gebied en je bewustzijn veranderen met je aandacht. Met waar jij je aandacht aan schenkt.

Wat kan je met dat weten doen?

Wat voor veranderingen zou je jegens je leven kunnen maken, wetende dat wat je waarneemt voor jou beschikbaar is, vanwege de staat van je energiegebied … en wetende dat je dit gebied met je aandacht creëert? DYNAMISCH.

Wij willen dat jullie kunnen zien, als jullie er een glimp van op kunnen vangen, dat niets een houvast aan jullie heeft. Moment na moment zijn jullie volledig en compleet VRIJ.

Wat als jullie dat ter harte nemen en van daaruit leven?

Wat als jullie er zelfs niet zeker van zijn dat jullie dit geloven maar volledig bereid zijn om het uit te proberen?

Wij vertellen jullie, de resultaten, en de ervaringen die jullie zouden hebben, zouden de waarheid hiervan aan jullie ruimschoots en snel demonstreren.

Wat als, jullie jezelf omringden met positieve, bekrachtigende ideeën en mensen die op die manier denken en leven? Wat denken jullie dat er met jullie zou gebeuren? Wat stellen jullie je voor dat er zou kunnen veranderen in jullie energie en jullie ervaring – omstandigheden en situaties – als jullie je aandacht hadden op deze verheven vreugdevolle mensen en jezelf onderdompelde op de manier waarop zij leven en denken?

Het is niet moeilijk om te zien dat iets ervan op jullie over zal gaan, is het niet? Of dat jullie je af zouden kunnen stemmen op die energie (of die energie aannemen, zoals jullie er vaak over denken)…!

Is dit niet prachtig?

Dus als je vrede wilt, gebruik jij je aandacht om te kiezen wat jou vrede geeft. Als je financiële overvloed wilt, gebruik jij je aandacht om op te merken wat jou het gevoel van financiële overvloed geeft. Als je meer duidelijkheid wilt, focus jij je op duidelijkheid en merkt duidelijkheid op en koestert en omhelst duidelijkheid. Je cultiveert je energiegebied, bewust of onbewust, en de implicaties hiervan zijn groot.

Het Licht heeft zich binnenin jullie geopend hetgeen jullie kan helpen om toegang te verkrijgen tot briljante ideeën. Ongelooflijke, verlichte inspiratie voor jezelf tot uitdrukking te brengen en je ervaring te verbeteren. Toegang tot grote gebieden van coördinatie en versterking is voor jullie beschikbaar, en jullie worden immens ondersteund door de Planetaire Logos en de Zonne Logos. Deze energiegebieden kennen jullie en houden van jullie en zenden onophoudelijk golven van optillende frequenties naar de Aarde en jullie, om jullie te bekrachtigen om af te stemmen op de meest gunstige indelingen van energie en Licht.

Terwijl jullie dit alles in overweging nemen, hopen wij dat jullie zien hoe anders het leven op Aarde is, en aan het worden is. Hoe anders jullie gevoel van zelf is wanneer jullie deze waarheden beseffen, en hoe jullie voelen en denken over de gehele Schepping. Menselijke wezens beginnen de aard van hun geest en bewustzijn, en gedachten en hoe alles energie is te begrijpen.

Jullie zien de manieren waarop beperkende ideeën gevoelens creëren en keuzes aansturen.

Er is zoveel verlichtende energie in jullie wereld! Een grote variëteit van mensen delen hun ervaringen en hiermee komen vele deuropeningen naar wijsheid en waarheid tevoorschijn. Het besef van hoe alles samenwerkt als Eén is steeds meer beschikbaar aan het worden in het collectieve bewustzijn, en het leven op Aarde is bezig steeds weer en weer en weer nieuw te worden, op zeer prachtige en verrijkende manieren.

Jullie zijn een belangrijke en prachtige expressie van het leven als dit menselijke wezen waar wij precies nu mee delen. Jullie aanwezigheid is dynamisch aan het veranderen en dynamisch aan het opkomen in dit energiegebied genaamd de Aarde, met zoals dit energiegebied dat jullie beschouwen als jullie lichaam, jullie menselijke energiegebied. Dynamisch opkomend van moment naar moment!

Het grote herinneren is al het leven op de Aarde aan het bevrijden van het tijdperk van afscheiding.

Het zal voor elk menselijk wezen tijd nemen om de waarheid te beseffen en vanuit de waarheid te leven dat er niet een enkelvoudige God buiten henzelf is, maar dat zij die goddelijke energie zijn en er direct toegang tot kunnen verkrijgen. Elk menselijk wezen is Goddelijke Licht energie en bestaat in een hiërarchie van frequentie en Zijn, dat groot, geïnformeerd en heel is. Het innerlijke weten van deze waarheid is een bandbreedte van frequentie wiens tijd gekomen is. De planetaire frequenties hebben deze waarheid meer beschikbaar gemaakt. Er is een momentum van hierop in te tappen, en het verlicht jullie wereld.

Die waarheid, is die volhardende zachte, ruimtelijke werkelijkheid van jullie en jullie volmaaktheid! Jullie en jullie aangeboren toebehoren tot en met Alles Dat Is. Het is hier en de tijd is gekomen wanneer genoeg energie veranderd is – in het menselijke bewustzijn en de planetaire gebieden – om deze waarheid meer beschikbaar en meer alledaags te maken.

Deze terugkeer naar het direct omgaan met al het leven en de Schepping is het grote herinneren. Dit grote herinneren was de aspiratie van deze eeuw in tijd/ruimte. Het werd volbracht.

Nu, is het simpel een kwestie van hoe jullie kiezen te creëren. Wij moedigen een ieder van jullie aan om in overweging te nemen wat de meest authentieke vorm zou kunnen zijn voor jullie leven, gezien wie jullie NU zijn. Wat voor vorm en welke manieren van zijn en tot uitdrukking brengen zullen vollediger jullie bevrijden om te genieten van deze doorgaande evoluerende ervaring van belichaming?

Om die ervaring te verbeteren, sluiten wij ons bij jullie aan, overbruggen jullie in/naar de communicatie en verbinding met de Universums voorbij jullie menselijke weten en helpen om ons allemaal bewust verder te herverbinden, met de grote Eenheid.

Met Liefde en enthousiasme, wij zijn de Galactische Draken.

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-galactische-draken-naar-heelheid.html

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard