Fact Checked

Goh, je verwacht het niet: Meer dan de helft van de mensen met long Covid heeft misschien toch GEEN ‘long Covid’

0

Nieuw onderzoek door het Office for National Statistics (ONS) suggereert dat meer dan de helft van degenen die ‘aan’ long Covid lijden, het misschien niet echt hebben en gewoon aan normale aanvallen van slechte gezondheid kunnen lijden. The Telegraph heeft het verhaal.
De ONS ondervroeg bijna 27.000 mensen die positief testten op Covid, in de UK Coronavirus Infection Survey en gebruikte drie verschillende methoden om de prevalentie van long Covid te schatten.

In één analyse ontdekten ze dat 5% 12 tot 16 weken na hun infectie minstens één symptoom meldde.

Uit de studie bleek echter ook dat 3,4% van de mensen bij wie geen Covid-diagnose was gesteld, ook dezelfde long Covid-symptomen meldde.

Kevin McConway, emeritus hoogleraar Toegepaste statistiek aan de Open Universiteit, zei: “Dat is niet veel minder dan de 5,0% voor de geïnfecteerde mensen, wat wel aantoont dat het hebben van een of meer van deze symptomen niet ongewoon is, ongeacht Covid. ”

Langdurige Covid-symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, zwakte/vermoeidheid, misselijkheid/braken, buikpijn, diarree, keelpijn, hoesten, kortademigheid, smaakverlies en reukverlies.

De ONS zei echter dat dergelijke aandoeningen regelmatig werden ervaren binnen de algemene bevolking.

Een tweede analyse wees uit dat slechts 3% van de mensen aanhoudende symptomen meldde gedurende ten minste 12 weken na een infectie, vergeleken met 0,5% van de controlepopulatie.

Echter, in een derde analyse, toen de groep werd gevraagd om zichzelf te identificeren als lijdend aan langdurige Covid, zei 11,7% dat ze geloofden dat ze de aandoening hadden, waarbij 7,5% zei dat de aandoening hun dagelijkse activiteiten beperkte.

Wanneer beperkt tot alleen mensen die symptomatische Covid hadden gehad, steeg het aantal dat zei aan de aandoening te lijden tot 17,7%.

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat tot een vijfde van de mensen die Covid oplopen, last zal hebben van langdurige nawerkingen.

De ONS zei dat, afhankelijk van welke maatregel werd gebruikt, uit de gegevens bleek dat tussen de drie en 11,7% van de Covid-gevallen 12 weken na een infectie nog steeds symptomen had.
De moeite waard om helemaal te lezen.

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap