*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Gratis geld voor iedereen

0

Geld als burgerrecht. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Het basisinkomen zou de maatschappij radicaal veranderen. Maar waarom niet?

Als het aan historicus Rutger Bregman ligt, krijgt iedere burger gratis geld van de overheid. Zomaar. Zonder verplichte arbeidsprestatie. Invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen, een vast geldbedrag gebaseerd op het bestaansminimum, zou radicale ongelijkheid bestrijden en  een einde maken aan de verzorgingsstaat als betuttelcomplex. Nu we met horten en stoten het digitale tijdperk betreden, is het volgens Bregman de hoogste tijd de utopie van het basisinkomen nieuw leven in te blazen.

Politieke concensus

Nieuw leven? Jazeker. Bregmans idee voor het onvoorwaardelijke basisinkomen is niet nieuw. Filosoof Thomas Paine en econoom Milton Friedman, nota bene voorvechter van het vrije marktkapitalisme, dachten hier al over na. Paine zelfs al in 1795 in zijn pamflet ‘Agrarian Justice’. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw houdt het wereldwijd de politieke gemoederen bezig. Zowel in progressieve als conservatieve kringen voelt men wel iets voor een basisinkomen. Links is enthousiast omdat het een grote mate van herverdeling betekent. Rechts is van het idee gecharmeerd omdat het de rol van de overheid verkleint. Dit lijkt een win-winsituatie. Toch is het basisinkomen nooit verder gekomen dan de experimentele fase. Over een aantal fundamentele zaken blijft namelijk discussie bestaan, die Bregman aanstipt in onderstaand bonusfragment:

Minder werken en meer kosten

Een belangrijk bezwaar is de gedachte dat mensen door de invoering van een basisinkomen minder gaan werken. Hoe vaak verzuchten werkende mensen niet dat ze verlangen naar meer vrije tijd? Het Mincome-experiment in Canada (1974) en initiatieven in de Verenigde Staten wijzen inderdaad uit dat mensen circa vijf à tien procent minder gaan werken. Wat hier vaak niet bij wordt verteld, is dat mensen deze tijd niet onnuttig besteden. Mensen gebruiken deze tijd om langer te studeren, een betere baan te vinden of huishoudelijke taken te doen. In Namibië leidde een experiment met een gegarandeerd inkomen bovendien tot meer economische activiteit. De invloed van het basisinkomen op de intrinsieke motivatie van mensen om te werken is dus niet per definitie negatief.

Het tweede discussiepunt is de economische haalbaarheid. Hier zijn allerhande tijd- en plaatsgebonden berekeningen op losgelaten, met tegenstrijdige resultaten. Inmiddels lijken onderzoekers het eens dat we inmiddels zo rijk zijn dat de collectieve invoering van een basisinkomen rendabel is en opweegt tegen de kosten van het huidige (Westerse) sociale stelsel. Wanneer uitkeringen, kinderbijslagen, studiebeurzen en – niet onbelangrijk – de bijbehorende controleapparaten vervallen, levert dit genoeg geld op om iedereen van een basisinkomen te voorzien. Armoede zou zo uitgeroeid zijn.

Steggelen over uitwerking

Hoewel er inmiddels (empirisch) bewijs is dat de invoering van het basisinkomen positief ondersteunt, is geen enkel experiment doorgezet. Dit ligt niet aan de deelnemers, maar aan de politiek. In de Verenigde Staten en Namibië sloegen regeringen de resultaten van de experimenten in de wind. Dit gold ook voor Canada, waar de onderzoeksresultaten linea recta in een archief werden weggestopt en pas in 2009 dankzij onderzoeker Evelyn Forget weer boven tafel kwamen.

Hoe is dit mogelijk? Het basisinkomen heeft in de uitwerking vele haken en ogen waar politici over kunnen steggelen en zich achter kunnen verschuilen. Denk aan de hoogte van het inkomen, het onvoorwaardelijke karakter en de wijze waarop het ingevoerd moet worden. Het overbodig maken van overheidstaken staat ter discussie, omdat dit het karakter van de verzorgingsstaat op de tocht zet en de politiek aan haar eigen stoelpoten moet zagen.

Niet praktisch, maar filosofisch

Deze problemen rond de uitvoering zijn oplosbaar. De (politieke) terughoudendheid ten aanzien van het basisinkomen moet dan ook filosofisch, en niet praktisch, verklaard worden. De invoering van een basisinkomen brengt een groot moreel vraagstuk met zich mee, waarin de grootste uitdaging zit: het basisinkomen druist in tegen het diep in de moderne samenleving verankerde idee dat iedere burger in zijn eigen levensonderhoud moet voorzien. Productiviteit is een deugd. Punt. Pas als we afstappen van het idee dat je moet werken voor je geld – zoals Bregman betoogt – komt er ruimte voor de invoering van het basisinkomen.

Realistische optie of utopie?

Dit lijkt langzamerhand te gebeuren. We bevinden ons op de grens van twee radicaal verschillende tijdperken. Met één been in het industriële tijdperk, en het andere in het digitale tijdperk. Tegelijkertijd waart het spook van de crisis nog door de Westerse wereld, loopt de werkeloosheid op en bleek recent uit Amerikaans onderzoek dat 47 procent van de banen door robotisering verdwijnt.

Hoewel dit – op het eerste gezicht – verre van ideale omstandigheden zijn voor de invoering van een radicaal ander systeem, werkt het juist de andere kant op. Nu de nood hoog is en de hoop op beterschap vervliegt, krijgt het basisinkomen weer aandacht. Het Europees Burgerinitiatief voor het basisinkomen haalde 285 duizendhandtekeningen op in Europa, in Zwitserland wordt binnenkort gestemd over invoering van het basisinkomen en op 19 maart doet de Basis Inkomen Partij (BIP) in vier plaatsen in Nederland mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De utopie van een basisinkomen komt zo stap voor stap dichterbij. Zou de utopie deze keer realiteit kunnen worden?

Bron

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard