Fact Checked

Het effect van de Maan op het leven en processen op Aarde

0

De Zon en andere planetaire invloeden kunnen de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden en ook kunnen ze bepaalde processen op Aarde in gang zetten.

De activiteit van zonnecyclus 24 neemt toe, echter heeft ook de Maan een bepaalde invloed op het leven en de processen op Aarde.

Op 21 december 2010 ging de winterzonnewende gepaard met een maansverduistering. De volgende volledige maansverduistering is te zien in Noord-Amerika op 15 april 2014.

Een maansverduistering geeft de zilverkleurige Maan een gele, oranje of rode kleur, omdat de Aarde een deel van het zonlicht naar de Maan blokkeert. Een volledige maansverduistering is zo mooi omdat de atmosfeer van de Aarde het blauw gekleurde licht filtert en breekt.

Menselijk gedrag en maanfasen

De auteurs Owens en McGowan schrijven in 2006 dat een groot deel van de gezondheidsexperts gelooft dat de Maan menselijk gedrag op een bepaalde manier kan beïnvloeden. Angus stelt in een ongepubliceerde masterthesis uit 1995 dat 43% van de zorgverleners gelooft dat de maancyclus menselijk gedrag beïnvloedt.

Een studie getiteld ‘Lunacy’ door Danzl concludeert dat 80% van de verpleegsters op de spoedeisende hulp en 65% van de artsen het erover eens zijn dat de Maan het gedrag van hun patiënten beïnvloedt.

Tevens is er veel meer criminaliteit gedurende volle maan dan andere dagen (Thakur en Sharma, 1984). Een ander voorbeeld is dat de menstruatiecyclus van vrouwen gelijk loopt met de maancyclus.

Owens en McGowan komen tot de conclusie: “Het effect van de Maan op menselijk gedrag is een fenomeen dat geaccepteerd wordt door gezondheidsexperts, maar de meerderheid van de hedendaagse gepubliceerde literatuur verwerpt de invloed van de maancyclus.”

Mensen bestaan voor meer dan 70% uit water en vloeistoffen in ons lichaam kunnen ons, net zoals de getijden van de oceaan, op een bepaalde manier beïnvloeden zonder dat we ons hier volledig bewust van zijn of dat we het kunnen bewijzen.

Psycholoog Arnold Lieber merkt op dat mensen net als de Aarde voornamelijk bestaan uit water en dat onze lichamen ‘biologische getijden’ kennen die onze emoties beïnvloeden. Hij schreef zelfs een boek getiteld ‘How the Moon Affects You‘ (1996).

Beïnvloedt de maancyclus de Aarde?

De meeste mensen zijn zich bewust van het feit dat de Maan de waterbewegingen van de oceanen veroorzaakt. Dit komt door de zwaartekracht tussen de Aarde en de Maan. Is de Maan tevens verantwoordelijk voor de beweging van de aardkorst, wat tot aardbevingen kan leiden?

Vele wetenschappers die zich bezighouden met platentektoniek denken niet dat invloeden van de Maan aardbevingen kunnen veroorzaken. Toch is er onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de Maan op aardbevingen. Kokus en Ritter bestudeerden de maanfasen tijdens 21 aardbevingen. Veertien vonden plaatsen tijdens het eerste kwartier, vijf bij volle maan en twee na een eclips.

Een studie naar 2.000 aardbevingen demonstreerde dat ze plaatsvinden wanneer de getijdenkrachten zich boven het epicentrum van de aardbeving bevinden (Stenton, 1935). Alhoewel het zwaartekrachteffect te zwak zou zijn om de aardbeving te veroorzaken, tonen veel studies aan dat de Maan wel degelijk invloed heeft op de platentektoniek. Herman en Goldberg (1978) stellen vast dat de Maan een stroom van deeltjes op gang brengt die het magnetische veld van de Aarde vervormt.

Het effect van maansverduisteringen op Aarde

Het is bekend dat verduisteringen een effect hebben op de conductiviteit van de atmosfeer, voornamelijk de E-regio, die op haar beurt het aardmagnetisch veld beïnvloedt (Bown, 1991). Stening (1989) merkt op dat de grootste effecten van getijdenkrachten van de Maan op het geomagnetische veld in de ochtend ontstaan, zo rond de tijd van de equinoxen. Geofysica beargumenteren dat het onderliggende mechanisme nog onduidelijk is en dat een verband met de Zon in ogenschouw moet worden genomen.

Mitch Battors van ‘Earth Changes Media’ liet in zijn nieuwsbrief van 20 december 2010 weten dat aardbevingen twee weken voor en/of twee weken na de laatste zes volledige maansverduisteringen plaatsvonden. Zijn voorspelling dat een aardbeving zou volgen na de maansverduistering op 21 december 2010 was correct. Een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter vond plaats ten tijde van de eclips in Japan.

Pachinyk (2002) bediscussieert dat een piek in het aantal aardbevingen rond equinoxen en zonnewendes een verband met de Zon onthult en dat er bewijs is voor een interactie tussen zwaartekracht- en elektromagnetische velden.

Het blijkt soms moeilijk om de complexe interacties tussen de Zon, de Aarde, de Maan en het universum te duiden, maar het moge duidelijk zijn dat er een connectie is.

De maanfasen gaan door en de zonneactiviteit neemt toe, wat de komende jaren kan leiden tot veranderingen in ons leven. Dit kan soms moeilijk zijn, en in dit soort tijden is het belangrijk om de hartcoherentie te verhogen. Dit is niet alleen voordelig voor onszelf, maar ook voor onze sociale en wereldwijde omgeving.

Bron: Glcoherence.org

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap