Fact Checked

Het verband tussen 9/11, Osama bin Laden en de Mayakalender

0

Wat weten mensen die achter de schermen alle gebeurtenissen op het wereldtoneel orkestreren van de Mayakalender?

Wie gaat rekenen vindt een interessante en zeer duidelijke overeenkomst tussen 9/11 (Galactische Golf) en de zogenaamde dood van Osama bin Laden (Universele Golf).

Met elke opeenvolgende golf van de Mayakalender treedt een versnelling op. De negende en laatste twintigvoudige versnelling in deze kalender is gedateerd op 9 maart 2011 en hiermee zijn we de Universele Golf binnengegaan. Deze korte tijdscyclus van slechts 234 dagen eindigt op 28 oktober 2011.

We gaan door 13 ‘dagen’ en ‘nachten’ van 18 etmalen en zetten in stormachtig tempo de laatste stappen naar een hogere vorm waarin we meer zullen leven in eenheid.

De Universele Golf werd voorafgegaan door de Galactische Golf. De Galactische Golf telt 4.679 dagen en op het moment dat de aanslagen op 11 september 2001 plaatsvonden waren er 980 dagen in deze desbetreffende golf verstreken (22,8 procent van de totale duur van de golf).

De laatste golf van de Mayakalender bestaat uit 13 verschillende uaxaclahunkin (18 dagen) perioden, omgerekend 234 dagen.

Wanneer men hetzelfde percentage toepast op de Universele Golf wordt het volgende resultaat verkregen. De Universele Golf bestaat uit 234 dagen. Na 53 dagen is 22,8 procent van deze golf verstreken. Wanneer vanaf de start van de negende en laatste golf van de Mayakalender op 9 maart wordt geteld komt men na 53 dagen uit op 1 mei 2011, de dag waarop Osama bin Laden gedood zou zijn. Op 2 mei werd er vervolgens massaal aandacht aan besteed door de media.

De dag 1 mei is tevens de laatste dag van de tweede dag van de negende golf. Deze dag luidt het begin in van de tweede nacht van deze laatste golf van de Mayakalender. Volgens de kalender is de tweede dag van de negende golf de fase van ontkieming en in de daaropvolgende nacht volgt een reactie.

Wat betekent dit? De massa gelooft dat Osama bin Laden het meesterbrein was achter 9/11. De aanslagen vonden plaats op de tweede dag van de Galactische Golf. Op de tweede dag van de Universele Golf schakelde men zogezegd de man achter de aanslagen uit, wat exact in resonantie is met de feitelijke gebeurtenis op 11 september 2001.

Wat probeert men hiermee te bereiken vraagt u zich af. Twee satellieten van de Amerikaanse meteorologische dienst hebben op de dag van de aanslagen een significante piek geregistreerd in de magnetosfeer wat aantoont dat emoties modulaties in het geomagnetische veld van de Aarde kunnen veroorzaken (zie figuur onder). Logischerwijs, ook met het oog op de exacte resonantie met de Mayakalender, kan men speculeren dat opnieuw geprobeerd is een dergelijke reactie uit te lokken bij de massa.

Hersengolven synchroniseren met het ritme van de golven van de aardse ionosfeer. Zodoende kunnen mensen ‘aanvoelen’ wanneer er iets staat te gebeuren. Ook andere levensvormen die zich binnen het aardmagnetisch veld bevinden, kunnen worden beïnvloed door de veranderingen. Deze invloed is niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel.

De timing is opzienbarend, duidelijk. Alles is bewustzijn, alles is trilling. Kennelijk zijn ook de mensen die alles achter de schermen orkestreren hiervan op de hoogte. Mensen kunnen nu aan de hand van de Mayakalender berekeningen loslaten op andere aanslagen of gebeurtenissen, wellicht levert dit nog interessante resultaten op.

Het universum is een levend organisme en bereidt momenteel iedereen en alles voor op een monumentale gebeurtenis. We hebben globaal bewustzijn bereikt in de zevende of Planetaire Golf en dit is te zien aan het internet, Facebook, YouTube, Twitter, enzovoorts. De volgende stap is dat we onze buren weer ontmoeten en we ons realiseren dat we niet alleen zijn.

Merk op dat het bovenstaande reeds is aangegeven op 12 april jongstleden, voordat bekend was dat er iets naar buiten zou komen over Osama bin Laden.

You have to take seriously the notion that understanding the universe is your responsibility, because the only understanding of the universe that will be useful to you is your own understanding.” – Terence McKenna

Bronnen: Godlikeproductions.com en Glcoherence.org

Verwant artikel: Osama bin Laden: Vers gepakt of uit het vriesvak?

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap