Fact Checked

Het WHO-pandemieverdrag zal het toezicht van de regering wegnemen in het geval van een nieuwe pandemie, zegt Duits parlementslid

0

Een Duits lid van het Europees Parlement waarschuwde dat burgers van de Europese Unie (EU) geen politieke invloed meer zullen hebben aan wie zij het beheer van hun grondrechten toevertrouwen, aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een verdrag met lidstaten heeft gewijzigd.

In een video die vorige maand werd vrijgegeven, zei EP-lid Christine Anderson dat de WHO probeerde de feitelijke macht van de regering te grijpen door de oprichting van een intergouvernementeel onderhandelingsorgaan (INB), dat bestaat uit niet-democratisch gekozen leden.

Dit betekent dat de WHO de macht heeft over haar lidstaten in het geval van een pandemie en hiervoor geen betrokkenheid of overleg met nationale regeringen of nationale parlementen nodig heeft.

In een nieuwe video die op 8 mei op haar YouTube-kanaal werd geplaatst, legde Anderson uit dat ze de Europese Commissie vroeg in hoeverre zij ervoor zou zorgen dat de principes van de volksheerschappij worden gerespecteerd en dat burgers niet worden onderworpen aan de willekeur van een niet-gekozen entiteit.

“Het antwoord dat ik een paar uur geleden op mijn vraag kreeg, is duidelijk en kort: helemaal niet”, zei ze.

De WHO kondigde op 21 december 2021 in een persbericht aan dat de Wereldgezondheidsvergadering ermee instemde een mondiaal proces op gang te brengen om een ​​intergouvernementele onderhandelingsgroep op te richten om een ​​WHO-verdrag, -overeenkomst of andere internationale instrumenten op te stellen en te onderhandelen over preventie, paraatheid en reactie op pandemie .

Dit werd ook aangekondigd op de officiële website van de EU-raad, waarop stond dat het orgaan zijn volgende vergadering op 1 augustus zal houden en een voortgangsrapport zal opleveren over de 76e Wereldgezondheidsvergadering in 2023, met als doel het instrument tegen 2024 aan te nemen.

De video die op de website van de EU-Raad werd geplaatst, stelde ook dat de wereld voorbereid moet zijn op “de volgende keer”.

Superrijke mensen zullen het lot van de wereld bepalen in toekomstige pandemieën

Dit idee van een toekomstige pandemie was het belangrijkste argument achter de oprichting van de INB. Volgens Anderson zou een dergelijke empowerment een directe aanval kunnen vormen op de heerschappij van het volk door het volk, het meest elementaire principe van elke democratie.

Dit plan, zo betoogde ze, is voor iedereen gemakkelijk te doorzien. Anderson benadrukte dat “een democratisch niet-gelegitimeerd orgaan, waarin de rijksten van de superrijken zich via donaties een weg banen, in de toekomst moet beslissen of er sprake is van een pandemie, om vervolgens direct de regeringsmacht over te nemen.”

Anderson legde uit dat de samenstelling van de WHO niet gebaseerd is op democratische verkiezingen en dat de besluitvormers die daar zitten instructies kunnen geven, maar ze zijn aan niemand verantwoording schuldig en kunnen niet politiek verantwoordelijk worden gehouden.

“U, als burger, heeft daarom geen politieke invloed meer op aan wie u het beheer van uw grondrechten toevertrouwt”, zei ze.

Anderson plaatste de link naar zowel haar vraag aan de Europese Commissie als het antwoord dat ze ontving, en merkte op dat in het antwoord geen enkele keer woorden werden genoemd als burger, democratie, heerschappij van het volk of politieke verantwoordelijkheid.

Als de Europese Commissie die woorden had genoemd, had ze “het vertrouwen van de burgers kunnen wekken en alle Telegram-berichten die spreken over een nieuwe wereldorde of een wereldregering onder het mom van de WHO als nepnieuws en complottheorieën hebben ontmaskerd door simpelweg te stellen dat het zal ervoor zorgen dat democratische besluitvormingsprocessen worden gehandhaafd”, betoogde ze.

De Europarlementariër zei ook dat de Commissie eenvoudig had kunnen zeggen dat het erg belangrijk is om de burgers niet te omzeilen en hen niet te betuttelen, maar dat deed ze niet. Anderson beschreef het antwoord op haar vraag als een “bla, bla” over de WHO, die ook een belofte bevatte dat de Europese Commissie tijdens het hele proces van het creëren van het nieuwe instrument overleg zal plegen met “relevante belanghebbenden”.

Bronnen: LifeSiteNews.com, TheParadise.ng

WE HEBBEN JE HULP DRINGEND NODIG!


Op 4 april werd World Unity onbereikbaar voor alles buiten Wit Rusland en waren we bijna 2 dagen uit de lucht. Deze hele kwestie stinkt! Er wordt op ons gejaagd! Het is slechts een kwestie van tijd  dat de backbone die we nu gebruiken van een  bevriende host die zijn nek uitsteekt door ons te helpen hierdoor ook de nek om wordt gedraaid. De enige manier om dat te voorkomen, is hosting op te zetten in een ander land met vrijwel dezelfde reguleringen en wetgeving, maar zonder sancties, en dat is wanneer het aankomt op hosting Latvia. Tot zover is alles gedekt. Echter, de server die wij draaien kan niet met ons mee. Het beestje draait al sinds 2014 en is te sterk verouderd om aan te sluiten in het veel modernere datacenter in Latvia. Deze server kost € 3000. Mijn huidige host is bereid het oude beestje voor € 1000 over te nemen en dus heb ik nog € 2000 over waar ik financiering voor moet vinden. Ik hoop dat jullie allen mij kunnen helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Doneren kan nog steeds hier en voor bedragen kleiner dan € 5 is er nog Paypal. Er wordt op ons gejaagd, en dat op zichzelf laat al zien hoe hard we nodig zijn. Laat onze strijd niet voor niets zijn. Help World Unity naar Latvia waar de site veilig is.

STEUN JE ONS?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.


WE HEBBEN JE HULP DRINGEND NODIG!


Op 4 april werd World Unity onbereikbaar voor alles buiten Wit Rusland en waren we bijna 2 dagen uit de lucht. Deze hele kwestie stinkt! Er wordt op ons gejaagd!

Het is slechts een kwestie van tijd  dat de backbone die we nu gebruiken van een  bevriende host die zijn nek uitsteekt door ons te helpen hierdoor ook de nek om wordt gedraaid.

De enige manier om dat te voorkomen, is hosting op te zetten in een ander land met vrijwel dezelfde reguleringen en wetgeving, maar zonder sancties, en dat is wanneer het aankomt op hosting Latvia. Tot zover is alles gedekt. Echter, de server die wij draaien kan niet met ons mee. Het beestje draait al sinds 2014 en is te sterk verouderd om aan te sluiten in het veel modernere datacenter in Latvia. Deze server kost € 3000. Mijn huidige host is bereid het oude beestje voor € 1000 over te nemen en dus heb ik nog € 2000 over waar ik financiering voor moet vinden.

Ik hoop dat jullie allen mij kunnen helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Doneren kan nog steeds hier en voor bedragen kleiner dan € 5 is er nog Paypal.

Er wordt op ons gejaagd, en dat op zichzelf laat al zien hoe hard we nodig zijn. Laat onze strijd niet voor niets zijn. Help World Unity naar Latvia waar de site veilig is.

STEUN JE ONS?

 

Sluit Venster
Share via
Copy link
Powered by Social Snap