Fact Checked

Leden van het Schotse parlement maken nood Covid-bevoegdheden permanent

0

Leden van het Schotse parlement (MSP’s) hebben gestemd om een ​​aantal van de Covid-19-noodbevoegdheden permanent te maken, waaronder de mogelijkheid om scholen te sluiten en lockdowns op te leggen.

Politici van de oppositie zeiden dat het wetsvoorstel neerkwam op een ordinaire “machtsgreep”.

BBC meldt: MSP’s hebben vijf uur nodig gehad om meer dan 90 amendementen op de Coronavirus (Recovery and Reform) Bill te bespreken voordat ze deze met 66 stemmen voor en 52 tegen hebben aangenomen.

Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor op 35 specifieke wetgevingsgebieden, waarvan vele voortkwamen uit tijdelijke Schotse en Britse Covid-wetgeving.

De hervormingen omvatten permanente bevoegdheden ter bescherming van de volksgezondheid, vergelijkbaar met de bevoegdheden die al bestaan ​​in Engeland en Wales.

Ministers krijgen ook bevoegdheden met betrekking tot onderwijsinstellingen, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de volksgezondheid te beschermen en de continuïteit van het onderwijsaanbod te waarborgen

Er zal ook meer bescherming komen voor particuliere huurders die worden uitgezet, ondanks een waarschuwing van verhuurders dat de nieuwe wetten het aantal huurwoningen zouden kunnen verminderen.

En het zal een tijdelijke verlenging van enkele wijzigingen in het rechtssysteem toestaan ​​om de achterstand in rechtszaken als gevolg van de pandemie te helpen wegwerken.

Andere maatregelen zijn onder meer vergunningverlenende instanties en vergunningverlenende autoriteiten de flexibiliteit geven om hoorzittingen op afstand te houden en lokale autoriteiten instructies geven zodat geboorte- en overlijdensregistraties op afstand kunnen worden gedaan.

Vice-eerste minister John Swinney zei: “Hoewel de overgrote meerderheid van de tijdelijke pandemische maatregelen al is opgeheven of eind september zal aflopen, handhaaft het aannemen van dit wetsvoorstel de maatregelen die ervoor zullen zorgen dat we beter voorbereid zijn op toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid, pragmatisch hervormingen die efficiëntere of gemakkelijkere openbare diensten mogelijk hebben gemaakt, en enkele tijdelijke veranderingen om de impact van Covid op ons rechtssysteem te verzachten.

“Ik ben de leden en iedereen die heeft deelgenomen aan het wetsvoorstel dankbaar voor hun feedback, die heeft bijgedragen aan het vormgeven van belangrijke amendementen die de parlementaire waarborgen versterken als het gaat om het gebruik van bevoegdheden voor de bescherming van de volksgezondheid en de continuïteit van het onderwijs, en steun voor degenen die financiële moeilijkheden hebben.”

Veel van de voorstellen zijn gericht op toekomstige uitbraken van Covid-19 – of de verspreiding van een ander besmettelijk virus dat een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid.

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap