Fact Checked

Nederland: Hogere vaccinatiegraad, hogere sterfte

0

De afgelopen maanden zijn er steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen sterfte door alle oorzaken en Covid-vaccins. Om het bestaan ​​van deze correlatie aan te tonen, is het echter cruciaal om de mortaliteit en de vaccinopname binnen een relatief homogene populatie te kunnen vergelijken.

Dat heeft de Nederlandse onderzoeker André Redetti nu gedaan. Hij vergelijkt sterftecijfer en vaccingebruik tussen gemeenten in Nederland en vindt geen sterfteverlagend effect van vaccinatie.

In plaats daarvan vindt hij een statistisch significante positieve correlatie tussen vaccinopname en mortaliteit.

De betreffende periode is week 35-52, 2021. Zoals de grafiek laat zien, is er een sterke correlatie, d.w.z. een hogere vaccinatiegraad in een gemeente is gecorreleerd met een hoger sterftecijfer. De volledige analyse is nog niet door vakgenoten beoordeeld, maar is beschikbaar op Researchgate.

Die resultaten passen bij de zorgwekkende oversterftecijfers die we nu in veel landen zien. De olifant in de kamer is waarschijnlijk de toename van het aantal ernstige bijwerkingen van de COVID-19-vaccins, in vergelijking met andere vaccins. Een bijkomende reden kan het soms negatieve effect van vaccinatie op covid-specifieke sterfte zijn, bijvoorbeeld in het VK.

Die resultaten zijn echt zorgwekkend. En wat misschien nog zorgwekkender is, is de algemene censuur als het gaat om het publiceren of bespreken ervan. De mainstream media mijdt de discussie en het management van sociale platforms zoals Facebook en LinkedIn heeft zelfs regels opgesteld tegen het noemen van negatieve feiten over de vaccins. Je kunt je alleen afvragen wat een dergelijke censuur voor die bedrijfsleiders kan betekenen als en wanneer de massahysterie overwaait en degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van essentiële informatie en het aanprijzen van gevaarlijke verkeerde informatie ter verantwoording worden geroepen voor hun daden.

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap