Fact Checked

Onderzoek toont aan dat het COVID-vaccin de infectie NIET vermindert. Landen met een hogere vaccinatie ratio’s hebben meer gevallen.

0

In een vergelijking van 68 landen en 2.947 counties in de VS concludeert een nieuwe studie dat jurisdicties met hoge vaccinatiepercentages geen lagere infectiepercentages hebben. Een recent onderzoek dat zojuist in het European Journal of Epidemiology is gepubliceerd, toonde aan dat vaccinatiepercentages in de eerste week van september geen effect hadden op nieuwe gevallen van COVID.

De studie onderzocht 68 provincies over de hele wereld en vergeleek COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen voor elk land met het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd. Het vond “geen waarneembare relatie tussen het percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is en nieuwe gevallen van COVID-19 in de afgelopen 7 dagen” (zie onderstaande afbeelding).

“In feite suggereert de trendlijn een marginaal positieve associatie, zodat landen met een hoger percentage van de volledig gevaccineerde bevolking hogere COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen hebben. Met name Israël, met meer dan 60% van hun volledig gevaccineerde bevolking, had de hoogste COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen in de afgelopen 7 dagen. Het ontbreken van een zinvol verband tussen het percentage volledig gevaccineerde bevolking en nieuwe gevallen van COVID-19 wordt verder geïllustreerd door bijvoorbeeld IJsland en Portugal te vergelijken. Beide landen hebben meer dan 75% van de hun bevolking volledig gevaccineerd en hebben meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen dan landen zoals Vietnam en Zuid-Afrika waar ongeveer 10% van hun bevolking volledig is gevaccineerd.” concludeerde de studie.

Een soortgelijke opmerking wordt gemaakt bij het kijken naar de Amerikaanse provincies. “Er lijken ook geen significante signalen te zijn dat COVID-19-gevallen afnemen met hogere percentages van de bevolking die volledig zijn gevaccineerd”, meldt de studie.

Percentage provincies met een toename van gevallen tussen twee opeenvolgende perioden van 7 dagen door percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd in 2947 provincies op 2 september 2021

Hoewel de gegevens in dit onderzoek een momentopname zijn van veranderingen in de eerste week van september, biedt het een link naar historische gegevens waar men ook andere weken kan zien. Deze laatste studie bevestigt wat vele anderen hebben waargenomen, dat zelfs een succesvolle vaccinatiecampagne het aantal nieuwe COVID-gevallen niet vermindert.

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap