*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Pas op! Geld sparen kost geld – Negatieve rente, de laatste stuiptrekking?

0

De wereld wordt al eeuwenlang geteisterd door een financieel stelsel, waarvan het nooit de bedoeling is geweest om de mensheid te dienen. Het is ontstaan in het feodale tijdperk en de voordelen ervan waren voor een kleine elite. Deze basiskaraktertrek heeft het financiële stelsel tot de dag van vandaag behouden.  De vermogensverdeling  wordt al jarenlang  in de hele wereld met een enorm tempo schever. Er is sprake van een gigantische opeenhoping van het bezit bij 0,01% van de mensheid. Een onmetelijke rijkdom, die ten koste gaat van de rest. Tegelijkertijd is de economie niet meer in beweging te krijgen, de positieve berichten in de media ten spijt. De pogingen van de centrale banken om de economie tot groei te brengen door er nieuw geld in te pompen, leveren weinig werkelijk effect op. Het geld blijft ‘bovenin’ hangen, omdat het financiële stelsel nu eenmaal zo in elkaar zit. De haast wanhopige  stap die inmiddels is genomen, is negatieve rente. Het lijkt veel op een  laatste stuiptrekking van een stelsel dat zijn uiterste houdbaarheidsdatum al lang voorbij is.

Geld

Geld heeft drie functies: het is een ruilmiddel, een rekeneenheid en een oppotmiddel.  Rente vragen voor het uitlenen van geld is vooral in de westerse wereld een vanzelfsprekendheid. Immers, je zet je geld op de bank die het uitleent aan een jou onbekend iemand en dan is het logisch dat je daar een vergoeding voor krijgt, toch? De wereld wordt stevig door elkaar geschud voor degenen die ervan overtuigd zijn dat dit vanzelfsprekend is. Negatieve rente staat immers haaks ten opzichte van deze overtuiging.  Je moet geld betalen voor het geld dat je spaart…? Dat klopt toch niet! Nee, het klopt niet in een systeem dat als een van de pijlers heeft dat geld een oppotmiddel is en dat je erop mag rekenen, dat je meer terug krijgt dan wat je een jaar of meer geleden op de spaarrekening zette. Bovendien betaal je ook nog belasting over je spaargeld, omdat de overheid ervan uit gaat, dat je er 4% rente op krijgt, waarvan de belastingdienst er – boven de franchise – 30% van ‘mee’ wil hebben.

Waarom dan negatieve rente? Omdat de financiële autoriteiten, voor Nederland is dat de Europese Centrale Bank (ECB),  de geldeconomie willen sturen op twee doelstellingen; dat de prijzen van goederen en diensten stabiel blijven en dat de inflatie net onder de 2% blijft. Hiervoor gebruikt de ECB rente als stuurmiddel.

Hapert de economie?

In september 2008 viel het doek voor de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Er ging een schokgolf door de wereld. De bankencrisis volgde en in veel landen kwamen banken en verzekeringsbedrijven zwaar onder druk te staan. Er volgden meer faillissementen en de financiële sector zou zonder de omvangrijke steun die wereldwijd door veel overheden werd geboden, waarschijnlijk voorgoed zijn gecrasht.

De financiële sector werd overeind gehouden met enorme bedragen aan geld van de burgers van onder meer de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Japan en van de eurolanden, waaronder ook Nederland. Erkentelijkheid hiervoor naar de belastingbetalers zat er bij de financiële sector niet in. Evenmin is er sprake van erkenning voor de rol die de financiële sector heeft gespeeld bij het ontstaan van de crisis. De banken en verzekeringsbedrijven hebben hun eigen straat schoongeveegd, door de balans zo goed mogelijk op orde te brengen c.q. de pijn te camoufleren en vooral door de burgers te bestraffen voor hun onverantwoorde leengedrag. De drempel om te kunnen lenen werd verhoogd door hogere eisen en voorwaarden te stellen aan de kredieten en leningen vragende bedrijven en particulieren. Het werd daardoor moeilijker voor bedrijven  – vooral het midden- en kleinbedrijf- om te investeren en voor particulieren om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen voor de koop van een woning.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van de economie en werkgelegenheid. Omdat het niet goed gaat met het MKB, gaat het ook niet goed met zowel de economie als met de werkgelegenheid. De economie is daardoor nog afhankelijker geworden dan ze al was van het buitenland en in het bijzonder van multinationale ondernemingen.  Zolang de kruimels van de multinationale ondernemingen nog op het bord van MKB ondernemingen komen, is er inkomen. De lokale en regionale economie verkommert echter doordat het niet goed gaat met het midden- en kleinbedrijf. Bovendien verdwijnt er veel koopkracht uit de lokale en regionale gemeenschappen doordat de inkopen worden gedaan bij multinationale ondernemingen, die hun winsten grotendeels uitkeren aan aandeelhouders ‘aan de andere kant van de wereld’.

Verder  is er door het internet een verandering in het koopgedrag. De onlinemarkt, die vooral door grote bedrijven wordt gedomineerd,  is goed voor ongeveer 20% van alle bestedingen. Tegelijkertijd loopt de consumptie sinds het uitbreken van de crisis terug. Dit geldt vooral voor de aanschaf van duurzame goederen. Er wordt wel meer gespaard. Minder consumptie – vooral van duurzame goederen- en meer spaargeld. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er bestedingsweerstand is. Komt dit voort uit angst voor de toekomst? Uit verzadiging bij de kopers? Of uit een veranderende houding naar consumptie?

Negatieve rente

Wat heeft het bovenstaande te maken met negatieve rente? Ik kom terug op de financiële autoriteiten, die het als hun Hoge Missie beschouwen om de economie te sturen via het geld. En dat lijkt maar niet te lukken, want een reeks van renteverlagingen en kwantitatieve verruimingen door nieuw geld in de markt te brengen,  heeft er niet toe geleid dat de economie de weg naar omhoog overtuigend heeft gevonden.

Wat begrijpen de bankiers niet, waardoor ze blijven doorgaan op een doodlopende weg? Ze lijken niet te begrijpen dat de economie geen machine is, die je harder of minder hard kunt laten lopen door aan een paar knoppen te draaien. De economie wordt gedreven door emoties, waarvan angst en hebzucht de krachtigste zijn. Als mensen geen vertrouwen hebben in de toekomst en wel de mogelijkheid om hun hebzucht te bevredigen door geld voor zich te laten werken als ze er voldoende van hebben, terwijl tegelijkertijd door de technologisering van de samenleving inkomen uit werk steeds moeilijker wordt, dan zijn de gevolgen hiervan catastrofaal. Sinds het uitbreken van de crisis is het vermogen van een relatief klein aantal mensen in een enorm tempo toegenomen en bij een relatief groot aantal mensen een steeds groter tekort ontstaan.

Helpt negatieve rente om mensen weer meer koopbereid te maken? De velen die te weinig geld hebben om na de betaling van hun vaste lasten geld aan andere zaken te kunnen besteden, krijg je er niet door in beweging. De middengroep met wat spaargeld zal eerder het geld van de bank halen dan het te gaan besteden. Er is immers geen vertrouwen in de toekomst. Bovendien zakken de prijzen, dus levert uitstel van koop voordeel op. De groep rijken zal niet meer gaan besteden onder de druk van negatieve rente. Het is voor deze groep eerder een aansporing om andere wegen te zoeken voor het verder vergroten van hun vermogen en er zijn meer dan voldoende adviseurs die hen op die wegen willen gidsen. Kortom, negatieve rente werkt contraproductief .

Speciaal voor de middengroep hebben economen bedacht dat het contante geld moet worden afgeschaft.  Dan is er niet meer de mogelijkheid om het geld van de bank te halen en in een kluis te stoppen.  Omdat de reden om niet te besteden geen vertrouwen in de toekomst is, wordt met het afschaffen van contant geld het paard achter de wagen gespannen. Mensen gaan niet onder druk hun geld besteden als de angst voor wat komen gaat overheerst.

Silvio Gesell, vrije econoom

Binnen het kader van het huidige financiële stelsel gaat negatieve rente tegen de beweging van het systeem in en leidt het tot grotere problemen. Het huidige financiële stelsel is gebaseerd op positieve rente. Geld met geld verdienen is er onverbrekelijk mee verbonden.  Het klopt niet om € 95 terug te krijgen van de bank voor de € 100 die een jaar geleden op de spaarrekening werd  gezet.

Volgens Silvio Gesell (1862-1930) is het juist wèl kloppend dat je minder terug krijgt dan wat je hebt ingelegd. Planten, dieren, bomen, mensen;  alles sterft zegt Gesell. Datzelfde geldt ook voor zaken zoals auto’s, tv’s, computers’, een huis enz. Waarom zou geld dan eeuwig zijn? Geld moet volgens hem, parallel aan het natuurlijke proces en ‘de gang der dingen’, sterven. Gesell had een geheel andere visie op geld. Hij zag geld als waardedrager. Dus de waarde van iets natuurlijks zoals een hoeveelheid graan komt tot uitdrukking in het geld.  Hij gaf daarbij een voor zijn tijd kloppend voorbeeld: ‘Veronderstel dat  je graan opslaat in een pakhuis en dat het op dat moment een waarde heeft van € 1.000. Als je het een jaar later uit het pakhuis haalt dan heeft het niet meer dezelfde waarde, want de muizen en ratten hebben eraan gevreten en een klein deel ging verloren door schimmel. De waarde is na een jaar € 950.’

Oppotten van geld is volgens de ideeën van Gesell zinloos, want wat heb je eraan om het in de kluis te stoppen als je door het nu te besteden er meer mee kunt doen dan over een jaar?

Gesell’s visie is door de Wörgl tot uitvoering gekomen.

‘Rond 1932 vond er in het Oostenrijkse plaatsje Wörgl een economisch experiment plaats dat tot op de dag van vandaag allerlei monetaire hervormers inspireert. Zich baserend op de economische theorie van Silvio Gesell voerde de toenmalige burgemeester Michael Unterguggenberger een nieuwe lokale munt in en wist daarmee in zeer korte tijd de werkloosheid drastisch te verminderen. Het succes vond echter geen navolging omdat de regering van Oostenrijk, op advies van de nationale bank, verdere experimenten verbood.’

(bron: financieel.info.nu)

Gesell had het niet over rente, geld is volgens zijn visie niet iets waarmee je geld kunt verdienen. Prof. Dr. Margrit Kennedy die haar visie baseert op die van Silvio Gesell noemt rente tegennatuurlijk. Ze illustreert dit met het volgende voorbeeld :  ‘een munt met de tegenwaarde van 1 euro in het jaar 0 gestort op een spaarrekening met een samengestelde interest van slechts 2% heeft 2000 jaar later een astronomische waarde, gelijk aan die van 132 miljard ton goud.’

Conclusie

De crisis heeft, behalve dat het veel angst heeft gegenereerd, ook een ontstellend gebrek aan inzicht bij de financiële autoriteiten aangetoond  over wat geld is. De experimenten die worden uitgevoerd om de economie weer aan de praat te krijgen missen daarom hun doel. Er is een herziening nodig van geld en waarde. Het oude paradigma, waarin geld centraal staat in het economisch handelen, moet worden vervangen door een nieuw paradigma waarin de waarde die de mens produceert door goederen en diensten voort te brengen en niet te vergeten de mens zelf de kern vormt. Geld mag niet dominant zijn en schuld al helemaal niet. Als de autoriteiten het vertrouwen van de burgers zouden willen terugwinnen, dan moet het huidige financiële systeem zo snel mogelijk worden vervangen door een op het nieuwe paradigma gebaseerd stelsel.

© Ad Broere, econoom en vrijspreker

Bron

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard