*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Redenen waarom we ons verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde

1

ZeroHedge publiceerde een boeiend betoog over de redenen waarom we ons verzetten tegen de Nieuwe WereldOrde, de NWO. Hier volgt een vertaling van dat betoog.

“Talloze mensen … zullen de nieuwe wereldorde haten … en zullen sterven ertegen te protesteren.” – HG Wells, The New World Order (1940)

Gedurende ons leven en in onze cultuur, zijn we geconditioneerd te scharen rondom concepten van valse divisie. We worden geleid om te geloven dat Links en Rechts zijn gescheiden en opposanten zijn, maar het zijn eigenlijk twee takken van hetzelfde politieke-controlemechanisme. We worden geleid te geloven dat twee naties zoals de Verenigde Staten en Rusland geopolitieke vijanden zijn, terwijl het in feite twee marionet regeringen zijn onder de heerschappij van dezelfde internationale financiers. Tot slot, wordt ons verteld dat de internationale bankiers zelf een of andere manier gescheiden worden door grenzen en filosofieën, terwijl in de praktijk alle centrale banken verantwoording afleggen aan één zonderlinge autoriteit: de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) / Bank for International Settlements (BIS).

We worden onthaald met verhalen van voortdurende conflicten en verdeeldheid. Maar de waarheid is dat er maar één gevecht dat telt, maar één strijd die ooit toe deed: de strijd tussen die mensen die proberen om anderen te controleren en die mensen die gewoon met rust gelaten willen worden.

De “New World Order” is een concept niet gecreëerd in de hoofden van “samenzwering theoretici”, maar in de hoofden van degenen die proberen om anderen te controleren.Dit zijn de zelfbenoemde elite die zichzelf graag zien als groots gekwalificeerd om het lot van elke man, vrouw en kind vast te stellen ten koste van de individuele vrijheid en zelfbeschikking. Zulke elites zijn vaak heel open over hun globalistische intenties en ambities, net als auteur HG Wells, een socialistisch lid van de Fabian Society en vriend aan de internationalistische gevestigde orde die zijn blauwdruk voor wereldbestuur uiteenzette in het boek hierboven geciteerd. In dit artikel wil ik de aard van onze strijd tegen de elite onderzoeken, waarom hun theorieën over social engineering onlogisch zijn, ontoereikend zijn en, in veel gevallen, kwaadaardig en destructief zijn.

Het Grotere Goed

Ik heb altijd fascinerend gevonden dat terwijl elitairen en NWO-kampioenen voortdurend verkondigen dat moraliteit relatief is en dat het geweten niet inherent is, op een of andere manier zij degenen zijn die de juiste definitie bezitten van het “grotere goed.” Als “goed” in alle gevallen relatief is, zou dan niet het “grotere goed” ook geheel relatief zijn? Deze inconsistentie in hun redenering lijkt ze niet te stoppen de massa door propaganda of geweld te forceren om hun versie van beter weten te aanvaarden.

Zoals veel psychologen en antropologen (waaronder Carl Jung en Steven Pinker)  gedurende tientallen jaren van studie hebben bewezen, moreel kompas en geweten zijn niet louter producten van milieu; ze zijn aangeboren idealen buiten het domein van milieu-invloeden. Het grotere goed is door de meeste mensen inherent en intuïtief gevoeld. Of men luistert naar de stem van het geweten is aan het individu.

Het is geen toeval dat NWO elites uiteindelijk zichzelf tegenspreken door te beweren moraal zinloos is, terwijl ze uitspreken dat hun persoonlijke moraal zuiver is. Om macht over anderen te verkrijgen, moeten ze eerst leden van het publiek overtuigen dat ze leeg zijn vaten zijn zonder betekenis of richting. Zij moeten de massa’s overtuigen om hun innerlijke stem van het geweten te negeren. Alleen dan zal het publiek vrijheden opofferren om antwoorden antwoorden te kopen die ze niet echt nodig hebt van elites die niet echt ze hebben.

Collectivisme

Ik beweer niet te weten welke ideologie een perfecte samenleving zou maken, en ik weet zeker niet de exacte oplossingen die nodig zijn om er te komen. Wat ik wel weet, is echter dat niemand anders het weet. Wanneer iemand een podium neemt om aan te kondigen dat alleen hij de antwoorden heeft op problemen in de wereld, kan ik niet anders dan zijn motieven te verdenken. Zelden of nooit hoor ik deze mensen suggereren dat meer vrijheid en meer individualisme een betere toekomst zal maken. In tegenstelling, hun oplossing meebrengt altijd minder vrijheid met zich mee, meer controle, en meer kracht om de samenleving te vormen naar hun visie.

De utopie geboden door de machtselite bevat altijd een collectivistische mentaliteit die het individu zijn zelfbeschikking en onafhankelijkheid moet opgeven, zodat de groep kan overleven en gedijen. Het probleem is dat de maatschappij, cultuur of collectief niet kan bestaan ​​zonder de inzet en bijdragen van individuen. Daarom is de vrijheid en de welvaart van het individu veel belangrijker dan de veiligheid of zelfs het bestaan ​​van de groep.

De elites begrijpen dit feit, dat is waarom ze wel enige individualiteit reserveren (voor hun eigen kleine kring).

Ongeacht de gedaante gepresenteerd – of het socialisme, communisme, fascisme of een samensmelting van elk – het doel is altijd hetzelfde: het collectivisme en slavernij voor de massa en ongebreidelde vraatzucht voor de oligarchen.

De Filosofie van Kracht

Als uw idee van een betere samenleving een goede en rationele is, moet het niet nodig zijn om geweld te gebruiken om mensen het te laten accepteren. Alleen intrinsiek destructieve ideeën vereisen het gebruik van geweld om het publiek bang te maken om overeenstemming te verkrijgen. De NWO is een idee dat volledig is gebaseerd op kracht.

Globalisering is consequent aan ons verkocht als onderdeel van de natuurlijke progressie van de mensheid, maar dit “natuurlijke ontwikkeling” wordt altijd gevorderd door het gebruik van leugens, manipulatie, angst en geweld. Het NWO-concept is een van volledige centralisatie, een centralisatie die niet kan worden bereikt zonder het gebruik van terreur, want wie zou de oprichting van een kwaadaardige wereldmacht gezag steunen tenzij hij geterroriseerd werd dit te doen?

Het enige moreel aanvaardbaar gebruik van geweld is het gebruik van geweld om te verdedigen tegen aanvallen. Terwijl de NWO meedogenloos naar voren drukt zijn aanval op onze vrijheden, wij, de verdedigers, worden gelabeld met “gewelddadige extremisten” als we weigeren om rustig mee te gaan. De NWO-afhankelijkheid van kracht om haar waarden te bevorderen maakt het een inherent gebrekkig methodologie afgeleid van onwetendheid en psychopathie, in plaats van wijsheid en waarheid.

Oneerlijkheid Als Beleid

Net als bij het ​​gebruik van geweld, het gebruik van leugens om succes te bereiken vergiftigd automatisch het goed wat door iemands inspanningen bereikt kon worden. De elites schuiven deze logica vaak af door elkaar overtuigen dat er zoiets bestaat als een “nobele leugen” (zowel Saul Alinsky en Leo Strauss, de poortwachters van de valse links / rechts paradigma, bevorderde het gebruik van “nobele leugens”) en dat de massa’s moeten worden misleid, zodat we ze kunnen bedotten om te doen wat het beste is voor zichzelf en de wereld. Dit is natuurlijk een sociopatisch spel van zelfverheerlijking.

Leugens worden zelden of nooit gebruikt door mensen die het leven van andere mensen beter willen maken; leugens worden gebruikt door mensen die hun eigen leven verbeteren ten koste van anderen. Voeg daarbij de egomaniakale bewering dat de elites liegen voor “onze eigen bestwil” als ze eigenlijk alleen uit zijn om hun eigen macht te vergroten, en wat je krijgt is een stereotype gewelddadige relatie op een wereldwijde schaal.

Methodologieën die legitieme voordelen hebben voor de mensheid zoeken doelbewust de waarheid en hoeven niet te verbergen achter een sluier van desinformatie en misleiding. Als een methodologie geheimhouding vereist, occultisme en bedrog om zich te vestigen in een cultuur, dan is het zeer waarschijnlijk een negatieve invloed op die cultuur, niet een positieve.

De Handen Van Enkelen

Waarom moet de mensheid überhaupt een selecte elite hebben? Welk doel dient deze oligarchie echt? Is gecentraliseerde macht echt zo efficiënt en praktisch als het  geschilderd is te zijn? Of is het eigenlijk een belemmering voor de mensheid en een obstakel in onze zoektocht naar ons betere zelf? Kampioenen van het NU beweren dat mondiaal bestuur onvermijdelijk is en dat de soevereiniteit in welke vorm de oorzaak is van al onze kwalen. Maar ik vind als ik terugkijk naar de finesses van de geschiedenis (de punten die ze je niet leren in schoolboeken), de ware oorzaak van de meeste kwalen in de wereld duidelijk is het bestaan ​​van elitaire groepen.

Het “rendement” van centralisatie is alleen voor diegene aan de top van de piramide, want het staat in het algemeen op een groot doolhof van ondoordringbare bureaucratie. Dat moet het ook wel. Geen hyper-gecondenseerde gezagsstructuur kan overleven als de burgerij er niet van afhankelijk wordt gemaakt. Centralisatie maakt het leven moeilijker voor iedereen door het verwijderen van ons vermogen om te voorzien in onze eigen essenties en onze eigen keuzes te maken. Dat wil zeggen, centralisatie verwijdert alle alternatieve opties uit het systeem, totdat de enige gemakkelijke weg overblijft is om te buigen voor de gevestigde orde.

Ik heb nog nooit een solide voorbeeld gezien van centralisatie van de macht die leidde tot een betere samenleving of gelukkiger mensen. Ik ben ook nog nooit tegengekomen een selecte groep van leiders intelligent en barmhartig genoeg om toezicht te houden en op microniveau de ingewikkelde werking te beheren van het geheel van de Aarde. Er is geen gebruik voor de elite, dus we moeten ons afvragen waarom zijn ze er?

De Tegengestelde Mening

Ruziën over wat moet worden gedaan met de toestand van de wereld is een vruchteloze poging tot men bedenkt wat gedaan moet worden met de toestand van zijn eigen leven. Zolang men wordt getroffen door vooringenomenheid, egoïstisch verlangen en gebrek aan bewustzijn, zullen ze nooit in staat zijn om te bepalen wat het beste is voor andere mensen. De tegengestelde filosofie aan de NWO, de filosofie van de Vrijheid Beweging, houdt dat niemand het recht heeft om zijn bijzondere versie van een perfecte samenleving iemand anders op te leggen. Zodra iemand dit doet, heeft hij een zware aanval op de individuele vrijheid begaan – een aanval die moet worden beantwoord.

Ons antwoord is simpelweg dat de mensen die anderen willen beheersen van posities van controle moet worden verwijderd en dat de mensen die met rust gelaten willen worden gewoon met rust gelaten worden. Associatie en deelname moet altijd vrijwillig zijn; anders verliest de maatschappij waarde. Dit is niet anarchie in de zin dat gevolg wordt verwijderd. Integendeel, de rechten van het individu worden voorop geplaatst; en de vrijheden van de ene voorrang op de steeds dampvormige eisen van één of andere abstracte groep.

Het meest voorkomende retort voor dit principe van de waardering van de individuele over collectieve angst is dat “iemand” moeten toepassen en handhaven een structuur van wet en verantwoording, anders zal de maatschappij “uit elkaar vallen” in een draaikolk van waanzin en chaos. En misschien is dat wel waar, echter zelfbestuur heeft nooit mogen bestaan ​​in de geschiedenis van de mens, zonder directe inmenging van elitaire groepen, dus niemand weet echt zeker wat er zou gebeuren.

Afschaffing openlijke controle van de regering, echter betekent niet dat we niet weg met de “wet”. De natuurlijke wetten, zoals met een geweten, bestaat in onze biologische en spirituele wezen, en vereist geen centrale autoriteit om te worden gedefinieerd. De natuurlijke wetten vervangen de wetten van de mens. In feite zijn de enige door de mens gemaakte wetten die het waard zijn te volgen afgeleid van de natuurlijke wetten. De primaire stelling van de natuurwetten is dat niemand het recht heeft om te belemmeren of beperken de inherente vrijheid van andere individuen, zolang zij ook de natuurlijke wetten respecteren. Het moment dat een persoon schend de aangeboren rechten van een ander, heeft hij een overtreding tegen de natuurwet begaan. Zijn overtredingen tegen overheidsgezag zijn ondergeschikt, zo niet betekenisloos. Wanneer men het onaantastbare bestaan ​​en de superioriteit begrijpt van de natuurwetten, ontdekt hij al snel hoe triviaal regeringen werkelijk zijn.

De enige reden voor een regering te bestaan ​​is om de individuele vrijheid te beschermen. Punt. De oorspronkelijke bedoeling van de Amerikaanse Founding Fathers was om een ​​natie te vestigen die dit ideaal bevorderde. Wanneer de overheid of oligarchie buiten de grenzen van dit mandaat stappen, verstrekt het niet de dienst waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen; en moet het worden ontmanteld. Helaas, het is een universele regel dat compromisloze tirannie vaak geconfronteerd moet worden met compromisloze revolutie.

Wanneer er een nieuw systeem ontstaat dat de oude kannibaliseert, onze toekomst onderwerpt, gebruik maakt van agressie tegen ons en onze grondbeginselen verminkt in de naam van willekeurige vooruitgang, dat nieuwe systeem moet worden getrotseerd en uiteindelijk vernietigd. De NWO ideologie vertegenwoordigt een van de meest flagrante misdaden tegen de mensheid van alle tijden, die zich voordoet in travestie als onze grootste hoop. Het is gebaseerd, fundamenteel, op alles wat het leven voor de gewone man verschrikkelijk maakt en alles waar onze inherente geweten tegen strijdt.

We zouden veel beter gediend als soort als we onze rug volledig naar de NWO draaienen snel in de tegenovergestelde richting bewegen. Stel je voor hoe de toekomst eruit zou zien als er geen controleurs, geen staatisten, geen despoten en geen filosoof koningen waren. Stel je een toekomst waar mensen respecteren de natuurlijke geboren rechten van anderen. Stel je een toekomst voor waar mensen irrationele angsten niet worden toegestaan ​​om andermans vrijheden te remmen. Stel je een toekomst waarbij interacties tussen burgers en overheid zeldzaam of niet bestaand zijn. Stel je voor dat we onze dagen kunnen leven in vrede, onafhankelijk kunnen bouwen aan ons eigen lot, waarin onze successen en mislukkingen onze eigen zijn, in plaats van het eigendom van het collectief. Het is misschien niet een perfecte wereld, of een utopie, maar ik vermoed dat het een veel betere plekzou zijn dan waar we vandaag de dag in leven.


Tot zover de vertaling van het artikel van Zerohedge. Dit artikel werd geschreven door en voor Zerohedge.com. Voor de goede orde, LLE roept niet op tot geweld maar wel tot herbezinning over de plannen en activiteiten van de overheid en de rol die de EU speelt om de bevolking te ontdoen van inspraak, en onwetend op afstand te houden. Het motto van de EU lijkt: Hoe verder de bevolking wordt verwijderd van de totale heerschappij over hen, hoe beter. En de Nederlandse overheid faciliteert hierin maar al te gewillig. Rutte en co gaan de problemen in de samenleving niet voor je oplossen, ze zijn vaker dan niet juist onderdeel van het probleem. Wanneer voldoende mensen dit realiseren kunnen we actie nemen om het onrecht te corrigeren.

Bron

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard