*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Shekinah Rose / De Blauwe Straal – Moeder Mary en UFO’s – 12 Augustus 2015

0

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.

Het Sterrenzaden Pad van Ascentie van de Geascendeerde Meesters en de Galactische Erfenis 13

Velen van jullie, de Sterrenzaden en de Blauwe Stralen, zijn verbonden met de Geascendeerde Meesters, de Galactische Wezens en Sterrensystemen die deel uit maken van jullie ontwaking doorheen jullie evoluerende reis van ascentie. Afhankelijk van de stralen van Creatie, zullen sterrensystemen en geestelijke rijken waardoorheen je kwam, bepalen wanneer deze wegwijzers en geascendeerde meester leraren in je leven zullen arriveren. Zij zijn voor jou voorbestemd om herenigd te worden in jouw gebied van bewustzijn voor de grotere uitbreiding van wie je bent.

De planetaire ascentie zet jullie DNA tot ontwaking aan voor jullie uitbreidende begrip van het multidimensionale en interdimensionale zelf, de rijken en de verbinding met de planeten en het zonnesysteem. Het geeft jullie een grotere capaciteit van besef om op een onvertelde geschiedenis van de mensheid, de kosmos, de sterrenzaden en ET’s in te tappen, voorbij wat jullie geleerd werd in jullie systemen en constructies op deze planeet. Terwijl jullie doorgaan met de voortgang van het verhogen van jullie frequentie, doet jullie galactische en kosmische besef dat aldus ook. Deze ontwakingen en intuïtieve inzichten worden onder jullie aandacht gebracht door de ascentie van jullie ziel om Universele Bewustzijn Scheppers van Eenheid te zijn. 444

Hier zijn enige visuele historische markering’ schilderijen die bij mogen dragen aan jullie groeiende her/erkenning van jullie interdimensionale verbindingen op de planeet. Jullie ascentie door de toegangspoort van de Geascendeerde Meesters kan jullie jullie galactische erfenis laten zien van het uitbreidende eenheidsgebied dat altijd deel uitgemaakt heeft van de mensheid en van wie jullie zijn. 11:11

Moeder Mary en Licht Stralen vanuit een UFO Disc

wuJUpExWQmI4tyqCuBhgng

Hier heb je een schilderij dat in de Nationale Gallerij, in Londen, hangt: “The Annunciation” door Carlo Crivelli, 1486. Een lichtstraal vanuit een UFO gevormde disk stroomt in/naar Mary’s hoofd.

Wordt Mary wakker gemaakt in haar Pijnappel en Kroonchakra, downloads ontvangend vanuit de andere zijde, de hogere rijken en interdimensionale gebieden?

Gedurende die tijdsperiode, werden schilderijen van Christus, de engelen en heiligen afgebeeld met halo’s rondom hun hoofden. Laten deze halo’s een echt fenomeen zien van wat nu bekend is als het Lichtlichaam en de Lichtquotiënt God-essenties en meer DNA strengen verbinding? 333

De Sterwezens en Lichtwerkers kennen van nature het belang van het verhogen van hun vibrationale frequentie. Het intuïtief van de ziel gidst je bewust om je lichamelijke voertuig te laten ontwaken, welke een sterrenpoort is naar de hogere en interdimensionale rijken. Wanneer de kroonchakra ontwaakt is, kan het deze verlichting en heruitlijning naar het uitgebreide universum brengen. Je ascentiereis is een ontwaakte boodschap voor het universum dat energetische snelwegen opent naar de hogere rijken die de sluiers van de illusie optillen.

Je zult het engelachtige wezen ook hier in het plaatje zien. Dit engelachtige rijk maakt deel uit van de geschiedenis van de mensheid, en wordt op nieuwe manieren geopenbaard van wie je bent, en velen van de sterrenzaden ontwaken jegens hun engelachtige menselijke DNA en goddelijk potentieel – de goddelijke originele blauwdruk.

ckbrftKgBM797LCiLj6aqA

 

Moeder Mary met een UFO

Hier is een ander plaatje van Moeder Mary en een UFO: “The Madonna met Saint Giovannino”, geschilderd in de 15de eeuw, artiest onbekend. Dit zeer beroemde schilderij heeft branden en oorlogen en de test van de tijd overleefd. In de lagere sectie kan je een man en zijn hond zien waar zij beide schijnbaar naar boven naar een UFO kijken. Dit schilderij kan gevonden worden als een deel van de Loeser collectie in The Palazzo Vecchio, het stadhuis van Florence, Italië.

qaPnTrRN83GI6oyFIXRwBg

 

The Virgin Annunciate / Carlo Crivelli: 1430-1495: Italian: Tempra on poplar: Städel Museum: Frankfurt, Germany.

Wie is Moeder Mary?

Dit kan afhankelijk zijn van welke religie, waar je in de wereld leeft/woont en hoe je groot gebracht werd. Voor velen op de planeet, wordt Moeder Mary, vanuit het Christelijke perspectief, beschouwd religieus te zijn en is de Moeder van Jezus Christus. Moeder Mary is ook de vrouw van Joseph en werd gekend als vele titels, inclusief de Gezegende Maagd Mary, Koningin van de Hemel, Koningin van de Engelen en Gezegende Moeder.

Moeder Mary heeft een zeer geliefde plaats in vele harten ongeacht hun religie en de manier waarop zij opgevoed werden, want zij is verschenen aan mensen van alle religies, alle leeftijden en achtergronden, over de gehele wereld.

Moeder Mary, een Geascendeerde Meester van het Hogere Hart en Wonderen van Liefde

Velen herkennen Moeder Mary als een geascendeerde meester van het heilige hart, het hogere hart, en dat wonderen overvloedig aanwezig zijn door Liefde, transformatie van het sterrenpoort portaal van het hart. Zij kan herkend worden als de beproeving van de tijd transcenderend, als het opnieuw tevoorschijn komen van het heilige goddelijke vrouwelijke – de Universele Moeder. 13

Ascentie doorheen het Supernatuurlijke en de Buitenaardse Reis van de Geascendeerde Meesters.

Jullie ontwaking van jullie ascentie zou impliceren geascendeerd te zijn als in, een geascendeerde meester van de openbaringen van de oude wijsheid. De geascendeerde meesters hun levens zouden gezien kunnen worden als supernatuurlijk en buitenaards en kan ook herkend worden als multidimensionale en interdimensionale verbindingen met het uitgebreide gebied van het Universele Bewustzijn.

De Sterrenzaden, Blauwe Stralen en Lichtwerkers, die hoogst geëvolueerde zielen zijn, ontwaken opnieuw door een krachtige geestelijk gecodeerde kracht met te weten hoe het spirituele Licht vanuit de hogere gebieden te ontvangen. Dit brengt jou je hogere wil, bevrijding, het uitbreiden van je bewustzijn en verhogen van je vibrationale frequentie, zoals velen van jullie doen via de toegangspoort van het hart. 33

Supermenselijke Bekwaamheden zijn het Sluimerende DNA

Sterrenzaad, Nieuwe Voorloper en Blauwe Straal, de Geascendeerde Meesters kunnen je laten zien hoe de navolgingen van deze oude wijsheid te zijn, meesterschap te verkrijgen over je levenslessen en goddelijke natuur. Weten dat deze kwaliteiten binnenin je bestaan en voor de mensheid van deze schijnbare supermenselijke bekwaamheden is het sluimerende DNA, de goddelijke originele blauwdruk dat de roeping van de stergeborene om te herontdekken is. 13

Jullie Galactische Erfenis Ontwaking via de Geascendeerde Meesters 10:10

Jullie oude cellulaire herinneringen herstellen de grootsere resonanties dat jullie van de sterren zijn, uitbreidende kennis van jullie galactische erfenis. Dit is een essentieel deel in het voorbij de beperkingen te geraken die onderwezen werden of hier op de planeet bekend zijn. Jullie hogere hart en geest herinneren zich een uitgebreide expressie die inclusief en niet beperkend is, die jullie spirit bevrijdt in jullie ascentie naar heelheid in het verenigde gebied, hetgeen altijd een deel van de mensheid en wie jullie zijn geweest is, om geascendeerde galactische burgers van het Universum te zijn. 11:11

De Blauwe Straal Wezens en de Moeder Frequentie

De Blauwe Stralen, die ultra gevoelige empaat sterwezens zijn, hebben een speciale verbinding met het heilige goddelijke vrouwelijke en de Blauwe Straal Orb Wezens en de Codes van Creatie. Aangezien dit één van hun voornaamste verbindingen is, is hun ascentie doorheen de manier van de Frequentie van de Moeder. De Blauwe Stralen hun Super Empathische natuur en intuïtieve lichaamsresonantie is een aspect van de sluimerende DNA Codes van de frequentie van de Moeder die geactiveerd worden om te verenigen en toegang te creëren tot andere intelligente levenskrachten die nodig zijn om de Aarde en de mensheid te ondersteunen.

Shekina Rose, Licht Stralen van Galactisch en Interdimensionaal Contact

Shekina Rose werd als een bewust sterwezen, een blauwe straal engelachtige geboren, en heeft ontwakingen en hogere rijk downloads en DNA opwaarderingen doorheen haar leven gehad. Eén van deze ontwakingen was de aankomst van haar sterrenfamilie, die haar begeleiden naar een lange periode van zuivering en genezing van haar lichaam, bewustzijn en geest. Haar sterrenfamilie bevestigde dat zij een sterwezen en voorspelling van de toekomst was. Deze interdimensionale verbinding deed zich voor toen zij jong was en voordat zij wat voor informatie dan ook had over dergelijke dingen, zij wist echter altijd dat zij van de sterren was, en verlangde naar huis te gaan en haar echte familie te vinden. Een andere download ontwaakte ogenblikkelijk haar DNA resonanties aangaande de Blauwe Straal informatie als tot hoe zij doorkwam naar deze planeet, en zij werd toen het kanaal van deze stroom van informatie.

imag076 adb8fe_ae297161c1924d79b3a60f86eb7daeb6.jpg_srz_p_509_681_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz adb8fe_983a31d36ae44cde947e42e7ac97295d.jpg_srz_p_594_609_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz 5

 

Pictures of Shekina Rose from the Cathedral Rock Vortex, Sedona AZ.

Deze Licht Straal stralen die jullie op de foto’s van Shekina zien zijn merendeels afkomstig vanuit een bron van Licht en zijn op haar hoofd gericht. Op de andere beelden, zien jullie bewust contact vanuit andere rijken die omlaag komen naar Shekina haar hand. Deze schijnbare supernatuurlijk en buitenaardse visuele waarnemingen en ET contact zijn de ontwaking en waarheid van de erfenis van Lichtwerkers en Sterwezens. Het is jullie werkelijke aard om met de andere rijke te communiceren, met telepathie, telekinese, psychokinese, interdimensionaal reizen en tijdreizen, volledig toegang hebbend tot jullie cellulaire geheugen en God DNA bekwaamheden.

Deze ontwakingen doen zich voor bij duizenden op duizenden Lichtwerkers, Blauwe Stralen en Sterrenzaden, op andere manieren, over de gehele wereld heen; het is doorheen de matrix kijken, het optillen van de sluiers, op manieren die zichtbaar en herkenbaar in jullie fysieke werkelijkheid zijn.

Deze zichtbare en herkenbare interdimensionale en hoger vlak activiteiten zijn signalen in jullie wereld en een enorme zegen en enorm teken van de verschuiving van het paradigma en van jullie ascentie, wat jullie in jullie hart kennen als de Nieuwe Aarde. 13

Jullie zien de zichtbaarheid van de grootsere relaties en het grotere plaatje van jullie en de onderlinge verbindingen van jullie oude galactische geschiedenis, en dat jullie/jij, Lichtdrager, Blauwe Straal Sterzaad het verschil gemaakt hebben, zelfs als de rest van de wereld er geen idee van heeft. Het universum ziet jullie, en Thuis roept jullie op om jullie plaats in de kosmos te weten, en dat jullie de Universele Galactische Gemeenschap van Licht zijn. Deze waarnemingen en nieuwe manieren van wisselwerken zullen zelfs spoedig meer duidelijk en echt in jullie wereld worden. 333

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright ©  by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com – Permission is granted to copy and redistribute this article and videos on the condition that the URL www.shekinaspeaks.com is included as the resource and that it is distributed freely and on a non-commercial basis. E-mail: [email protected]

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard