*** BELANGRIJKE MEDEDELING ***


Met de extreem toenemende censuur op Facebook, Twitter en de andere Big Tech Social media platformen hebben wij besloten zelf het heft in handen te nemen!
Wilt u wel alle mogelijkheden van Facebook maar niet de manipulatie en censuur?
Kom dan naar URUBIN SOCIAL ons eigen social netwerk zonder censuur, data verzameling of andere manipulatie alleen Social Media zoals deze hoort te zijn


Suzanne Lie PhD – Het Vertalen van de Licht Taal ~ Godinnen Ascenderen Gaia – 12 Oktober 2015

0

Dierbare lezers,

Ik was een samengestelde afbeelding aan het maken om te gebruiken voor onze aankomende Godin Webinar, en ik besefte dat de afbeelding een Licht Taal boodschap was. Ik had net het channelen van de Arcturianen voor een klas aangaande het “Lezen van de Licht Taal” beëindigd en besefte dat ik enige vaardigheden geleerd/herinnerd had voor het lezen van de Licht Taal dat ik me nog niet eerder herinnerd had.

Toen ik de verborgen informatie in deze afbeelding zag, hetgeen een samenstelling van vele andere plaatjes is welke ik gevonden en bij elkaar geplaatst had, besefte ik dat door dit te creëren ik onbewust (of superbewust) een Licht Taal boodschap ontvangen had vanuit de hogere dimensies.

Toen ik automatisch de afbeelding “Godinnen Ascenderen Gaia” betitelde, besefte ik dat er een grote hoeveelheid aan informatie ingebed was in de afbeelding. Mijn PhD was gebaseerd op de integratie van de rechter en linker hemisferen van het brein om de communicatie met anderen en met ons ZELF te verbeteren. Vandaar dat, ik besefte dat ik een boodschap gestuurd had vanuit mijn rechter brein/creatief naar mijn linker brein/dagelijkse leven.

Ik wens om mijn proces te delen van “het creëren van één afbeelding van vele andere afbeeldingen” en dan de boodschap te lezen die mijn eigen Hogere Zelf me tijdens dat proces vertelde. Het schijnt dat ik in de lagere rechter hoek moet beginnen, wat in feite het laatste plaatje was dat ik aan de samenstelling toevoegde.

Derhalve, is mijn eerste boodschap die ik van mijn hogere bewustzijn hoor:

“Laat alsjeblieft de ‘gewoonte van opeenvolging” los terwijl de Licht Taal gelezen wordt. Licht Taal is niet gebonden aan 3D tijd, wat de fundering is van het derde dimensionale concept van “tijd”.

Ook, herinner je dat je instinctief de afbeelding “Godinnen Ascenderen Gaia” betitelde, wat het thema is voor deze Licht Taal boodschap.”

 

Op de hoek van de rechterkant, is de boodschap dat er een groot portaal is, alsook talrijke kleine portalen, die zich op de Aarde openen. De afbeelding laat niet zien waar dit portaal gelokaliseerd is, aangezien je geen enkele landmarkeringen eronder kunt zien.

(In werkelijkheid, is deze afbeelding van een orkaan, maar dat besefte ik niet totdat ik het concept van een portaal onderzocht. Denk er alsjeblieft aan, dat wanneer de Licht Taal gelezen wordt, er geen vergissingen of toevalligheden zijn. In plaats daarvan, moeten we het proces vertrouwen van het volgen van het stromen van ons bewustzijn.)

In feite, lijkt het dat het portaal in de lucht is, feitelijk de atmosfeer. Deze portalen zijn, aangezien er vele zijn, interdimensionale portalen die door Gaia’s atmosfeer reizen in in/naar de kern van de Aarde.

Interdimensionale portalen zijn gevuld met de instroom van gamma golven, torsie golven, en multidimensionale gedachtevormen gevuld met informatie van onze Galactische en Hemelse Familie, Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur van transmutatie.

De portalen openen zich in Gaia’s hoogste atmosfeer en reizen omlaag in/naar de kern van de planeet. Wij, de ontwaakten op Gaia’s oppervlakte, kunnen aanzienlijk dit proces van informatie omlaag helpen door bewust te focussen op de niveaus van de atmosfeer – beginnend met het hoogste niveau om de essentie van die “transmissie” te vangen, zoals de Arcturianen zouden zeggen.

Daarom, heb ik de namen voor en een korte informatie gegeven over elke frequentie van Gaia’s atmosfeer. Je zult met het verste/hoogste atmosferische niveau beginnen om je transmissie te ontvangen, dan die informatie omlaag doorheen Gaia’s atmosfeer trekken, niveau-na-niveau en in/naar Haar kern.

Om ons proces te beginnen van het geschenk op te vangen van ons Hogere ZELF en het in de kern van Gaia te aarden:

BREIDEN WIJ ONS BEWUSTZIJN UIT IN/NAAR DE:

Exosfeer – Atmosfeerachtige Volume

De exosfeer is een dunne, atmosfeerachtige volume die een planetair lichaam omringt waar moleculen zwaartekracht gebonden zijn door dat lichaam, maar waar de dichtheid te laag voor hen is om zich als een gas te gedragen door met elkaar in botsing te komen.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Ionosfeer – De Bovenste Atmosfeer

De bovenste atmosfeer van de Aarde, van ongeveer 60 km (37mi) tot 1,000 km (620mi) hoogte, en omvat de thermosfeer en delen van de mesosfeer en exosfeer. Het is aanzienlijk omdat het geïoniseerd is door zonnestraling. Het speelt een belangrijk rol in de atmosferische elektriciteit en vormen de binnenste rand van de magnetosfeer.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Mesosfeer – Derde Niveau Atmosfeer

In de mesosfeer gaat de temperatuur omlaag als de hoogste toeneemt en verwijdt vanaf ongeveer 20-50 mijlen (32-80 Km) boven het oppervlak van de Aarde.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Stratosfeer – Tweede Niveau Atmosfeer

De tweede belangrijke laag in temperatuur, met warmere lagen hogerop en koudere lagen verder omlaag. Dit is in tegenstelling tot de troposfeer nabij het oppervlak van de Aarde, welke hogerop kouder is en warmer verder omlaag.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Troposfeer – De Laagste Atmosfeer

De troposfeer is het laagste gedeelte van de atmosfeer van de Aarde. Het omvat ongeveer 75% van de atmosfeer diens massa en 99% van diens water verdampt en verstuift. De algemene diepte van de troposfeer is ongeveer 17 km (11 mi) in de middelste hoogtes.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Biosfeer – De Ecosystemen

De biosfeer is de globale som van alle ecosystemen. Het kan ook genoemd worden als de zone van het leven op Aarde, een gesloten systeem (apart van zonne en komische uitstraling en hitte van de binnenkant van de Aarde), en grotendeels zelfregulerend.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Hydrosfeer – Water

De hydrosfeer in de fysieke geografie omschrijft de gecombineerde massa van water gevonden op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Via de Verenigde Naties wereld opslag van waterbronnen, wordt geschat dat er 1386 miljoen kubieke kilometers van water op Aarde zijn.

WIJ VANGEN ONS BEWUSTZIJN IN DE:

Lithosfeer – Funderingen

Een lithosfeer is de stijve, aller-buitenste schelp van een buitenaards-type planeet of natuurlijke satelliet die gedefinieerd is door diens stijve mechanische eigendommen. Op Aarde, stelt het de korst samen en het gedeelte van de bovenste mantel dat zich elastisch gedraagt op tijdschalen van duizenden aan jaren of groter.

Exosfeer

Ionosfeer

Mesosfeer

Stratosfeer

Troposfeer

Biosfeer

Hydrosfeer

Lithosfeer

En in/naar de planetaire kern

core

Meer Licht Taal

GoddessAscendingEarth

Een groot Hemels Godin Wezen overlicht het portaal/de orkaan aan de onderste linkerkant van de afbeelding, die met de planeet Aarde net boven haar hand jongleert. Aan de linkerkant zien wij een meer menselijk ogend Godin Wezen die dat visioen van de Aarde lijkt te hebben geaccepteerd en het ingekapseld heeft binnenin een gouden Merkaba.

Deze Merkaba schijnt te dienen als Gaia’s “Voertuig naar de Goden”. Echter, dit voertuig/deze Merkaba reist nergens naartoe. In plaats daarvan, rust de Merkaba, met de Aarde binnenin, op of in het meer fysieke, Derde Oog van de Godin.

Ik interpreteer die lichtboodschap te zijn dat wij, de Godin voor Gaia, wat voor geslacht van het Aarde voertuig dan ook dat zij dragen, dat er een beroep op ons gedaan wordt om ons eigen Derde Oog te gebruiken om “Gaia omringd te zien door een Merkaba, Haar Voertuig naar Huis naar de Hogere dimensies.”

De term godin is niet gebaseerd op geslacht, maar op de dienstverlening aan Moeder Aarde. De afbeelding van de Godin aan de linkerzijde van de afbeelding heeft het gezicht van de fysieke Godin zonder een lichaam, wat ik interpreteer als:

Het is de staat van bewustzijn dat ons toestaat om de Aarde omringd door Haar Merkaba waar te nemen dat het meest belangrijk is. Met andere woorden, het is niet gewoon wat wij zullen DOEN, maar wat wij visualiseren, denken, voelen en waaraan wij ons bewustzijn kalibreren, dat belangrijk is.

Wanneer wij eenmaal ons bewustzijn kalibreren om ons Derde Oog te openen, kunnen wij gemakkelijker en completer Gaia’s proces van te transmuteren in/naar de Nieuwe Aarde gewaarworden. Met het portaal van ons Derde Oog geopend, zullen wij in staat zijn om door te gaan met ons proces van het handhaven van onze persoonlijke “open corridor” naar de hogere dimensies waardoorheen wij kunnen verbinden met de hogere frequenties van Gaia’s atmosfeer.

Ons voorstellingsvermogen gebruikend om een geopend portaal waar te nemen vanuit Gaia’s Exosfeer en omlaag in/naar Haar planetaire kern. Op deze manier, worden wij de stilheid van het “oog van de orkaan” terwijl de werkelijkheid om ons heen geteisterd wordt door de winden van verandering.

Om samen te vatten,

– Als wij ons VOOR KUNNEN STELLEN, wat de vijfde dimensionale gedachte is, het beeld handhavend van Gaia’s ascentie op de “desktop” van ons Derde Oog…

– Kan ons Hogere Zelf, bovenste rechterkant van de afbeelding, ons…

– De fysieke expressie sturen van de mensheid aan de linkerzijde van de afbeelding…

– Het geschenk van de waarnemingen van de Nieuwe Aarde welke…

– Wij waar kunnen nemen door het beeld van Gaia in Haar Merkaba in onze Derde Oog vast te houden.

– Op deze manier, is ons Derde Oog gekalibreerd aan de Nieuwe Aarde zodat wij gemakkelijker de hogere dimensionale werkelijkheden waar kunnen nemen…

– En dat wij het sturen van hun hogere Licht doorheen Gaia’s portalen en in/naar Haar Kern verhogen.

Het plaatje aan de onderste rechterkant dat ik een “portaal” genoemd heb is in feite een afbeelding van een orkaan. Daarom, ging ik op zoek om enige wetenschappelijke informatie te vinden over hoe orkanen portalen werden.

Hurrican

Orkanen (zoals in het bovenste plaatje) als portalen:

September 12,2003—Orkaan Isabel

http://www.truth-revelations.com/index.php/geometry/168-the-holy-grail-of-science/

“Er is een groeiend aantal van kwantum natuurkundigen die ontdekken wat Einstein en Schrödinger al aannamen; de natuurkunde mag de gehele tijd op het verkeerde spoor gezeten hebben, misleid door het idee dat de materiële wereld uit afgescheiden solide deeltjes bestaat!

Zij suggereren nu dat wij in een golf-gebaseerd universum leven. Materie is eenvoudig het centrale punt van een vibratie in een energie zee genaamd de Ether. Wilcock en Hoagland theoretiseren in hun hyper-dimensionale natuurkunde dat categorie 4 en 5 orkanen een interdimensionale toegangspoort openen met een hogere dimensie die Etherische energie toestaat te stromen in/naar onze fysieke dimensie.

Deze etherische energie in de vorm van torsie golven, creëert staande golven, wat de verklaring is voor de waargenomen pentagonale en hexagonale patronen in het oog van de orkaan. Wilcock en Hoagland geloven dat orkanen zich niet alleen voeden aan de conventionele convectie stromingen veroorzaakt door de warme oceaan wateren en koudere lucht daarboven, maar ook anti-zwaartekracht effecten ervaren in hun trechters als een resultaat van de torsie golven.”

Als een resultaat worden de wolken die het pentagram aan de top van de orkaan vormen veel hoger in de lucht opgetild dan normaal en kan in het oog van de orkaan waargenomen worden.

Herinner alsjeblieft, deze taak van Gaia te helpen

Is in jullie handen.

hands

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Geplaatst door Cobie de Haan op 10/14/2015 07:23:00 p.m.

Dit e-mailen Dit bloggen!Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op Pinterest

Labels: De Arcturianen – Mytre en de Arcturianen via Dr. Suzanne Lie

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Indien u dit artikel nuttig, leerzaam of leuk vond, overweeg dan ons te steunen met een kleine donatie

Doneer met sofort Doneer met Bancontact Doneer met iDeal Doneer met credit card


ReageerLees ReactiesVolg OnsSteun ons

Altijd het laatste onafhankelijke nieuws lezen?

Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55 Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen! 

Comments are closed.


 Ook Interessant:

ad1-png

Hoe verhelp je Acne, eczeem en andere huidproblemen op een natuurlijke wijze

Miljoenen mensen, kampen met huidproblemen als acne, eczeem, rosacea, en de beschikbare over de toonbank middelen die je kunt kopen via drogisterij en apotheek, maar [Lees Verder]

ad2-png
Neusholte problemen natuurlijk oplossen
Onze neus krijgt heel wat te verduren. Verstoppingen bij verkoudheid, of juist een loopneus. Ook zaken als hooikoorts zorgen voor neusproblemen en de middelen [Lees Verder...]
ad3-png
Last van migraine? Zo kom je er op natuurlijke wijze van af!
Al zo lang als ik mij kan herinneren heb ik last van migraine, en wat ik ook probeerde, niets hielp, ook de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet. [Lees Verder...]

Beste lezer,

Mijn welgemeende excuses dat ik u op deze ruwe wijze moet lastig vallen maar dit bericht is belangrijk en moet door iedereen worden gezien. Zoals u wellicht weet is door Corona, Covid19 of hoe u het beestje ook maar wilt noemen de advertentiemarkt volledig ingestort en niet langer toereikend om de kosten voor het onderhouden van deze website te dekken. In feite zijn de inkomsten uit advertenties tot onder de 20% gedaald zoals verwacht.
Daarom zijn wij genoodzaakt over te stappen op een community driven model waarbij we aangewezen zijn op donaties en giften van onze lezers. We hebben maandelijks meer dan genoeg lezers dat wanneer deze maandelijks 1 euro zouden doneren alles probleemloos zou kunnen draaien.

Helaas doneert er op dit moment minder dan 1% en kunnen wij deze buffer op deze wijze nog niet opbouwen.
Ik wil daarom een dringend beroep op u doen indien u net als wij het belang inziet van websites als de onze om een kleine donatie te doen. Alles helpt en zijn wij blij mee. Hiermee steunt u gelijk al onze projecten waarmee wij ons inzetten voor bewustwording en strijden tegen censuur. 

Doneer via PaypalDoneer via iDeal/Creditcard