Fact Checked

UFO’s bij O’Hare International Airport, Chicago

0

Diverse getuigen zijn op 13 februari jongstleden getuige geweest van pulserende UFO’s nabij O’Hare International Airport, ten noordwesten van Chicago.

De lichtende objecten hangen stil in de lucht en lijken een soort show op te voeren. Een getuige merkt op dat de objecten op een bepaald moment beginnen te pulseren.

Tussen de lichten door zagen de getuigen af en toe vliegtuigen, zodat deze mogelijkheid kon worden uitgesloten. De lichten werden oorspronkelijk rond 19:50 uur lokale tijd ontdekt, op een plaats waar normaal geen lichten in de lucht te zien horen te zijn.

De getuigen in de eerste video hebben meer dan 20 minuten lang gefilmd in Bloomingdale, Illinois en knipten de belangrijkste beelden eruit. Rond 22:30 uur kwamen ze nog eens terug om te filmen, maar toen waren de lichten verdwenen.

Zoals vaker geeft de video niet exact weer hoe helder de lichten waren, omdat enige kwaliteit verloren is gegaan bij het overzetten van de bestanden. Merk op dat de tijd in de video een uur voor loopt.

Een andere getuige heeft op dezelfde avond melding gemaakt van een UFO bij DuPage Airport. Het object was niet op de radar te zien en volgde een lijnvliegtuig.

Een tweede video van de gebeurtenis toont de objecten vanuit een andere locatie. Ook hier een melding dat de lichten in werkelijkheid veel duidelijker te zien waren.

Deze video is opgenomen rond 18:00 uur lokale tijd, ook op 13 februari 2011. De getuige informeert dat de objecten tot 20:30-21:00 uur lokale tijd in de richting van O’Hare International Airport bleven hangen.

Weer een andere getuige maakte melding van het verschijnsel bij het Mutual UFO Network (MUFON) en dit verslag komt exact overeen met de beelden die gemaakt zijn.

Op 18 februari jongstleden is wederom een UFO-waarneming gedaan bij Chicago, Illinois, zo is in onderstaande video te zien.

O’Hare eerder bezocht door UFO

Het is niet de eerste keer dat UFO’s boven O’Hare Airport zijn gespot. Op 7 november 2006 hing er minutenlang een schotelvormig object boven het vliegveld. Volgens veel getuigen, waaronder piloten en ander luchtvaartpersoneel, schoot het object recht omhoog waardoor het een groot gat in het wolkendek achterliet. Destijds werd er zeer veel aandacht aan de sighting besteed vanuit de hele wereld. Zie een verslag hierover op Ufoblogger.com.

Door: Richard & Robin – www.niburu.nl

Bron: YouTube.com/worldmaponline en YouTube.com/tastethesourpickle

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap