Fact Checked

Vaticaanse spreker: verwijder 6 miljard mensen en introduceer nieuwe wereldorde

0

Een van de sprekers voor het Vaticaan heeft het publiek verbijsterd door te zeggen dat de aarde overbevolkt is door 6 miljard mensen en dat een wereldregering nodig is.

De verklaring van professor John Schellnhube, die de gekozen spreker was voor de uitrol van het Vaticaan over een pauselijk document over klimaatverandering, is bekritiseerd vanwege zijn radicale opvattingen over devolutie in naam van Klimaatverandering.

Een nieuw planetair hof om de macht over alle naties te behouden. Schellnhuber lijkt geobsedeerd te zijn door ‘Planetary Court’ geleid door een nieuwe ‘Earth Constitution’ die de macht zou hebben over elke natie en overheid op de planeet (New World Order).

Schellnhuber legt in het document op HumansAndNature.org uit dat hij voorstander is van een klimaatgerichte wereldregering die over de planeet zou heersen.

De verklaring van professor John Schellnhube, die de gekozen spreker was voor het uitrollen van een pauselijk document door het Vaticaan.

Zoals Schellnhuber zegt:

Laat ik deze korte bijdrage afsluiten met een dagdroom over die belangrijke instellingen die een verfijnde – en daarom geschiktere – versie van het conventionele begrip ‘wereldregering’ zouden kunnen bewerkstelligen. Wereldwijde democratie kan georganiseerd zijn rond drie kernactiviteiten, namelijk (i) een grondwet voor de aarde; (ii) een Wereldraad; en (iii) een Planetaire Rechtbank. Ik kan deze instellingen hier niet in detail bespreken, maar ik wil ten minste aangeven dat:

– de Earth Constitution zou het Handvest van de VN overstijgen en die eerste principes identificeren die de mensheid begeleiden in haar zoektocht naar vrijheid, waardigheid, veiligheid en duurzaamheid;

– de Global Council zou een verzameling van personen zijn die rechtstreeks door alle mensen op aarde worden gekozen, waarbij de geschiktheid niet mag worden beperkt door geografische, religieuze of culturele quota; en

– het Planetaire Hof zou een transnationaal juridisch orgaan zijn dat openstaat voor iedereen, met name met betrekking tot schendingen van de grondwet van de aarde.

Uit het bovenstaande lijkt Schellnhunber te geloven dat een regering van de Nieuwe Wereldorde “vrijheid” kan creëren door middel van een planetaire rechtbank geleid door een grondwet van de aarde die ongetwijfeld zal beginnen te verklaren dat de planeet slechts een miljard mensen kan ondersteunen.

Dus de nieuwe Earth Constitution zou de Bill Of Rights omzeilen en zou gebaseerd zijn op een wereldwijde regering die de dood van miljarden mensen op de planeet zou kunnen bevelen. ‘ om te beweren dat de exploitatie van de hulpbronnen door de mensheid de natuurlijke grenzen van de aarde heeft overschreden, ”aldus The Guardian. “

De wereld wordt geconfronteerd met verwoesting zonder een revolutie in harten en geesten. “de gouverneur van Californië, Jerry Brown, verwelkomt misschien zo’n ontvolkingsagenda georganiseerd onder een nieuwe wereldregering.

Hij heeft onlangs getweet dat Californië te veel mensen heeft en zei: “Op een gegeven moment, hoeveel mensen kunnen we huisvesten?” Gov. Brown zegt verder dat klimaatverandering de reden is dat de huidige droogte zoveel erger is dan alles wat ze hebben gezien in het verleden.

We hebben je hulp nodig!

De onafhankelijke media zit al een tijdlang in zwaar weer. Men tracht ons monddood te maken op Social Media platformen al dan niet onder druk van (R)overheden(meer details hierover? Klik hier), mogelijkheden om inkomsten te verwerven met onze websites zijn ons ontnomen((meer details hierover? Klik hier)) waardoor we aangewezen zijn op de steun van onze lezers en nu de strijd verhard en de Elite open en bloot haar lelijke tronie laat zien is de jacht op de onafhankelijke media veel intenser geworden(meer details hierover? Klik hier). Om ons te kunnen (blijven) verweren tegen zoveel geweld is geld nodig, een oorlogskas zogezegd en om deze op te zetten zijn we aangewezen op donaties van onze lezers. Bent u tegen censuur en wilt u alle informatie vrij kunnen lezen naast alle  staatspropaganda die men ons collectief door onze strotten wil rammen? Help ons dan met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie!

Steun je ons?

 

Vond je dit artikel belangrijk? Klik hieronder en deel het op je Socials!

Comments are closed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap